Strategia Short CALL polega na sprzedaży opcji kupna CALL, jest jedną z najprostszych strategii, w której inwestor sprzedając opcje jest zobowiązany do wniesienia i utrzymania depozytu zabezpieczającego. Inwestor stosujący Short CALL zakłada spadek instrumentu bazowego przy spadku zmienności, wystawca opcji CALL zakłada, że przewidywania nabywcy opcji CALL nie sprawdzą się w przyszłości. Wystawienie opcji CALL jest strategią narażającą inwestora na nieograniczone straty przy ograniczonych zyskach (maksymalnym zyskiem jest otrzymana premia od nabywcy opcji). Wystawca opcji szczególnie jest narażony na ryzyko podczas sprzedaży opcji OTM (out-of-the-money), ruch rynku w niewłaściwym kierunku dla inwestora zmusza go do utrzymania depozytu zabezpieczającego, który wzrasta bardzo szybko.

Strategia Short CALL złożona jest z opcji:

wykres
Profil wypłaty dla strategii short CALL złożonej z wystawionej opcji OW20I8250,
obliczenia z wykorzystaniem arkusza: bossOpcje.

Zyski

 • PR max = P
 • PR max - Maksymalny zysk (Profit)
 • P - Premia otrzymana (Premium sold)

Straty

 • L = U - S - P
 • L - Strata (Loss)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)
 • S - Kurs wykonania (Strike)
 • P - Premia otrzymana (Premium sold)

Próg rentowności

 • BEP = S + P
 • BEP - Próg rentowności (Break even point)
 • S - Kurs wykonania (Strike)
 • P - Premia otrzymana (Premium sold)

Przykład 1

Kurs rozliczeniowy

2000 pkt

Kurs opcji (otrzymana premia) - OW20I8250

250 pkt

Kurs wykonania opcji (strike) - OW20I8250

2500 pkt

Zysk

250 * 10PLN = 2500 PLN

Kurs rozliczeniowy 2000 pkt
Kurs opcji (otrzymana premia) - OW20I8250 250 pkt
Kurs wykonania opcji (strike) - OW20I8250 2500 pkt
Zysk 250 * 10PLN = 2500 PLN

Założenia do przykładu

Kurs instrumentu bazowego

2591 pkt

Zmienność

26,6%

Wysokość stopy procentowej

6,5%

Mnożnik

10 PLN

Kurs instrumentu bazowego 2591 pkt
Zmienność 26,6%
Wysokość stopy procentowej 6,5%
Mnożnik 10 PLN

Podsumowanie

Maksymalny zysk

Ograniczony do wysokości otrzymanej premii

Maksymalna strata

Nieograniczona

Próg rentowności

Kurs wykonania plus premia 

BEP = 2500 + 250 = 2750 pkt

Maksymalny zysk Ograniczony do wysokości otrzymanej premii
Maksymalna strata Nieograniczona
Próg rentowności Kurs wykonania plus premia 
BEP = 2500 + 250 = 2750 pkt

Aktualną wartość depozytu można wyliczyć stosując arkusz excel bossOpcje w zakładce [Depozyty]

tabela

Depozyt zabezpieczający dla strategii Short CALL, wyliczenia z wykorzystaniem arkusza excel bossOpcje.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1