Strategia poziomy spread niedźwiedzia zbudowana jest na dwóch opcjach PUT albo CALL, jedna wystawiona a druga nabyta. Opcja Short PUT wystawiona (sprzedana) jest z niższym kursem wykonania niż opcja Long PUT nabyta (kupiona). Strategia poziomy spread niedźwiedzia jest typową strategią kierunkową, w której inwestor spodziewa się spadku instrumentu bazowego. W przypadku strategii rozpiętościowych zmienność instrumentu bazowego neutralnie wpływa na końcowy zysk. Istotnym elementem zyskowności zastosowanej strategii jest wystawienie opcji przewartościowanych a nabycie opcji niedowartościowanych gdyż w strategii zbudowanej na opcjach PUT główny zysk przynosi opcja Long PUT.

Strategia Horizontal Bear Spread złożona jest z opcji:

wykres+wykres=wykres

    Short PUT                 Long PUT       Horizontal Bear Spread

wykres+wykres=wykres

      Short PUT               Long PUT        Horizontal Bear Spread

Ryzyko

wykres

Max. Zysk

wykresy

Max. Strata

wykresy

Rynek

wykres

Zmienność

wykres

Ryzyko wykres
Max. Zysk wykresy
Max. Strata wykresy
Rynek wykres
Zmienność wykres

Poziomy spread niedźwiedzia jest strategią ograniczonego ryzyka jak również ograniczonych zysków. Powyższa strategia zakłada wystawienie opcji (CALL albo PUT) oraz nabycie opcji (CALL albo PUT) z jednakowym terminem wygaśnięcia.

wykres

Profil wypłaty dla strategii horizontal bear spread złożonej z nabytej opcji OW20U8280 i wystawionej opcji OW20U8230; obliczenia z wykorzystaniem arkusza: bossOpcje.

Zysk

Maksymalny zysk inwestora jest różnicą pomiędzy kursem wykonania wystawionej opcji a kursem rozliczenia pomniejszony o premię otrzymaną plus premia zapłacona.

 • PRmax - Maksymalny zysk (Max Profit)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)

CALL (strategia zbudowana na opcjach CALL)

 • PR = S1 - U + P1 - P2 dla S1<U<S2
 • PRmax = P1 - P2 dla
 • S1 - Kurs wykonania opcji Short CALL (Strike) - OW20I8230
 • S2 - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8280
 • P1 - Premia otrzymana od opcji Short CALL (Premium sold) - OW20I8230
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8280

PUT (strategia zbudowana na opcjach PUT)

 • PR = S2 - U - P2 + P1 dla S1<U<S2
 • PRmax = S2 - S1 + P1 - P2 dla U<S1
 • P1 - Premia otrzymana od opcji ShortPUT (Premium sold) - OW20U8230
 • P2 - Premia zapłacona od opcji LongPUT (Premium bought) - OW20U8280
 • S1 - Kurs wykonania opcji ShortPUT (Strike) - OW20U8230
 • S2 - Kurs wykonania opcji LongPUT (Strike) - OW20U8280

Strata

Maksymalna strata inwestora ograniczona jest do różnicy pomiędzy zapłaconą premią a otrzymaną premią.

 • Lmax - Maksymalna strata (Max Loss)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)

CALL (strategia zbudowana na opcjach CALL)

 • Lmax = S2 - P1- S1 + P2
 • P1 - Premia otrzymana od opcji Short CALL (Premium sold) - OW20I8230
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8280
 • S1 - Kurs wykonania opcji Short CALL (Strike) - OW20I8230
 • S2 - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8280

PUT (strategia zbudowana na opcjach PUT)

 • Lmax = P2 - P1
 • P1 - Premia otrzymana od opcji ShortPUT (Premium sold) - OW20U8230
 • P2 - Premia zapłacona od opcji LongPUT (Premium bought) - OW20U8280

Próg rentowności

 • BEP - próg rentowności (Break even point)

CALL (strategia zbudowana na opcjach CALL)

 • BEP = S1 + P1 - P2
 • S1 - Kurs wykonania opcji Short CALL (Strike) - OW20I8230
 • S2 - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8280
 • P1 - Premia otrzymana od opcji Short CALL (Premium sold) - OW20I8230
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8280

