Jak inwestować w surowce na GPW?

Certyfikaty strukturyzowane naśladują zmianę ceny instrumentu bazowego np. indeksów giełdowych, surowców, koszyków akcji czy innych instrumentów finansowych. Oznacza to, że wzrost o 1% instrumentu bazowego nominowanego w tej samej walucie co certyfikat, spowoduje również wzrost jego wartości o 1%. Emitent sprzedając certyfikaty, zabezpiecza swoje ryzyko kupując instrument bazowy lub derywaty oparte o taki instrument. Na Giełdzie Papierów Wartościowy (rynek regulowany) notowane są certyfikaty różnych emitentów. Poniższy tekst opiera się na certyfikatach OPEN-END – ważnych bezterminowo, wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank. Płynność certyfikatów strukturyzowanych RCB zapewnia emitent, który pełniąc rolę animatora obrotu , w trybie ciągłym wystawia swoje oferty kupna i sprzedaży. Instrumenty przede wszystkim dają możliwość dostępu inwestorom do różnych instrumentów bazowych tj. złoto, ropa, indeksy zagraniczne.

Przykładowe Certyfikaty notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

RCCRUAOPEN

Instrument bazowy

Rodzaj

Wielkość emisji

Brent Crude Oil

Open-end

1.500.000

RCCECAOPEN

Instrument bazowy

Rodzaj

Wielkość emisji

Indeks CECEEUR

Open-end

1.000.000

RCCCXAOPEN

Instrument bazowy

Rodzaj

Wielkość emisji

Indeks CECExt

Open-end

1.000.000

RCDAXAOPEN

Instrument bazowy

Rodzaj

Wielkość emisji

Indeks DAX

Open-end

1.000.000

RCESXAOPEN

Instrument bazowy

Rodzaj

Wielkość emisji

Indeks DJ Euro STOXX 50

Open-end

1.000.000

RCUKBAOPEN

Instrument bazowy

Rodzaj

Wielkość emisji

Indeks Eastbasket UK

Open-end

5.000.000

RCGLDAOPEN

Instrument bazowy

Rodzaj

Wielkość emisji

Złoto

Open-end

1.000.000

RCRDXAOPEN

Instrument bazowy

Rodzaj

Wielkość emisji

Indeks RDX

Open-end

1.500.000

Nazwa Instrument bazowy Rodzaj Wielkość emisji
RCCRUAOPEN Brent Crude Oil Open-end 1.500.000
RCCECAOPEN Indeks CECEEUR Open-end 1.000.000
RCCCXAOPEN Indeks CECExt Open-end 1.000.000
RCDAXAOPEN Indeks DAX Open-end 1.000.000
RCESXAOPEN Indeks DJ Euro STOXX 50 Open-end 1.000.000
RCUKBAOPEN Indeks Eastbasket UK Open-end 5.000.000
RCGLDAOPEN Złoto Open-end 1.000.000
RCRDXAOPEN Indeks RDX Open-end 1.500.000

Zasady obrotu:

 1. Notowane w PLN
 2. Notowania ciągłe 9:00 - 17:35 (rynek kasowy)
 3. Rozliczenie transakcji D+2
 4. Widełki statyczne: +/-40%
 5. Jednostka notowania: jeden certyfikat
 6. Market maker (animator), który zobowiązuje się do utrzymywania ofert kupna i sprzedaży

Zalety inwestowania w certyfikaty:

 1. Relatywnie tani dostęp do instrumentów takich jak towary, akcje spółek zagranicznych
 2. Zapewnienie płynności i odpowiedniej wyceny przez emitenta
 3. Notowania w walucie krajowej
 4. Rozliczenie podatkowe przekazywane przez biuro maklerskie
 5. Możliwość wykorzystania certyfikatów jako zabezpieczenia innych inwestycji na polskim rynku.

Wady inwestowania w certyfikaty:

 1. Brak krótkiej sprzedaży - możliwość zarabiania tylko na wzrostach
 2. Ryzyko kursowe
 3. Brak dźwigni finansowej występującej w instrumentach pochodnych

Przykład 1. Strategia inwestycyjna - kupno złota

Zakup certyfikatu strukturyzowanego RCGLDAOPEN opiewającego na złoto.

