Analiza techniczna

Analiza techniczna to badanie zachowań rynku, przede wszystkim przy wykorzystaniu wykresów, którego celem jest przewidywanie przyszłych trendów cenowych. Najważniejsze zasady analizy technicznej mówią, że:

  • rynek dyskontuje wszystko
  • ceny podlegają trendom
  • historia się powtarza

Rynek dyskontuje wszystko

Zwolennicy analizy technicznej (AT) twierdzą, że wszelkie czynniki, które mają wpływ na cenę są już w niej uwzględnione. Wynika to z przekonania, że zachowania cen odzwierciedlają zmiany w relacjach popytu i podaży. Mówiąc inaczej, analityk techniczny wychodzi z założenia, że nie trzeba badać czynników wpływających na cenę instrumentu lub dociekać przyczyn spadków lub wzrostów. Rynek wie wszystko i to on kształtuje cenę, dlatego też należy analizować wykresy i wskaźniki AT, aby skutecznie ocenić, w którą stronę rynek podąży. Nie oznacza to, iż analitycy techniczni odrzucają twierdzenia, iż przyczyną trendów na giełdzie są uwarunkowania gospodarcze. Uważają jedynie, że rynek łatwiej można zrozumieć i przewidzieć, analizując zapis jego zachowań, czyli wykresy.

Ceny podlegają trendom

Rysując wykresy cen, analityk techniczny stara się rozpoznać trend, czyli kierunek, w którym podążają ceny. Ocena, z jakim trendem mamy do czynienia w jego wczesnej fazie pozwala dokonać transakcji, która powinna przynieść zyski (kupić, gdy tworzy się trend rosnący, sprzedać, gdy malejący). Analitycy zakładają bowiem, że istnieje większe prawdopodobieństwo tego, że trend będzie kontynuowany, niż że nastąpi jego odwrócenie.

Historia się powtarza

Badanie wykresów pozwala odnaleźć na nich powtarzające się wzory (formacje) Jest to konsekwencją powtarzalności zachowań ludzkich w określonych sytuacjach. Analitycy znając najczęściej występujące wzory (formacje) starają się odnaleźć je w bieżących notowaniach i na tej podstawie prognozować przyszłe zachowania cen. Podsumowując, analityk techniczny to osoba badająca skutki zachowań rynku (ceny) i poszukująca na wykresach trendów i formacji (wzorów), które pomogą przewidzieć zachowanie rynku. W swojej pracy analitycy wspomagają się m.in. wskaźnikami, które mają pomóc w lepszym zrozumieniu ruchów cen. Opis najbardziej popularnych znajduje się na stronie wskaźniki.
Przykłady analiz technicznych można znaleźć na stronie Prosto z rynku.
Inwestorzy, którzy chcą spróbować swych sił w AT powinni zajrzeć na stronę wykresy.

Narzędzia inwestycyjne

Korzystaj z wykresów, notowań i aplikacji bossa

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1