Stany Zjednoczone

Rynek kapitałowy w Stanach Zjednoczonych jest jak na razie uważany za najważniejszy na świecie i jego zachowanie stanowi punkt odniesienia dla pozostałych giełd światowych. Inwestorzy na świecie śledzą z uwagą rozwój wydarzeń na amerykańskich giełdach i na jego podstawie podejmują decyzje inwestycyjne także na innych rynkach. Giełdy w USA cechują się największą płynnością oraz tym, że większość największych światowych koncernów jest notowana na tych rynkach.

Trzy najważniejsze amerykańskie rynki akcji NYSE, NASDAQ oraz NYSE MKT są dostępne w ofercie DM BOŚ.

The New York Stock Exchange (NYSE)

Założona w 1817 roku jest jak do tej pory największą światową giełdą, jeśli chodzi o kapitalizację notowanych spółek oraz jedną z największych, jeśli chodzi o płynność. Notowanych jest na niej ponad 2000 spółek w tym około 400 spoza USA. Wśród największych spółek notowanych na tym rynku można wyróżnić takie jak Exxon Mobil, General Electric, Johnson & Johnson, Wal-Mart Stores, Procter & Gamble, The Coca-Cola Company, Pfizer Inc. Na tej giełdzie w segmencie NYSE Arca notowane są także ETF-y (Exchange Traded Funds) w liczbie około 1200.

NASDAQ

Obecnie jest rynkiem z największymi obrotami na świecie oraz drugą, co do wielkości giełdą pod względem kapitalizacji. NASDAQ powstał, jako pozagiełdowy, regulowany rynek akcji i zaoferował, jako pierwszy na świecie elektroniczny system handlu akcjami. Notowanie spółki na rynku NASDAQ jest o wiele tańsze i prostsze niż na tradycyjnej giełdzie przez to notowanych jest tam więcej spółek niż na NYSE, jednak wiąże się to także z potencjalnym wyższym ryzykiem dla inwestorów. Spółki notowane na tym rynku to w większości spółki z segmentu zaawansowanych technologii. Największe spółki notowane na tym rynku to Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation, Amazon.com Inc., Intel Corporation.

Rynki zagraniczne

Inwestuj na światowych giełdach z bossa.pl

NYSE MKT

Dawniej, jako AMEX (American Stock Exchange) rynek ten był oddzielną giełdą, na której z powodów historycznych notowane są głównie spółki z segmentów wydobywczego, przemysłu ciężkiego oraz finansowego. W wyniku fuzji z NYSE obecnie jest częścią grupy NYSE Euronext. Jest to najmniejszy z trzech rynków amerykańskich dostępnych w DM BOŚ. Największe spółki notowane na tym rynku to: British American Tobacco, Imperial Oil Ltd, Cheniere Energy, Seaboard Corp. New Gold, Gran Tierra Energy.

Najważniejsze indeksy publikowane w USA

S&P500

Indeks skupiający 500 największych spółek notowanych zarówno na NYSE jak i na NASDAQ. Wśród nich znajdują się spółki spoza Stanów Zjednoczonych jednak indeks uznawany jest, jako najlepsze odzwierciedlenie stanu gospodarki amerykańskiej. O dodaniu lub usunięciu z indeksu decyduje komitet, który ma na względzie takie warunki jak kapitalizacja, płynność, free float, pochodzenie spółki oraz sektor. Trzy najważniejsze czynniki decydujące o włączeniu do indeksu S&P500 to:

  • kapitalizacja większa niż 4 mld USD
  • roczny obrót w dolarach w stosunku do wartości rynkowej jest większy niż 1
  • volumen minimalny to 250000 akcji w każdym z 6 wcześniejszych miesięcy

Największe spółki notowane w tym indeksie to: Apple Inc., Exxon Mobil Corporation, Google Inc., Microsoft Corporation, General Electric Company. Istnieje możliwość inwestycji w indeks S&P500 z wykorzystaniem funduszy ETF. Najpopularniejsze to SPDR S&P 500, iShares S&P 500 Index, Vanguard S&P 500 ETF.

The Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Jeden z najstarszych działających indeksów publikowanych w Stanach Zjednoczonych. Składa się on obecnie z 30 dużych spółek notowanych w USA zarówno na NYSE jak i na NASDAQ. Ze swoją „przemysłową” nazwą ma już niewiele wspólnego, gdyż wiele z obecnych komponentów mało ma wspólnego z przemysłem ciężkim. Spółką, która niezmiennie od samego początku notowana jest w tym indeksie jest spółka General Electric. Wśród komponentów tego indeksu możemy znaleźć między innymi: Exxon Mobil Corporation, Microsoft, Wal-Mart Stores Inc., Johnson & Johnson, IBM, AT&T. Za pośrednictwem ETF istnieje możliwość inwestycji w instrumenty naśladujące zachowanie indeksu DJIA, najpopularniejszy to SPDR Dow Jones Industrial Average ETF.

Russell 2000

Jest indeksem reprezentującym sektor tzw. „małych i średnich spółek”. Średnia kapitalizacja spółki w tym indeksie to 1,26 mld USD. Indeks Russell 2000 jest popularnym benchmarkiem dla różnego rodzaju funduszy ETF które chcą mieć ekspozycję na rynek małych I średnich spółek.10 największych spółek w tym indeksie to Ocwen Financial Corporation, Starwood Property Trust, Inc., Alaska Air Group, Inc., Two Harbors Investment Corp., Genesee & Wyoming Inc., Alkermes Plc, 3D Systems Corp., Dril-Quip, Inc., Gulfport Energy Corp.

