W USA funkcjonuje kilka giełd, na których ma miejsce obrót akcjami. Największą z nich jest giełda nowojorska (NYSE).

London Stock Exchange (LSE) jest jedną z najstarszych giełd na świecie, z przeszło 300-letnią historią. Znajduje się w czołówce największych giełd na świecie i w Europie.

Frankfurt Stock Exchange to pod względem kapitalizacji jedna z największych światowych giełd. Jej zarządcą i operatorem jest spółka Deutsche Börse oraz Börse Frankfurt Zertifikate AG. Przeszło 97 procent transakcji akcjami niemieckich spółek zawieranych jest na dwóch podstawowych rynkach: na Xetrze i na Frankfurt floor. Przy czym Xetra jest najbardziej płynnym niemieckim rynkiem.

Rynki zagraniczne

Inwestuj na światowych giełdach z bossa.pl

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1