zero

Prowizje min. od 14 PLN 

na NYSE, NASDAQ, NYSE-MKT, 
LSE i XETRA - od 14 PLN/4EUR/4USD/4GBP;
od 0,29% wartości zlecenia, 
Brak opłaty depozytowych do 1 mln zł

pit

IKE/IKZE + Zagranica

Kupuj akcje spółek zagranicznych w ramach kont IKE i IKZE za PLN, GBP, USD i EUR. Skorzystaj ze zwolnienia podatkowego na IKE i odliczenia na IKZE.

zero

Wyszukiwarka ETF-ów

Wyszukaj ETF-y akcyjne, obligacyjne, surowcowe. Zapoznaj się z kluczowymi informacjami (KID) potrzebnymi do podjęcia decyzji inwestycyjnych.

zero

Przewalutowania

Kupuj instrumenty zagraniczne za PLN, GBP, USD, EUR. Przy wielu transakcjach dodatkowo obniżysz koszt spreadu, składając dyspozycję wymiany walutowej.

zero

Niższy podatek

Jeśli płacisz podatki w Polsce, możesz skorzystać z niższej 15% stawki podatkowej od spółek notowanych na giełdach amerykańskich.

pit

PIT-8C

Zbiorczy PIT-8C obejmujący transakcje na rynku polskim i rynkach zagranicznych możesz pobrać bezpośrednio po zalogowaniu.

Inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Pamiętaj, że możesz ponieść stratę. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy instrumentów finansowych będących przedmiotem inwestycji Klienta.

Otwórz rachunek zagraniczny nie wychodząc z domu!

Platformy transakcyjne

Aktywuj notowania zagraniczne w aplikacji bossaMobile, bossaStatica Trader lub po zalogowaniu na bossa.pl. Notowania zagraniczne dostarcza Cboe, który jest jednym z największych operatorów rynków giełdowych w USA. Ze względu na specyfikę rynków zagranicznych — handel tymi samymi instrumentami na różnych giełdach i rynkach notowań — notowania z Cboe mogą się minimalnie różnić od notowań z giełd, na których zlecenia są realizowane.

bossaMobile — Polska i zagranica

 • polskie i zagraniczne Akcje, ETF-y, ADR, GDR
 • notowania i wykresy online - transakcyjne notowania mobilne Statica
 • zarządzanie portfelem
 • serwisy informacyjne (m.in. PAP)
 • alerty cenowe
 • wymaga aktywacji po zalogowaniu na bossa.pl

bossaStaticaTrader

 • polskie i zagraniczne akcje, ETF-y, ADR, GDR
 • bossaStaticaTrader = DM BPS Statica5 + możliwość składania zleceń
 • proste przeniesienie pulpitu z DM BPS Statica5 do bossaStaticaTrader
 • notowania i wykresy online - GPW i zagranica
 • serwisy informacyjne, alerty cenowe, koszyk zleceń, OneClick Trading
 • bezpłatnie w pakietach Zielonych

Pytanie i wsparcie dla bossaStaticaTrader: bst@bossa.pl

Bossa Serwis transakcyjny laptop

Serwis transakcyjny — pełna obsługa rachunku

 • polskie i zagraniczne Akcje, ETF-y, ADR, GDR
 • zarządzanie portfelem
 • przelewy i przewalutowania
 • otwieranie rachunków inwestycyjnych: akcyjny, zagraniczny, IKE/IKZE, Fundusze i inne


Wiedza analityków - analizy, komentarze i rekomendacje
 

Edukacja

Dowiedz się więcej o giełdach zagranicznych

Dostępne giełdy i rynki

 

9:00 — 17:30

Wielka Brytania — LSE
Niemcy — XETRA
Francja — PAR
Belgia — BRU
Holandia — AMS
Szwajcaria — SWX

15:30 — 22:00

USA — NYSE i NYSE MKT, NASDAQ
Kanada — TSX

Dywidendowi arystokraci

Dywidendowi Arystokraci (Dividend Aristocrats)  to grupa amerykańskich spółek giełdowych, które wyróżniają się historycznie regularnymi wypłatami dywidendy.
Są to firmy, które utrzymują stabilność i zyskowność inwestycji na przestrzeni wielu lat, co interesuje inwestorów poszukujących stabilnych dochodowo instrumentów finansowych. 

Wsparcie dla początkujących

Wspieramy początkujących i poszerzamy wiedzę doświadczonych inwestorów.
Z nami nauczysz się jak lepiej inwestować.

Lista instrumentów zagranicznych w DM BOŚ

 

obowiązująca na dzień 17.07.2024

Zabrakło instrumentu?

Jeśli nie znalazłeś instrumentu, który jest notowany na rynkach zagranicznych, możesz złożyć wniosek o dodanie papieru do naszej oferty.

Otwórz rachunek zagraniczny nie wychodząc z domu!

