Moving Average Convergence/Divergence

Zbieżność/Rozbieżność średnich ruchomych jest jednym z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Bardzo często stanowi podstawę systemów transakcyjnych. Linia wskaźnika liczona jest jako różnica dwóch wykładniczych średnich ruchomych o różnych okresach. Ponadto na wykresie wyznaczana jest tzw. linia sygnału, która jest średnią z wartości samego wskaźnika.

Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie od dołu linii wskaźnika przez linię sygnału oznacza sygnał kupna, zaś przebicie od góry linii wskaźnika jest sygnałem sprzedaży.

Potwierdzeniem sygnałów jest odpowiednie przełamanie poziomu równowagi.

Czasem celne wskazówki co do zbliżającego się końca trendu daje poszukiwanie dywergencji.

MACD = EMA(C; 12) - EMA(C; 26)

Signal Line = EMA(MACD; 9)

Moving Average Convergence/Divergence wykres

 

Powrót
1/1