Wpłaty dokonywane są na indywidualny numer rachunku Klienta do wpłat, który Klient otrzymuje z chwilą zawarcia Umowy.

 

numer rachunku: XX 1540 1157 8129 000000 YYYYYY 
nazwa banku: Bank Ochrony Środowiska SA II Oddział Warszawa 
właściciel rachunku: Dom Maklerski BOŚ SA

Platforma BossaPower+ obsługiwana jest zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Środki nie są przekazywane automatycznie. W celu dokonania przelewu należy złożyć odpowiednią dyspozycję zgodnie z podpisaną umową.

Tak. Platforma daje możliwość obserwacji notowań giełdowych w trybie online. Dostęp do danych rynkowych jest płatny.

Tak. Istnieje możliwość podpisania pełnomocnictwa w zakresie ograniczonym wyłącznie do podglądu danych lub/i wykonywania przelewów z rachunku.

Tak. Lista może obejmować więcej niż jeden zdefiniowany rachunek bankowy.

Umowy zawrzeć można również drogą korespondencyjną. Jedynie na udzielonych pełnomocnictwach do rachunku podpisy muszą być potwierdzone przez notariusza lub pracownika DM.

Logowanie do platformy BossaPower+ następuję poprzez adres w sieci Internet: https://online.bossa.pl/ Należy wpisać w odpowiednich polach: Identyfikator i hasło a następnie wybrać na ekranie przycisk Zaloguj.

Platrofma BossaPower+ umożliwia pobranie wzorów faktur, które powinny zostać wystawione przez Klienta dla DM BOŚ.

Platforma BossaPower+ umożliwia zmianę hasła służącego do logowania do rachunku. Przy zmianie hasła należy podać stare hasło oraz wprowadzić dwukrotnie nowe hasło. Po zatwierdzeniu należy korzystać wyłącznie z nowego hasła.

Platforma umożliwia szybkie złożenie kontr zlecenia bezpośrednio z okna Notowań, poprzez pojedyncze kliknięcie danej oferty (ceny odpowiednio dla ofert Kupna lub Sprzedaży). Przy składaniu kontr zlecenia okno Złóż zlecenie zostaje z automatu odpowiednio wypełnione parametrami najlepszej oferty rynkowej (wolumen i cena) wraz dodatkowymi domyślnymi parametrami okna. Złożenie zlecenia odbywa się przez potwierdzenie parametrów przyciskiem Złóż zlecenie.

1/1