Pytania i odpowiedzi

Zlecenia na rynki zagraniczne można składać w aplikacji bossaMobile lub bossaStaticaTrader- tak jak zlecenia na GPW.

Składanie zleceń z poziomu www wygląda jak poniżej:

Zlecenie zagranica

Przy składaniu dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży wykorzystując niniejszy formularz dostępne są następujące opcje do wyboru:

 • [Giełda] pozwala za pomocą rozwijanej listy na wybór rynku zagranicznego, na którym notowany jest zagraniczny papier wartościowy będący przedmiotem składanego zlecenia oraz dodatkowa lista wyboru umożliwiająca wybór grupy papierów wartościowych na tym rynku zagranicznym.
 • Przycisk[Moje papiery]jest to ikona przekierowująca do podstrony pozwalającej na zdefiniowanie przez użytkownika listy własnych zagranicznych papierów wartościowych.
 • Pole[Kurs blokady]– bieżący kurs pojedynczej jednostki walutowej wybranej zagranicznej waluty bazowej wyrażony w PLN, który jest aktualizowany co 30 min na podstawie notowań par walutowych pobranych z platformy bossaFX - odpowiednio modyfikowany ze względu na ryzyko kursowe.
 • Więcej informacji w sekcji: Środki blokowane pod zlecenie.
 • Uwaga! Bieżący kurs waluty ma charakter jedynie pomocniczy, wszystkie transakcje rozliczane są według kursu walutowego określonego przez brokera zagranicznego.
 • Pole[Kurs] to kurs odniesienia dla zagranicznego papieru wartościowego wyznaczany przez giełdę po sesji lub rano przed rozpoczęciem notowań.
 • Pole[Waluta rozliczenia] pozwala na wybranie waluty rozliczenia przy zleceniu kupna.
 • Lista/Pole[Papier] umożliwia wybór papieru z listy wszystkich papierów według określonej grupy dla wybranej giełdy/rynku zagranicznego. Pole umożliwia kontekstowe wyszukiwanie nazwy papieru po Symbolu, ISINie lub Nazwie.
 • Lista[K/S] określa rodzaj operacji: K – kupno, S – sprzedaż.
 • W polu [ilość], należy wprowadzić ilość zagranicznych papierów wartościowych będących przedmiotem dyspozycji/zlecenia.
 • W polu [limit], należy wprowadzić limit ceny zakupu lub sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych. Po wyborze zagranicznego papieru wartościowego obok pola limit pokazana zostanie waluta w jakiej notowany jest wybrany walor.
 • Uwaga! Limit ceny musi być określony w wybranej walucie zagranicznej, w której notowany jest zagraniczny papier wartościowy.
 • Przycisk [Pokaż zaawansowane] zawiera dodatkowe parametry zlecenia:
 • - W polu [data do] należy wprowadzić odpowiednio datę ważności dyspozycji/zlecenia (pole [data do] jest aktywne tylko w przypadku wybrania z listy [ważne]opcji [do dnia]). Ikony kalendarza pozwalają na określenie daty ważności bez potrzeby ręcznego wprowadzania. Pole [data od] nie jest dostępne dla Rachunku zagranicznego
 • - W polu [LimAkt](limit aktywacji) należy wprowadzić odpowiednie wartości określające limit aktywacji zlecenia. Pola [WUJ] oraz [WMin] nie są dostępne dla Rachunku zagranicznego.
 • Za pomocą przycisku [Przelicz] można sprawdzić dodatkowe informacje dotyczące składanej dyspozycji/zlecenia. Lista z symbolami walut pozwala na przeliczenie składanej dyspozycji według waluty, w której notowany jest zagraniczny papier wartościowy lub w PLN.
 • Po wypełnieniu dyspozycji/zlecenia użytkownik może przesłać je bezpośrednio do systemu maklerskiego DM za pomocą przycisku [Złóż zlecenie].

Otwarcie i prowadzenie rachunku zagranicznego w DM BOŚ SA, bez korzystania z opcji dodatkowych, jest bezpłatne.

Za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w DM BOŚ można inwestować na rynkach zagranicznych w czterech walutach: PLN, USD, EUR, GBP. Transakcje kupna zawierane są w walutach notowań instrumentów, ale rozliczane są w walucie wskazanej przez klienta (posiadanej przez klienta na rachunku). Jeżeli klient wskaże walutę rozliczenia taką jak waluta notowań transakcja zostanie rozliczona bez żadnego przewalutowania. Na potrzeby transakcji rozlicznej w innej walucie niż waluta notowań będzie następowało automatyczne przewalutowanie środków z waluty blokowanej -> waluta notowań przy transakcji kupna, oraz z waluta notowań -> waluta blokowana przy transakcjach sprzedaży. W operacji przewalutowania będzie zastosowany średni kurs Reutersa (tzw. midreuters) używany przez KBC Bank NV (pośrednik w zawieraniu transakcji na rynkach zagranicznych) odpowiednio powiększony lub pomniejszony o połowę spreadu z chwili księgowania transakcji. Wielkość spreadu stosowanego przez brokera zagranicznego (w pojedynczej transakcji nalicza się połowę spreadu):

