Standardy

Na GPW w obrocie znajdują się kontrakty terminowe na indeksy, akcje, waluty, WIBOR oraz obligacje.

Giełda jako organizator obrotu opracowuje standard kontraktu, czyli jego szczegółową charakterystykę.

Handel kontraktami terminowymi na WIG20, mWIG40, waluty oraz akcje spółek odbywa się w systemie notowań ciągłych w godz. 8.45 - 17.05. Na otwarcie i zamknięcie notowań odbywa się fixing, podobnie jak w przypadku innych instrumentów notowanych w systemie ciągłym.

Handel kontraktami terminowymi na stawki referencyjne WIBOR oraz obligacje skarbowe odbywa się w godz. 9:00 – 17:00 (wyłącznie notowanie ciągłe – brak fixingu na zamknięcie).

Symbol kontraktów notowanych na GPW budowany jest według schematu FXYZkrr opcjonalnie w przypadku kontraktów na WIG20 FXYZkrr20

F - oznaczenie kontraktu terminowego
XYZ - skrót nazwy instrumentu bazowego
Przykładowe skróty spółek:
k - kod określający miesiąc wykonania:

Styczeń

F

Luty

G

Marzec

H

Kwiecień

J

Maj

K

Czerwiec

M

Lipiec

N

Sierpień

Q

Wrzesień

U

Październik

V

Listopad

X

Grudzień

Z

Styczeń F
Luty G
Marzec H
Kwiecień J
Maj K
Czerwiec M
Lipiec N
Sierpień Q
Wrzesień U
Październik V
Listopad X
Grudzień Z

rr - ostatnie dwie cyfry roku wykonania

Na przykład: 

  • FW20H1920 to kontrakt na indeks WIG20 wygasający w marcu 2019 roku z mnożnikiem 20 (ostatnie dwie cyfry)
  • FKGHM22 to kontrakt na akcje KGHM wygasający w czerwcu 2022 roku
  • FUSDX20 to kontrakt na kurs USD wygasający w listopadzie 2020 roku

Szczegółowe informacje o każdej grupie kontraktów:

  • Kontrakty na indeksy
  • Kontrakty na akcje
  • Kontrakty na waluty
  • Kontrakty na obligacje

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1