Depozyty

Każdy inwestor zamierzający otworzyć pozycje na rynku kontraktów terminowych zobowiązany jest do wniesienia depozytu zabezpieczającego. Depozyt stanowi procentową część wartości całego kontraktu. Wysokość depozytów dla kontraktów notowanych na GPW określana jest przez KDPW i zależy między innymi od zmienności instrumentu bazowego.

Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie, a więc dla kontraktów terminowych na indeksy, akcje oraz waluty. Rozróżniane są dwie wielkości depozytów: wstępny depozyt zabezpieczający oraz właściwy depozyt zabezpieczający.

Właściwy depozyt zabezpieczający: każdy klient posiadający otwarte pozycje, zobowiązany jest do utrzymywania na swoim rachunku właściwego depozytu zabezpieczającego (tzw. depozytu utrzymania).
Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, określana jest przez KDPW.

Wstępny depozyt zabezpieczający: jest to procentowo określona wielkość liczona do ostatniej ceny rozliczeniowej jaką klient jest zobowiązany wnieść w momencie składania zlecenia. Wysokość tego depozytu określa DM BOŚ i jest on uzależniony od właściwego depozytu zabezpieczającego (120% jego wartości).

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1