PUT (strategia zbudowana na opcjach PUT)

 • BEP = S2 - P2 + P1
 • P1 - Premia otrzymana od opcji ShortPUT (Premium sold) - OW20U8230
 • P2 - Premia zapłacona od opcji LongPUT (Premium bought) - OW20U8280
 • S1 - Kurs wykonania opcji ShortPUT (Strike) - OW20U8230
 • S2 - Kurs wykonania opcji LongPUT (Strike) - OW20U8280

Przykład 1 (dla opcji CALL)

Kurs rozliczeniowy

2000

2400

2900

Kurs opcji (zapłacona premia) -
OW20I8280

66,00

66,00

66,00

Kurs opcji (otrzymana premia) -
OW20I8230

421,65

421,65

421,65

Kurs wykonania nabytej opcji (strike) -
OW20U8280

2800

2800

2800

Kurs wykonania wystawionej opcji (strike) -
OW20U8230

2300

2300

2300

Zysk/Strata

3.556,50
PLN

1.295,50
PLN

-2.704,50
 PLN

Kurs rozliczeniowy 2000 2400 2900
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20I8280 66,00 66,00 66,00
Kurs opcji (otrzymana premia) - OW20I8230 421,65 421,65 421,65
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20U8280 2800 2800 2800
Kurs wykonania wystawionej opcji (strike) - OW20U8230 2300 2300 2300
Zysk/Strata 3.556,50 PLN 1.295,50 PLN -2.704,50 PLN

Przykład 2 (dla opcji PUT)

Kurs rozliczeniowy

2000

2400

2900

Kurs opcji (zapłacona premia) -
OW20U8280

314,90

314,90

314,90

Kurs opcji (otrzymana premia) -
OW20U8230

44,45

44,45

44,45

Kurs wykonania nabytej opcji (strike) -
OW20U8280

2800

2800

2800

Kurs wykonania wystawionej opcji (strike) -
OW20U8230​​​​​​​

2300

2300

2300

Zysk/Strata

2.295,50
PLN

1.295,50
PLN

-2.704,50
PLN

Kurs rozliczeniowy 2000 2400 2900
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20U8280 314,90 314,90 314,90
Kurs opcji (otrzymana premia) - OW20U8230 44,45 44,45 44,45
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20U8280 2800 2800 2800
Kurs wykonania wystawionej opcji (strike) - OW20U8230​​​​​​​ 2300 2300 2300
Zysk/Strata 2.295,50 PLN 1.295,50 PLN -2.704,50 PLN

Założenia do przykładów

Wartość instrumentu bazowego

2591

Zmienność

26,6%

Wysokość stopy procentowej

6,5%

Mnożnik

10 PLN

Wartość instrumentu bazowego 2591
Zmienność 26,6%
Wysokość stopy procentowej 6,5%
Mnożnik 10 PLN

Podsumowanie

Maksymalny zysk

Ograniczony

Maksymalna strata

Ograniczona do różnicy zapłaconej premii a otrzymanej premii

Próg rentowności

Dla opcji CALL

Kurs wykonania opcji wystawionej plus otrzymana premia minus zapłacona premia 

Dla opcji PUT

Kurs wykonania pomniejszony o zapłaconą premię plus otrzymana premia

Maksymalny zysk Ograniczony
Maksymalna strata Ograniczona do różnicy zapłaconej premii a otrzymanej premii
Próg rentowności

Dla opcji CALL
Kurs wykonania opcji wystawionej plus otrzymana premia minus zapłacona premia 

Dla opcji PUT
Kurs wykonania pomniejszony o zapłaconą premię plus otrzymana premia

Aktualną wartość depozytu można wyliczyć stosując arkusz excel bossOpcje w zakładce [Depozyty]. 

wykres

Depozyt zabezpieczający dla strategii Horizontal Bear Spread zbudowanej na opcjach CALL, 
wyliczenia z wykorzystaniem arkusza excel bossOpcje.

Aktualną wartość depozytu można wyliczyć stosując arkusz excel bossOpcje w zakładce [Depozyty]. 

wykres

Depozyt zabezpieczający dla strategii Horizontal Bear Spread zbudowanej na opcjach PUT, wyliczenia z wykorzystaniem arkusza excel bossOpcje.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1