 • USD/PLN ok. 1,35 gr
 • EUR/PLN ok. 1,6 gr
 • GBP/PLN ok. 1,88 gr
 • EUR/USD ok. 0,02 USD USD/EUR ok. 0,02 EUR
 • EUR/GBP ok. 0,02 GBP GBP/EUR ok. 0,02 EUR
 • USD/GBP ok. 0,05GBP GBP/USD ok. 0,05 USD

Odchylenia od wskazanych powyżej wartości mogą wynosić około 0,1 gr (ze względu na zmienność kursów walutowych).

W zakładce [Nowe zlecenie] należy w pierwszej kolejności w polu [Giełda] wskazać odpowiednią giełdę, na której notowany jest instrument finansowy, a następnie w pole [Papier] należy wpisać Symbol, Nazwę albo ISIN wyszukiwanego instrumentu finansowego.

Uwaga!Wszystkie ETFy notowane na NYSE Arca przypisane są do giełdy NYSE – Nowy Jork.

Interfejs serwisu transakcyjnego

Za pośrednictwem rachunku zagranicznego w DM BOŚ można inwestować co do zasady we wszystkie akcje (również ADRy oraz GDRy) oraz ETFy notowane na giełdach do których DM BOŚ zapewnia dostęp. W DM BOŚ nie ma czegoś takiego jak zamknięty katalog instrumentów w które można inwestować, jest to lista otwarta.

Ograniczenia w inwestowaniu:

 • spółki "non-DTC eligible" (Depository Trust Company), czyli spółki, którymi nie można obracać w handlu elektronicznym – najczęściej takie wykluczenie spotyka spółki o bardzo niskiej jednostkowej cenie akcji (tzw. penny stocks);
 • spółki typu komandytowego (Limited Partnership) – ograniczenia ze względów podatkowych;
 • dual listing – w przypadku notowania spółki o tym samym ISINie na kilku rynkach, w ofercie DM będzie dostępna tylko na jednym rynku (co do zasady na rynku macierzystym);
 • waluta notowania – dostępne będą tylko instrumenty notowane w walucie bazowej na danej giełdzie, czyli w USD na rynkach amerykańskich, w EUR na Xetrze itp.

DM BOŚ nie bierze odpowiedzialności za przedstawione poniżej informacje. Jedynym wiarygodnym źródłem przepisów podatkowych jest ustawa o podatku od osób fizycznych. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z właściwym urzędem skarbowym.

 

Jeśli inwestor osiąga dochody zarówno na giełdzie polskiej i giełdzie zagranicznej (np. w USA) należy zastosować odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odpowiednie przepisy umów w sprawie podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita.

 

W sytuacji opisanej powyżej (inwestujemy w USA) należy zastosować przepisy Umowy polsko-amerykańskiej o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zgodnie z art. 14 tej umowy osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce będzie zwolniona od opodatkowania w Stanach Zjednoczonych zysku ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji walorami kapitałowymi.Wobec tego dochody giełdowe osiągnięte w USA będą w całości podlegały opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z art. 30b ust 5a ustawy o podatku dochodowym, jeżeli podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochody ze sprzedaży papierów wartościowych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Zasadę tę stosuje się również w przypadku gdy podatnik uzyskuje dochody z giełdy wyłącznie za granicą.

 

Dochodów z giełdy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym, wykazuje się je w odrębnym zeznaniu rocznym (PIT-38), które składa się do 30 kwietnia. W tym też terminie należy wpłacić podatek.

 

W opisanej powyżej sytuacji podatnik zapłaci 19% podatku od łącznych dochodów z giełdy polskiej i amerykańskiej.
Opisane powyżej zasady stosujemy analogicznie do pozostałych rynków zagranicznych.

Jeśli interesujący nas instrument finansowy nie jest widoczny w wynikach wyszukiwania, a jest notowany na rynkach zagranicznych, należy przez zakładkę [Dyspozycje]-->[Inne]-->[Dodanie papieru] złożyć wniosek o dodanie papieru na giełdzie. We wniosku należy wskazać giełdę na której notowany jest dany instrument oraz jego nazwę (dane obligatoryjne). Dodatkowo można również wskazać ISIN instrumentu (dana fakultatywna) co ułatwi identyfikację instrumentu finansowego. Proces dodawania instrumentu finansowego co do zasady powinien trwać do kilku godzin, jednak czasem w szczególnie skomplikowanych przypadkach może się wydłużyć

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.

 

DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania z niższej stawki podatkowej od dywidend spółek amerykańskich zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Informacje przedstawione powyżej nie stanowią porady prawnej, podatkowej czy finansowej oraz zamieszczone są wyłącznie dla celów informacyjnych.
 

1/1