Certyfikaty emitowane są przez instytucje finansowe, które określają ich zasady zachowania się w zależności od zmian cen instrumentu bazowego. Może to być albo dokładne odzwierciedlenie na zasadzie 1:1 i gdy instrument bazowy rośnie, to zmienia się tak samo cena certyfikatu. Ale może to być relacja odwrotna („pozycja krótka”) gdy cena instrumentu bazowego spada, kurs certyfikatu rośnie przynosząc zysk posiadaczowi. Niektóre certyfikaty dają możliwość skorzystania z dźwigni finansowej, czyli relacja zmiany ceny certyfikatu do instrumentu bazowego jest wyższa. 

Niektóre z certyfikatów posiadają pełną lub częściową ochronę kapitału, jeszcze inne pozwalają na realizację określonego scenariusza (np. w ciągu 6 miesięcy instrument bazowy osiągnie cenę X), wówczas wypłacany jest zysk.

Różnorodność certyfikatów pozwala na realizowanie różnych strategii o rozmaitych poziomach ryzyka. Zawsze należy dokładnie zapoznać się z warunkami emisji danego certyfikatu, gdyż niektóre z nich mogą realizować złożone strategie.

Podstawowe rodzaje certyfikatów dostępne na GPW to

  • Turbo (knock-out)
  • FAKTOR
  • Odwrotnie zamiennie
     

Certyfikaty Turbo (Knock-out)

Dają możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach. Charakteryzują się zmienną dźwignią, zaś strata w nich ograniczona jest do zainwestowanej kwoty

Certyfikaty FAKTOR

Dają możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach. Charakteryzują się stałą dźwignią, to zaś sprawia, że codziennie przeliczany jest poziom mnożnika dźwigni. Ze względu na te zasady instrument (zwłaszcza w przypadku certyfikatów na spadki) przeznaczony jest dla doświadczonych inwestorów

Certyfikaty odwrotnie zamienne

Certyfikaty Odwrotnie Zamienne (COZ) dają szansę uzyskania wysokiego kuponu odsetkowego (ustalanego na początku inwestycji) na koniec inwestycji niezależnie od ceny instrumentu bazowego. Forma wykupu w terminie zapadalności Certyfikatu, zależy od ceny instrumentu bazowego.
 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1