GlobalConnect - alternatywny system obrotu (ASO) GPW dla spółek z zagranicy

GlobalConnect to rynek zorganizowany w ramach ASO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Został stworzony do handlu akcjami zagranicznych spółek, które będą notowane w polskim złotym, w trakcie sesji giełdowej w Warszawie.
Wybór spółek i wprowadzenie ich akcji na GlobalConnect to zadanie Wprowadzających Animatorów Rynku (WAR), którzy odpowiadają także za zapewnienie płynności na danych papierach wartościowych oraz dostarczenie podstawowych informacji o emitencie za pomocą tzw. Karty Instrumentu Finansowego. 

GlobalConnect umożliwia notowanie w Warszawie akcji spółek zagranicznych, które są obecne na światowych giełdach papierów wartościowych. Nowy rynek to możliwość handlu na GPW akcjami największych i najbardziej znanych spółek zagranicznych w ramach kasowych rachunków inwestycyjnych wykorzystywanych do składania zleceń na GPW.

Notowania na tym rynku będą odbywać się w trakcie sesji giełdowej na GPW – od poniedziałku do piątku w godzinach 09:05-17:05. Do GlobalConnect stosuje się te same reguły obrotu jak w przypadku rynku NewConnect, z wyłączeniem możliwości oznaczania zleceń jako „Ważne na zamknięcie”. Akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku GlobalConnect będą oznaczone tymi samymi kodami ISIN (identyfikującymi papier wartościowy) co akcje dostępne na właściwym rynku macierzystym, a transakcje będą rozliczane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Posiadaczom akcji notowanych na GlobalConnect będą przysługiwały pożytki np. w postaci  dywidend.

Transakcje zawierane na rynku GlobalConnect, zabezpieczone systemem gwarantowania rozliczeń, objęte są cyklem rozrachunkowym T+2, a rozrachunek tych transakcji dokonywany jest przez KDPW S.A. Rozliczanie transakcji zawieranych na rynku GlobalConnect następuje zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami KDPW_CCP S.A.

DM BOŚ promocyjnie obniża na 3 miesiące (do 3 lutego 2023 r. włącznie) prowizje na akcje z GlobalConnect – do 0,29%/min. 5 zł - dla zleceń internetowych. 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1