Strategia Long CALL jest jedną z najprostszych strategii opcyjnych, polega na nabyciu opcji kupna CALL. Inwestor płaci premię wystawcy opcji, nie jest zobowiązany do wniesienia i utrzymania depozytu zabezpieczającego. Podstawowym założeniem strategii Long CALL jest gra na wzrost instrumentu bazowego (strategia kierunkowa). Jeżeli w terminie wykonania opcji kurs rozliczeniowy będzie powyżej poziomu kursu wykonania opcji, inwestor osiągnie zysk w wysokości: iloczynu punktów (powyżej kursu wykonania (strike) i mnożnika (10 PLN) pomniejszonego o zapłaconą premię.

Maksymalna strata strategii Long CALL jest równa zapłaconej premii wystawcy opcji powiększona o prowizję maklerską, natomiast maksymalny zysk jest nieograniczony.

Strategia Long CALL złożona jest z opcji:

wykres

Profil wypłaty dla opcji OW20I8240
obliczenia z wykorzystaniem arkusza: bossOpcje.

Zyski

Nieograniczone, kurs rozliczeniowy minus kurs wykonania opcji pomniejszony o zapłaconą premię.

 • PR = U - S - P
 • PR - Zysk (Profit)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)
 • S - Kurs wykonania opcji (Strike)
 • P - Zapłacona premia (Premium bought)

Straty

Ograniczone do wysokości zapłaconej premii powiększone o prowizje maklerską.

 • Lmax = P
 • Lmax - Maksymalna strata (Max Loss)
 • P - Zapłacona premia (Premium bought)

Próg rentowności (Break event point)

 • BEP = S + P
 • BEP - Próg rentowności (Break even point)
 • S - Kurs wykonania opcji (Strike)
 • P - Zapłacona premia (Premium bought)

Przykład 1

Kurs rozliczeniowy

2800 pkt

Kurs opcji (zapłacona premia) -
OW20I8240

258,50 pkt

Kurs wykonania opcji (strike) -
OW20I8240

2400 pkt

Zysk

(2800 - 2400 - 258,50) *10 =
1415
PLN

Kurs rozliczeniowy 2800 pkt
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20I8240 258,50 pkt
Kurs wykonania opcji (strike) - OW20I8240 2400 pkt
Zysk (2800 - 2400 - 258,50) *10 = 1415 PLN

Założenia do przykładu

Kurs instrumentu bazowego

2591 pkt

Zmienność

26,6%

Wysokość stopy procentowej

6,5%

Mnożnik

10 PLN

Kurs instrumentu bazowego 2591 pkt
Zmienność 26,6%
Wysokość stopy procentowej 6,5%
Mnożnik 10 PLN

Podsumowanie

Maksymalny zysk

Nieograniczony (powyżej zapłaconej premii)

Maksymalna strata

Ograniczona 

258,50 * 10 PLN = 2585,00 PLN

Próg rentowności

Kurs wykonania + premia 

BEP = 2400 + 258,50 =
2658,50
pkt

Maksymalny zysk Nieograniczony (powyżej zapłaconej premii)
Maksymalna strata Ograniczona 
258,50 * 10 PLN = 2585,00 PLN
Próg rentowności Kurs wykonania + premia 
BEP = 2400 + 258,50 = 2658,50 pkt

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1