Nasdaq 100

Indeks składający się z 100 największych spółek notowanych na rynku Nasdaq. Wyróżnikiem tego indeksu jest to że nie zawiera w sobie spółek z sektora finansowego. Zawiera spółki także spoza USA. Często mylony z indeksem Nasdaq Composite który w swoim składzie zawiera wszystkie spółki notowane na tym rynku. W skład indeksu Nasdaq 100 wchodzą między innymi: Apple Inc., Baidu.com, Inc., Cisco Systems, Inc., DirecTV, Netflix, Tesla Motors, Inc.

Amerykańscy Dywidendowi Arystokraci 

Dywidendowi Arystokraci (Dividend Aristocrats) to grupa amerykańskich spółek, które wyróżnia historia regularnie wypłacanych dywidend. Są to firmy, które utrzymują stabilność i zyskowność inwestycji na przestrzeni wielu lat i intrygują inwestorów poszukujących stabilnych dochodowo instrumentów finansowych.

Notowania tych spółek obrazuje indeks S&P 500 Dywidendowi Arystokraci (https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/strategy/sp-500-dividend-aris…), publikowany od maja 2005, przez firmę S&P Global (https://www.spglobal.com/spdji/en/), znaną z opracowania i publikacji indeksów giełdowych, m.in. S&P 500 i Dow Jones Industrial Average. W lipcu 2023 indeks zawierał 66 spółek, o jednakowym wagowo wpływie na wartość indeksu.

Aby trafić do grona arystokratów, spółka musi spełnić określone wymagania indeksu. Przede wszystkim musi regularnie wypłacać i zwiększać wypłacane dywidendy przez ostatnie 25 lat, i być również częścią indeksu S&P 500, na dowód jej stabilności finansowej, wielkości i płynności aktywów w wolnym obrocie. Dodatkowe warunki techniczne to wartość akcji w wolnym obrocie powyżej 3 mld USD i dzienne giełdowe obroty wyższe niż 5 mln USD w ciągu trzech miesięcy poprzedzających wprowadzenie na listę.  

Jeszcze ostrzejsze kryteria dotyczą  indeks S&P Dividend Monarchs – są w nim spółki, które corocznie zwiększają dywidendę od 50 lat.

Amerykańscy Dywidendowi Arystokraci wyróżniają się na tle innych spółek dzięki zdolności do utrzymania stabilnych wypłat dywidendy nawet w trudnych okresach gospodarczych. Wielu inwestorów poszukuje spółek, które nie tylko przynoszą zyski, ale również dzielą się nimi z akcjonariuszami w formie dywidendy – zwykle w cyklach kwartalnych. Dywidendowi Arystokraci są atrakcyjni dla inwestorów, którzy szukają regularnego pasywnego dochodu i długoterminowej inwestycji.

Wśród amerykańskich Dywidendowych Arystokratów można wymienić wiele znanych spółek. Jednym z przykładów jest Johnson & Johnson, międzynarodowa firma farmaceutyczna. Johnson & Johnson jest notowana na giełdzie od długiego czasu i jest uważana za jednego z liderów w swojej branży. Firma regularnie wypłaca dywidendy i ma silną pozycję na rynku, co czyni ją atrakcyjną inwestycją dla wielu inwestorów. Inne znane marki to np. Exxon, 3M, Pepsico, Coca-Cola, McDonald's czy Wallmart.

Dlaczego Dywidendowi Arystokraci mogą być atrakcyjni dla inwestorów?

Dywidendowi arystokraci to historycznie stabilny pasywny dochód w postaci regularnych, zwykle kwartalnych, wypłat dywidendy. Dodatkowo, ich zdolność do utrzymania się na rynku i generowania zysków zwraca uwagę inwestorów długoterminowych, którzy poszukują bezpiecznych i dochodowych inwestycji na dłuższy czas.

Polscy Dywidendowi Arystokraci.

W Polsce mamy kilka przykładów spółek, które mogą zostać uznane za dywidendowych arystokratów. Listę polskich spółek regularnie wypłacających dywidendę znajdziesz na naszej stronie https://bossa.pl/analizy/dywidendy.

Warto zwrócić uwagę na wskaźnik Stopa dywidendy (ang. Dividend Yield, DY) – czyli wartość dywidendy przypadającą na jedną akcję podzieloną przez wartość akcji. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większy dochód z kapitału zainwestowanego w akcje uzyskuje akcjonariusz.

Jednym zdaniem

Wielu inwestorów ceni sobie spółki za stabilność i zdolność do generowania zysków. Amerykańskie spółki dywidendowe, mogą być strategią dla osób, które szukają stabilnych i dochodowych inwestycji z istotnym komponentem dywidendowym. Agencja analityczna S&P (Standard&Poors) publikuje wiele indeksów, analiz i raportów dotyczące spółek dywidendowych w wielu rynkowych wymiarach – sektorowych, branżowych i geograficznych. Więcej informacji na ich temat na stronie https://www.spglobal.com/spdji/en/index-family/strategy/dividend-income/#indices

Ostrzeżenie prawne: 

Zawieranie transakcji na rynkach zagranicznych może wiązać się z dodatkowymi (oprócz prowizji) opłatami takimi jak opłata skarbowa, podatek transakcyjny lub inne koszty odpowiednio do regulacji obowiązujących na poszczególnych rynkach.
Zaprezentowane dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji na przyszłość, inwestowanie w dolarach amerykańskich (USD)  może wpłynąć na wynik finansowy wskutek zmian kursu walutowego.
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy instrumentów finansowych będących przedmiotem inwestycji. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1