Inwestor podejmuje decyzje o zainwestowaniu w złoto, ma do wyboru zakup kontraktu terminowego opiewającego na złoto (depozyt - 3.362 USD, wartość kontraktu 80.000 USD) albo certyfikatu strukturyzowanego RCGLDAOPEN (200,18 PLN). Pierwsza inwestycja wymaga posiadania większego kapitału i rachunku praw pochodnych a także obarczona jest większą akceptacją ryzyka związaną z występowaniem dźwigni finansowej. Inwestor decyduje się na zakup 100 szt. certyfikatów RCGLDAOPEN.

195

Źródło: bossa.pl Wykres kontraktu terminowego na złoto i certyfikatu strukturyzowanego RCGLDAOPEN- ISPAG

02 listopada 2007
Kupno 100 szt RCGLDAOPEN

RCGLDAOPEN

Kupno/sprzedaż

Ilość

Cena

Prowizja

Wartość transakcji

Kupno

100

200,18

78,07 (0,39%)

20.096,07 PLN

Instrument Kupno/sprzedaż Ilość Cena Prowizja Wartość transakcji
RCGLDAOPEN Kupno 100 200,18 78,07 (0,39%) 20.096,07 PLN

Kurs USD/PLN 2,5184

Ryzyko jakie ponosi inwestor związane jest ze spadkiem instrumentu bazowego (ryzyko rynkowe 1:1) a także ze spadkiem wartości dolara amerykańskiego.

Wpływ różnic kursowych na wartość certyfikatu strukturyzowanego.

Kurs USD/PLN - 2,5184
Instrument bazowy * mnożnik * kurs USD/PLN = 796,50* 0,1 * 2,5184 = 200,59 PLN

Kurs USD/PLN - 2,3184
Instrument bazowy * mnożnik * kurs USD/PLN = 796,50 * 0,1 * 2,3184 = 184,66 PLN

Inwestor poniósł stratę związaną ze spadkiem wartości dolara

184,66 - 200,59 = -15,93 PLN (-7,94%)

chociaż wartość instrumentu bazowego nie uległa zmianie.

15 stycznia 2008
Inwestor podejmuje decyzje o sprzedaży 100 szt RCGLDAOPEN

Sprzedaż 100 szt RCGLDAOPEN

RCGLDAOPEN

Kupno/sprzedaż

Ilość

Cena

Prowizja

Wartość transakcji

Sprzedaż

100

248,45

96,89 (0,39%)

24.748,11 PLN

Instrument Kupno/sprzedaż Ilość Cena Prowizja Wartość transakcji
RCGLDAOPEN Sprzedaż 100 248,45 96,89 (0,39%) 24.748,11 PLN

Kurs USD/PLN 2,5184

Rentowność inwestycji

Kupno (02.11.2007)

Ilość

Cena

Prowizja

Kurs USD

Wartość transakcji

100

200,18

78,07 (0,39%)

2,5184

20.096,07 PLN

Sprzedaż (15.01.2008)

Ilość

Cena

Prowizja

Kurs USD

Wartość transakcji

100

248,45

96,89 (0,39%)

2,5184

24.748,11 PLN

  Ilość Cena Prowizja Kurs USD Wartość transakcji
Kupno (02.11.2007) 100 200,18 78,07 (0,39%) 2,5184 20.096,07 PLN
Sprzedaż (15.01.2008) 100 248,45 96,89 (0,39%) 2,5184 24.748,11 PLN

Stopa zwrotu z powyższej transakcji: 24.748,11 - 20.096,07 = 4.652,04 PLN (+23,15%)

W przypadku deprecjacji polskiej waluty wartość certyfikatu wzrosłaby na korzyść inwestora i przyniosłaby dodatkowe korzyści wynikające z różnic kursowych. Jednakże w przypadku aprecjacji złotego zyski inwestora pomniejszyłby się o spadek wartości dolara.

Przykład 2. Strategia inwestycyjna - kupno DAX'a

Zakup certyfikatu strukturyzowanego RCDAXAOPEN opiewającego na niemiecki indeks DAX.

Inwestor zamierza zainwestować w niemiecki indeks spółek Blue-Chip DAX. Do wyboru ma otworzenie rachunku w niemieckim biurze maklerskim i zakup koszyka akcji z indeksu DAX, zakup kontraktu terminowego opiewającego na indeks DAX (depozyt 17.200 EURO - wartość kontraktu 197.700 EURO) albo zakup certyfikatów strukturyzowanych RCDAXAOPEN notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Inwestor rezygnuje z pierwszej możliwości z przyczyn techniczno - ekonomicznych (w przypadku inwestorów posiadających rachunki maklerskie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej inwestor sam musi naliczyć podatek od zysków - nie otrzyma od zagranicznego biura zeznania PIT-8C) , druga opcja również jest odrzucona z powodu dużego ryzyka dźwigni finansowej, a także dużej zmienności instrumentu bazowego.

