Stany Zjednoczone

Rynek kapitałowy w Stanach Zjednoczonych jest jak na razie uważany za najważniejszy na świecie i jego zachowanie stanowi punkt odniesienia dla pozostałych giełd światowych. Inwestorzy na świecie śledzą z uwagą rozwój wydarzeń na amerykańskich giełdach i na jego podstawie podejmują decyzje inwestycyjne także na innych rynkach. Giełdy w USA cechują się największą płynnością oraz tym, że większość największych światowych koncernów jest notowana na tych rynkach.

Trzy najważniejsze amerykańskie rynki akcji NYSE, NASDAQ oraz NYSE MKT są dostępne w ofercie DM BOŚ.

The New York Stock Exchange (NYSE)

Założona w 1817 roku jest jak do tej pory największą światową giełdą, jeśli chodzi o kapitalizację notowanych spółek oraz jedną z największych, jeśli chodzi o płynność. Notowanych jest na niej ponad 2000 spółek w tym około 400 spoza USA. Wśród największych spółek notowanych na tym rynku można wyróżnić takie jak Exxon Mobil, General Electric, Johnson & Johnson, Wal-Mart Stores, Procter & Gamble, The Coca-Cola Company, Pfizer Inc. Na tej giełdzie w segmencie NYSE Arca notowane są także ETF-y (Exchange Traded Funds) w liczbie około 1200.

NASDAQ

Obecnie jest rynkiem z największymi obrotami na świecie oraz drugą, co do wielkości giełdą pod względem kapitalizacji. NASDAQ powstał, jako pozagiełdowy, regulowany rynek akcji i zaoferował, jako pierwszy na świecie elektroniczny system handlu akcjami. Notowanie spółki na rynku NASDAQ jest o wiele tańsze i prostsze niż na tradycyjnej giełdzie przez to notowanych jest tam więcej spółek niż na NYSE, jednak wiąże się to także z potencjalnym wyższym ryzykiem dla inwestorów. Spółki notowane na tym rynku to w większości spółki z segmentu zaawansowanych technologii. Największe spółki notowane na tym rynku to Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation, Amazon.com Inc., Intel Corporation.

Rynki zagraniczne

Inwestuj na światowych giełdach z bossa.pl

NYSE MKT

Dawniej, jako AMEX (American Stock Exchange) rynek ten był oddzielną giełdą, na której z powodów historycznych notowane są głównie spółki z segmentów wydobywczego, przemysłu ciężkiego oraz finansowego. W wyniku fuzji z NYSE obecnie jest częścią grupy NYSE Euronext. Jest to najmniejszy z trzech rynków amerykańskich dostępnych w DM BOŚ. Największe spółki notowane na tym rynku to: British American Tobacco, Imperial Oil Ltd, Cheniere Energy, Seaboard Corp. New Gold, Gran Tierra Energy.

Najważniejsze indeksy publikowane w USA

S&P500

Indeks skupiający 500 największych spółek notowanych zarówno na NYSE jak i na NASDAQ. Wśród nich znajdują się spółki spoza Stanów Zjednoczonych jednak indeks uznawany jest, jako najlepsze odzwierciedlenie stanu gospodarki amerykańskiej. O dodaniu lub usunięciu z indeksu decyduje komitet, który ma na względzie takie warunki jak kapitalizacja, płynność, free float, pochodzenie spółki oraz sektor. Trzy najważniejsze czynniki decydujące o włączeniu do indeksu S&P500 to:

  • kapitalizacja większa niż 4 mld USD
  • roczny obrót w dolarach w stosunku do wartości rynkowej jest większy niż 1
  • volumen minimalny to 250000 akcji w każdym z 6 wcześniejszych miesięcy

Największe spółki notowane w tym indeksie to: Apple Inc., Exxon Mobil Corporation, Google Inc., Microsoft Corporation, General Electric Company. Istnieje możliwość inwestycji w indeks S&P500 z wykorzystaniem funduszy ETF. Najpopularniejsze to SPDR S&P 500, iShares S&P 500 Index, Vanguard S&P 500 ETF.

The Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Jeden z najstarszych działających indeksów publikowanych w Stanach Zjednoczonych. Składa się on obecnie z 30 dużych spółek notowanych w USA zarówno na NYSE jak i na NASDAQ. Ze swoją „przemysłową” nazwą ma już niewiele wspólnego, gdyż wiele z obecnych komponentów mało ma wspólnego z przemysłem ciężkim. Spółką, która niezmiennie od samego początku notowana jest w tym indeksie jest spółka General Electric. Wśród komponentów tego indeksu możemy znaleźć między innymi: Exxon Mobil Corporation, Microsoft, Wal-Mart Stores Inc., Johnson & Johnson, IBM, AT&T. Za pośrednictwem ETF istnieje możliwość inwestycji w instrumenty naśladujące zachowanie indeksu DJIA, najpopularniejszy to SPDR Dow Jones Industrial Average ETF.

Russell 2000

Jest indeksem reprezentującym sektor tzw. „małych i średnich spółek”. Średnia kapitalizacja spółki w tym indeksie to 1,26 mld USD. Indeks Russell 2000 jest popularnym benchmarkiem dla różnego rodzaju funduszy ETF które chcą mieć ekspozycję na rynek małych I średnich spółek.10 największych spółek w tym indeksie to Ocwen Financial Corporation, Starwood Property Trust, Inc., Alaska Air Group, Inc., Two Harbors Investment Corp., Genesee & Wyoming Inc., Alkermes Plc, 3D Systems Corp., Dril-Quip, Inc., Gulfport Energy Corp.

Nasdaq 100

Indeks składający się z 100 największych spółek notowanych na rynku Nasdaq. Wyróżnikiem tego indeksu jest to że nie zawiera w sobie spółek z sektora finansowego. Zawiera spółki także spoza USA. Często mylony z indeksem Nasdaq Composite który w swoim składzie zawiera wszystkie spółki notowane na tym rynku. W skład indeksu Nasdaq 100 wchodzą między innymi: Apple Inc., Baidu.com, Inc., Cisco Systems, Inc., DirecTV, Netflix, Tesla Motors, Inc.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1