Nazwy opcji

Opcje indeksowe

O XYZ k r r cccc, gdzie:

O - rodzaj instrumentu (opcje) 
XYZ - kod określający nazwę instrumentu bazowego (określony przez Zarząd Giełdy) 
k - kod określający typ i miesiąc wygaśnięcia opcji (określony przez Zarząd Giełdy)
rr - dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia 
cccc - kurs wykonania

styczeń

Kod opcji kupna

Kod opcji sprzedaży

A

M

luty

Kod opcji kupna

Kod opcji sprzedaży

B

N

marzec

Kod opcji kupna

Kod opcji sprzedaży

C

O

kwiecień

Kod opcji kupna

Kod opcji sprzedaży

D

P

maj

Kod opcji kupna

Kod opcji sprzedaży

E

Q

czerwiec

Kod opcji kupna

Kod opcji sprzedaży

F

R

lipiec

Kod opcji kupna

Kod opcji sprzedaży

G

S

sierpień

Kod opcji kupna

Kod opcji sprzedaży

H

T

wrzesień

Kod opcji kupna

Kod opcji sprzedaży

I

U

październik

Kod opcji kupna

Kod opcji sprzedaży

J

V

listopad

Kod opcji kupna

Kod opcji sprzedaży

K

W

grudzień

Kod opcji kupna

Kod opcji sprzedaży

L

X

Miesiąc Kod opcji kupna Kod opcji sprzedaży
styczeń A M
luty B N
marzec C O
kwiecień D P
maj E Q
czerwiec F R
lipiec G S
sierpień H T
wrzesień I U
październik J V
listopad K W
grudzień L X

Przykład:

OW20F142000
Instrument bazowy - indeks WIG20a 
Typ opcji - opcja kupna 
Miesiąc wygaśnięcia - czerwiec 2014
Kurs wykonania - 2000 pkt. indeksowych

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1