W większości przypadków jakość sygnałów zależna jest od dobranych parametrów (np. długości średniej). W celu ograniczenia ryzyka generowania fałszywych sygnałów, podejmowane decyzje powinny być oparte na grupie wybranych wskaźników. Ich zbyt duża liczba może jednak prowadzić do błędnych wniosków. Należy również pamiętać, że w różnych stanach rynku, niektóre oscylatory tracą użyteczność. Najlepszym przykładem są oscylatory wykupienia - wyprzedania, które na silnie trendowych rynkach przedwcześnie dają sygnały do zamykania pozycji. Sygnały oparte na przebiciu średnich mogą natomiast dawać mylne sygnały w trendach horyzontalnych.

W prezentacji poniższych wskaźników zostały opisane podstawowe metody interpretacji. W niektórych opracowaniach poświęconych Analizie Technicznej zalecane są bardziej wyrafinowane techniki korzystania z wymienionych wskaźników. Również zaprezentowane formuły ulegają różnym modyfikacjom, w tym w programach do analizy technicznej.

Podstawowe oznaczenia użyte we wzorach:

O - otwarcie
C - zamknięcie
- najwyższa
L - najniższa
V - wolumen

A1[-n] - argument z n- okresów wstecz
MAXL (a1, a2, a3, ...) - maximum z listy argumentów
MINL (a1, a2, a3, ...) - minimum z listy argumentów
MAX (a1, n) - maximum dla argumentu z ostatnich n- okresów
MIN (a1, n) - minimum dla argumentu z ostatnich n- okresów
SK (a1, n) - średnia krocząca dla argumentu z n- okresów
EMA (a1, n) - średnia eksponencjalna dla argumentu z n- okresów
WMA (a1, n) - średnia ważona dla argumentu z n- okresów

Dywergencje

Pozytywna dywergencja - sytuacja, w której cena osiąga nowe minimum (kolejny dołek niżej), natomiast wskaźnik nie osiąga nowego minimum (kolejny dołek wyżej).

Negatywna dywergencja - sytuacja, w której cena osiąga nowe maksimum (kolejny szczyt wyżej), natomiast wskaźnik nie osiąga nowego maksimum (kolejny szczyt niżej).

  Najpopularniejsze wskaźniki***

  *Alfabetycznie w języku angielskim
  ** Więcej wskaźników w
  słowniku

  Literatura polecana

  • Martin J. Pring "Podstawy analizy technicznej"
  • John J. Murphy "Analiza techniczna'

  Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

  1/1