Giełda Papierów Wartościowych

Każdy z nas wie czym jest giełda – warzywna, samochodowa. Giełda, targ, bazar – miejsca, w których ma miejsce handel różnymi rzeczami zaś kupujący i sprzedający mogą dokonać transakcji.

Na bardzo podobnej zasadzie działa Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Spotykają się na niej kupujący i sprzedający różnego rodzaju instrumenty finansowe.

To co jednak odróżnia GPW od zwykłej fizycznej giełdy to fakt jej organizacji. Przede wszystkim kupujący i sprzedający nie są obecni fizycznie – działają za pośrednictwem domów maklerskich składając oferty kupna i sprzedaży do systemu giełdowego. Dzięki temu inni uczestnicy widzą cenę każdej transakcji.

Przedmiotem obrotu na giełdzie nie są fizyczne towary czy też akcje, obligacje, opcje w formie papierowej (jak bywało dawniej).

Obrót prowadzony na rynku giełdowym jest obrotem niematerialnym czyli istnieje tylko w postaci zapisów elektronicznych w systemie komputerowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Zapisy te znajdują również odzwierciedlenie na rachunkach inwestycyjnych klientów w systemach biur maklerskich. Zawarcie na Giełdzie jakiejkolwiek transakcji pociąga zatem za sobą zmiany w zapisach na kontach prowadzonych przez KDPW oraz zmiany na rachunkach klientów uczestniczących w transakcji w domach maklerskich.

Jak dochodzi do transakcji?

Inwestor pragnący kupić akcje spółki XYZ, składa zlecenie kupna w swoim domu maklerskim. Określa cenę po której chce nabyć akcje oraz ich liczbę. Z drugiej strony inwestorzy, którzy posiadają akcje spółki XYZ i pragną się ich pozbyć, składają zlecenia sprzedaży. Zarówno zlecenia kupna, jak i sprzedaży pojawiają się na rynku i każdy mający dostęp do notowań je może zobaczyć. W momencie gdy kupujący i sprzedający zgodzą się co do ceny, dochodzi do transakcji.

Zarządzanie portfelem

Powierz swoje aktywa profesjonalistom!

GPW jest rynkiem kierowanym zleceniami. Oznacza to, że kursy ustalane są na podstawie składanych zleceń kupna i sprzedaży. To ich struktura (wielkość, proponowane ceny) decyduje o kursie po jakim zostaną zrealizowane poszczególne transakcje.

Oprócz kupujących i sprzedających na rynku funkcjonują również animatorzy. Taką rolę pełnią najczęściej domy maklerskie, które na podstawie umowy z GPW lub Emitentami, są zobowiązane do stałego składania ofert kupna i sprzedaży. Celem animatorów jest poprawienie płynności, czyli pilnowanie, by można było bez problemu dokonać transakcji kupna lub sprzedaży. Nie zawsze bowiem mogą być chętni do danej transakcji.

Więcej informacji na temat zasad obrotu na giełdzie.

Jak rozpocząć handel na Giełdzie?

Aby zacząć inwestowanie na giełdzie, należy przede wszystkim założyć rachunek inwestycyjny w domu maklerskim, dzięki któremu będzie można składać odpowiedni dyspozycje.

W celu otwarcia rachunku nie trzeba udawać się osobiście do biura maklerskiego. W DM BOŚ możesz to zrobić za pośrednictwem poczty czy kuriera i internetu. Dowiesz się więcej na temat otwarcia rachunku.

Biura maklerskie pośredniczące w przekazywaniu zleceń swoich klientów na giełdę pobierają prowizję od każdej zawartej transakcji. Prowizję płaci zarówno kupujący, jak i sprzedający, a jej wysokość zależy od wartości transakcji. Na każdy rodzaj papieru wartościowego składa się oddzielne zlecenie i osobno za każdą transakcję płaci się prowizję maklerską.

Każde zlecenie, zarówno kupna, jak i sprzedaży, zawierać musi ściśle określone informacje: datę złożenia, rodzaj zlecenia (kupno, czy sprzedaż), dane dotyczące składającego zlecenie, nazwa papieru wartościowego, który ma być przedmiotem transakcji, liczba papierów wartościowych, cena, po której chcemy dokonać transakcji, termin ważności zlecenia oraz dodatkowe warunki wykonania zlecenia.

Klienci mają do wyboru różne rodzaje zleceń w zależności. Dzięki temu mogą najlepiej realizować swoje plany. Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów zleceń znajdują się tu (zlecenia).

Zlecenia można składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta biura maklerskiego, ale również przez internet czy telefonicznie.

W przypadku zleceń internetowych, inwestorzy zyskują wygodę (dodatkowe usługi) oraz płacą niższe prowizje.

Bezpieczeństwo obrotu giełdowego

Nadrzędnym organem regulującym cały obrót papierami wartościowymi, a także czuwającym nad zgodnym z prawem funkcjonowaniem biur maklerskich, spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych, Giełdy oraz działalnością inwestycyjną samych inwestorów jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Do jej zadań należy między innymi pilnowani, aby każdy (nawet drobny) inwestor był traktowany równo i miał dostęp do wiarygodnych informacji.

Jednak KNF nie wpływa na decyzje podejmowane przez inwestorów. To czy inwestowanie przyniesie zyski, zależy wyłącznie od Ciebie i Twoich umiejętności oceny spółki, korzystania z informacji finansowych, gospodarczych, a także wyczucia zmian, jakie mogą zachodzić na rynku.

Metody analizy rynku

Strategii inwestowania na giełdzie jest wiele. Dwie najpowszechniejsze metody analizowania rynku to: analiza techniczna i analiza fundamentalna.

Analiza fundamentalna zakłada, że należy inwestować w spółkę czy towar jeśli jest on notowany poniżej swojej wartości czyli jest niedowartościowany. Analitycy fundamentalni skupiają się zatem na określeniu tej wartości, stosując różne mniej lub bardziej skomplikowane metody. Wyceniają firmy, określając na podstawie dotychczasowych wyników, jej perspektywy, możliwości uzyskiwania zysków, porównując wyceny z podobnymi spółkami.

Analitycy techniczni zakładają, że to rynek uwzględnia wszelkie informacje dot. wartości danej spółki i należy się skupić na obserwacji cen akcji. Tym bardziej, że ceny podlegają trendom (chętniej rosną, jeśli rosły ostatnio i spadają, jeśli tak było w ostatnim okresie), a historia się powtarza. Na podstawie takich założeń, analitycy techniczni obserwują wykresy notowań i na ich podstawie podejmują decyzje o kupnie czy sprzedaży instrumentów finansowych.

Można inwestować na giełdzie bezpośrednio, ale można też skorzystać z pomocy specjalistów. Znanymi sposobami jest powierzenie swoich pieniędzy funduszom inwestycyjnym lub oddając pieniądze w zarządzanie.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1