Nie. Zyski/straty z pozycji obejmują tylko działania na kontraktach terminowych.

Zapraszamy do działu Edukacja.

Oprócz pozycji książkowych polecamy specjalnie przygotowany Kurs o Opcjach.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem edukacyjnym Opcje - depozyty.

 

Klienci DM BOŚ mają również możliwość korzystania z arkusza wspomagającego konstrukcję portfela opartego na kontraktach opcyjnych i kontraktach futures. Arkusz przeznaczony jest do współpracy z plug-in NOL3 lub Notowania 2 PRO (Statica) poprzez DDE. Wykorzystuje bieżące notowania oraz wylicza potrzebny depozyt.

 

Plik jest do pobrania po zalogowaniu ze strony Notowania. Więcej informacji na stronie Narzędzia.

Premia po wystawieniu opcji jest zapisywana na koncie: "w tym depozyt zablokowany" i powiększa wysokość środków własnych. Premia jest wypłacana na koniec dnia rozliczeniowego.

Z uwagi na obecny system rozliczeń KDPW i możliwości systemu biura, rozliczenie zamkniętej pozycji długiej następuje na koniec dnia. W tym przypadku środki nie mogą zostać wykorzystane na otwarcie nowej pozycji. Przy zamykania opcji kupionej tego samego dnia środki ze sprzedaży wracają ma konto "w tym depozyt do dyspozycji".

Jednorazowe zlecenie nie powinno przekraczać 50 opcji dla opcji indeksowych i 20 opcji dla opcji akcyjnych.

W przypadku pozycji długich nie ma żadnych ograniczeń. W przypadku opcji wystawionych limit wynosi 50 sztuk na jednego klienta. Ograniczenie to dotyczy łącznie wszystkich klas opcji wystawianych na GPW.

 

DM może zwiększyć w/w limit w drodze decyzji indywidualnej na prośbę klienta złożoną przez formularz Obsługa konta->Kontakt. W przypadku przekroczenia w/w limitu przez klienta bez zgody DM, DM ma prawo zablokować rachunek.

1/1