Inwestor decyduje się na zakup 100 szt. certyfikatów RCDAXAOPEN notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

02 listopada 2007
Kupno 100 szt RCDAXAOPEN

RCDAXAOPEN

Kupno/sprzedaż

Ilość

Cena

Prowizja

Wartość transakcji

Kupno

100

285,81

111,46 PLN (0,39%)

28.692,46 PLN

Instrument Kupno/sprzedaż Ilość Cena Prowizja Wartość transakcji
RCDAXAOPEN Kupno 100 285,81 111,46 PLN (0,39%) 28.692,46 PLN

Kurs EUR/PLN 3,6467

Ryzyko jakie ponosi inwestor związane jest ze spadkiem instrumentu bazowego (ryzyko rynkowe 1:1) a także ze spadkiem wartości euro.

15 stycznia 2008
Sprzedaż 100 szt RCDAXAOPEN

RCDAXAOPEN

Kupno/sprzedaż

Ilość

Cena

Prowizja

Wartość transakcji

Sprzedaż

100

232,65

90,73 PLN (0,39%)

23.174,27 PLN

Instrument Kupno/sprzedaż Ilość Cena Prowizja Wartość transakcji
RCDAXAOPEN Sprzedaż 100 232,65 90,73 PLN (0,39%) 23.174,27 PLN

Kurs EUR/PLN 3,9467

Rentowność inwestycji

Kupno (02.11.2007)

Ilość

Cena

Prowizja

Kurs EUR

Wartość transakcji

100

285,81

111,46 PLN (0,39%)

3,6467

28.692,46 PLN

Sprzedaż (15.01.2008)

Ilość

Cena

Prowizja

Kurs EUR

Wartość transakcji

100

232,65

90,73 PLN (0,39%)

3,9467

23.174,27 PLN

  Ilość Cena Prowizja Kurs EUR Wartość transakcji
Kupno (02.11.2007) 100 285,81 111,46 PLN (0,39%) 3,6467 28.692,46 PLN
Sprzedaż (15.01.2008) 100 232,65 90,73 PLN (0,39%) 3,9467 23.174,27 PLN

Stopa zwrotu z powyższej transakcji: 28.692,46 - 23.174,27 = -5.518,19 PLN (-19,23%)

Inwestor poniósł stratę z powyższej inwestycji na skutek spadku instrumentu bazowego, jednakże jego straty zostały pomniejszone o wzrost wartości Euro.

Straty inwestora zostały pomniejszone o wzrost różnic kursowych o 8,23%.

(02.11.2007) Kurs EUR/PLN 3,6467

(15.01.2008) Kurs EUR/PLN 3,9467

Inwestor pomniejszył swoje straty o wzrost wartości kursu EURO o 8,23%

(3,9467 - 3,6467)/3,6467 = 8,23%

Zaletą certyfikatów strukturyzowanych jest łatwy dostęp dla każdego inwestora do instrumentów/produktów niedostępnych na polskim rynku, tj. zagraniczne indeksy, towary, koszyki akcji spółek nienotowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ryzyko jakie ponosi inwestor związane jest z ryzykiem rynkowym i ryzykiem różnicy kursu walutowego. Występowanie animatora wystawiającego oferty kupna/sprzedaży daje możliwość nabycia lub sprzedaży w dowolnym momencie certyfikatu strukturyzowanego.

Przykład 3. Strategia inwestycyjna - kupno złota z zabezpieczeniem różnic kursowych

Zakup certyfikatu strukturyzowanego RCGLDAOPEN opiewającego na złoto, zabezpieczonego sprzedażą kontraktu walutowego FUSDH8.

Inwestor posiadający certyfikaty strukturyzowane może się zabezpieczyć przed różnicą kursową, sprzedając wystarczającą ilość kontraktów terminowych na dolara amerykańskiego albo euro.

02 listopada 2007
Inwestor podejmuje decyzję inwestycyjną, zakup 127 szt. certyfikatu strukturyzowanego RCGLDAOPEN, inwestycja zostanie zabezpieczona sprzedażą 1 szt. kontraktu walutowego FUSDH8.

