ETFy notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje. Płynność wspierana jest przez animatorów. 
Charakteryzują się m.in: 

  • przejrzystą strategią inwestycyjną. Większość stara się jak najwierniej naśladować zmiany indeksów lub odpowiednich koszyków akcji.
  • Wysoką płynnością, którą zapewnia aktywny udział animatorów w czasie sesji giełdowej. Animatorzy starają się stale o zapewnienie ofert kupna i sprzedaży
  • Niskimi kosztami. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, opłaty za zarządzanie w funduszach typu ETF są ustalane na minimalnym poziomie. Brak jest również opłat za wejście i wyjście.

Zaczynasz inwestować?

Początki z nami nie muszą być trudne!

Na GPW notowane są ETFy na indeksy WIG20, WIG20TR (uwzględniający dywidendy), WIG40TR, DAX oraz SP500.

NOTOWANIA

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1