Nie, do pozycji intraday jest dedykowany nowy, odrębny rachunek, który należy aktywować.

W celu aktywacji rachunku derywatów intraday należy wykonać poniższe kroki:

 

  1. Otwarcie Umowy ramowej (wymagane jest podpisanie i aktywacja umowy) Wskazówki jak postępować znajdują się na stronie: Otwarcie rachunku
  2. Otwarcie rachunku akcyjnego (po podpisaniu umowy konieczne będzie złożenie elektronicznej dyspozycji otwarcia rachunku akcyjnego), o ile taki rachunek nie jest już wcześniej otwarty,
  3. Otwarcie standardowego rachunku derywatów (Kontrakty), o ile nie jest już wcześniej otwarty
  4. Otwarcie rachunku Kontrakty Intraday (złożenie dyspozycji elektronicznej otwarcia rachunku Intraday)

 

Do momentu pełnej aktywacji rachunku Kontraktowego rachunek Intraday pozostaje w statusie: złożony czeka na aktywacje.

Na rachunku derywatów Intraday przyjmowane są zlecenia na kontrakty terminowe na indeks WIG20 serii o najbliższym i kolejnym terminie wygaśnięcia. W przyszłości lista dostępnych serii/instrumentów może zostać zmieniona.

Z uwagi na niższy depozyt oraz wyższą dźwignię zysk będzie możliwy już do osiągnięcia przy zmianie wartości kontraktu na WIG20 już o 1 pkt.

Depozyt na rachunku derywatów intraday jest co do zasady niższy niż na rachunku standardowym.

Przykład:

Na dzień 23 maja 2014 r. stawka depozytu intraday dla kontraktu WIG20 wynosi 4%, natomiast standard 7,4%. Kurs kontraktu FW20M1420 na zamknięciu w dniu 22 maja 2014 r. wyniósł 2465 pkt.

Depozyt standard wyniesie: 49.300,00 PLN (wartość kontraktu) x 7,4% = 3648,20 PLN

Depozyt intraday wyniesie: 49.300,00 PLN (wartość kontraktu) x 4,0% = 1972,00 PLN

DM BOŚ zamyka pozycje intraday gdy wartość wniesionego depozytu (po uwzględnieniu wyniku na posiadanych pozycjach) spadnie poniżej 30% wartości depozytu właściwego (intraday) wymaganego do otwarcia pozycji.

Wszystkie typy zleceń są dostępne, zarówno z określonym limitem, jak i zlecenia PKC, PCR, PEG.

 

Należy jednak pamiętać, iż ważność zleceń może być określona wyłącznie jako na bieżącą sesję Ważne Do Czasu (do g. 16:50) albo WIA (Wykonaj i Anuluj) albo WLA (Wykonaj lub Anuluj).

 

Po godzinie 16:50 nie będzie możliwości składania zleceń.

Do godz. 16:50, z tym zastrzeżeniem, że termin zamknięcia pozycji intraday upływa nie później niż w momencie zakończenia fazy notowań ciągłych.

DM BOŚ przystępuje do interwencyjnego zamknięcia wszystkich pozycji podczas fixingu na zamknięcie.

Tak, do godz. 16:20 można złożyć odpowiedni Wniosek o niezamykanie pozycji Intraday (przez internet, telefonicznie lub osobiście).

 

Warunkiem akceptacji wniosku jest posiadanie na rachunku Intraday zabezpieczenia pozycji o wartości wymaganej przez DM BOŚ dla rachunku standard (Rachunek Kontrakty). Na chwilę rozpatrywania wniosku (o godz. 16:20) Klient nie może posiadać aktywnych zleceń. Konieczne jest ich wcześniejsze anulowanie, w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony. Przy wyznaczeniu depozytu zabezpieczającego uwzględniane są straty wynikające z wyceny posiadanych pozycji intraday. Przy obliczaniu wymogów depozytowych uwzględniane są zyski i straty sesyjne na wszystkich otwartych pozycjach (zarówno tych jeszcze aktywnych, jak i zamkniętych w trakcie sesji). Przy czym tak zapisane zyski nie mogą przekroczyć wysokości poniesionych strat.

1/1