Wymagamy, aby adres e-mail na rachunku był potwierdzony. Jeżeli nie otrzymałeś e-maila z linkiem weryfikacyjnym sprawdź inne foldery w swojej poczcie, takie jak Powiadomienia, Oferta bądź Spam. Możesz również spróbować wyszukać maila po temacie wiadomości: Potwierdź adres e-mail albo nadawcy: Dom Maklerski BOŚ S.A.

Ze względu na filtry antyspamowa dostawców poczty, czasem należy odczekać 15-30 minut na dostarczenie maila.

Prosimy również upewnić się, że został wprowadzony poprawny adres e-mail. Jeżeli w mailu została zrobiona literówka, to należy anulować proces i wprowadzić ponownie poprawny adres e-mail.

Aktualizację danych osobowych można wykonać na kilka sposobów:
 

 • Po zalogowaniu do rachunku należy przejść do menu [Obsługa konta->Dane kontaktowe] i wykonać aktualizację wybranych danych osobowych*
 • Po wydrukowaniu dyspozycji aktualizacji danych, wypełnieniu i podpisaniu (wzór podpisu musi być zgody z kartą wzoru podpisu z Umowy Ramowej) formularz należy odesłać pocztą na adres:
   
  • DM BOŚ SA
   ul. Marszałkowska 78/80
   00-517 WARSZAWA
   z dopiskiem na "WWiOK"
    
 • Osobiście w jednym z naszych oddziałów

 

UWAGA! W przypadku zmiany dokumentu tożsamości należy załączyć kopię aktualnego dokumentu**
 

*Dotyczy Klientów z pełnym, aktywnym dostępem do serwisu internetowego.

**Kopia dokumentu tożsamości powinna zawierać dane osobowe Klienta oraz adnotację "dla użytku DM BOŚ”.

W celu zmiany rachunku bankowego należy:
 

 1. Wydrukować właściwą dyspozycję aktualizacji rachunków bankowych:
   
  1. Osoba fizyczna
  2. Osoba fizyczna OTC
  3. Osoba fizyczna (zagranica)
    
  4. Osoba prawna
  5. Osoba prawna OTC
  6. Osoba prawna (zagranica)
    
 2. Wypełnić i podpisać dyspozycję (wzór podpisu musi być identyczny jak na umowie).
   
 3. Przekazać do DM BOŚ:
   
  1. Pocztą na adres:
   DM BOŚ S.A.

   ul. Marszałkowska 78/80
   00-517 WARSZAWA
   WWiOK
    
  2. Osobiście do jednego z naszych oddziałów.
1/1