Kupno 127 szt. RCGLDAOPEN

Sprzedaż 1 szt. kontraktu walutowego FUSDH8

RCGLDAOPEN

Kupno/sprzedaż

Ilość

Cena

Prowizja

Wartość transakcji

Kupno

127

202,16

100,13 (0,39%)

25.774,45 PLN

FUSDH8

Kupno/sprzedaż

Ilość

Cena

Prowizja

Wartość transakcji

Sprzedaż

1

253,00

860,20*

1,00

861,20 PLN

(25.300,00)

Instrument Kupno/sprzedaż Ilość Cena Prowizja Wartość transakcji
RCGLDAOPEN Kupno

127

202,16 100,13 (0,39%) 25.774,45 PLN
FUSDH8 Sprzedaż 1 253,00
860,20*
1,00 861,20 PLN
(25.300,00)

Łączna wartość transakcji: 25.774,45 + 861,20 = 26.635,65 PLN

*depozyt kontraktu FUSDH8 / wartość 25.300,00 PLN

Wartość instrumentu bazowego 797,96 USD dla RCGLDAOPEN
Kurs FUSDH8 - 253,00 PLN
Kurs USD/PLN - 2,5334

Ryzyko jakie ponosi inwestor związane jest ze spadkiem instrumentu bazowego (ryzyko rynkowe 1:1) a także ze spadkiem wartości dolara amerykańskiego.

196

15 stycznia 2008
Inwestor podejmuje decyzje o sprzedaży 127 szt RCGLDAOPEN

Sprzedaż 127 szt RCGLDAOPEN

Kupno 1 szt. kontraktu walutowego FUSDH8

RCGLDAOPEN

Kupno/sprzedaż

Ilość

Cena (Depozyt)

Prowizja

Wartość transakcji

Sprzedaż

127

176,62

87,48 (0,39%)

22.343,26 PLN

FUSDH8

Kupno/sprzedaż

Ilość

Cena (Depozyt)

Prowizja

Wartość transakcji

Kupno

(zamknięcie pozycji)

1

221,00

853,40*

1,00

852,40 PLN

(22.100,00)

 

Kupno/sprzedaż

Ilość

Cena (Depozyt)

Prowizja

Wartość transakcji

 

 

 

 

23.195,66 PLN

Instrument Kupno/sprzedaż Ilość Cena (Depozyt) Prowizja Wartość transakcji
RCGLDAOPEN Sprzedaż 127 176,62 87,48 (0,39%) 22.343,26 PLN
FUSDH8 Kupno
(zamknięcie pozycji)
1 221,00
853,40*
1,00 852,40 PLN
(22.100,00)
          23.195,66 PLN

Łączna wartość transakcji: 22.343,26 + 852,40 = 23.195,66 PLN

*depozyt kontraktu FUSDH8 / wartość 22.100,00 PLN

Wartość instrumentu bazowego 797,96 USD dla RCGLDAOPEN
Kurs FUSDH8 - 221,00 PLN
Kurs USD/PLN - 2,2134

Rentowność inwestycji (nie uwzględniająca zabezpieczenia pozycji)

Kupno (02.11.2007)

Ilość

Cena

Prowizja

Kurs USD

Wartość instrumentu

Wartość transakcji

127

202,16

100,13 (0,39%)

2,5334

797,96

25.774,45 PLN

Sprzedaż (15.01.2008)

Ilość

Cena

Prowizja

Kurs USD

Wartość instrumentu

Wartość transakcji

127

176,62

87,48 (0,39%)

2,2134

797,96

22.343,26 PLN

  Ilość Cena Prowizja Kurs USD Wartość instrumentu Wartość transakcji
Kupno (02.11.2007) 127 202,16 100,13 (0,39%) 2,5334 797,96 25.774,45 PLN
Sprzedaż (15.01.2008) 127 176,62 87,48 (0,39%) 2,2134 797,96 22.343,26 PLN

Stopa zwrotu z powyższej transakcji: 25.774,45 - 22.343,26 = -3.431,19 PLN (-13,31%)

Rentowność inwestycji (uwzględniająca zabezpieczenie pozycji - FUSDH8)

Kupno (02.11.2007)

Ilość

Cena

Prowizja

Kurs USD

Wartość instrumentu

Koszt pozycji zabezpieczającej

FUSDH8

Wartość transakcji

127

202,16

100,13 (0,39%)

2,5334

797,96

863,20

26.637,65 PLN

Sprzedaż (15.01.2008)

Ilość

Cena

Prowizja

Kurs USD

Wartość instrumentu

Koszt pozycji zabezpieczającej

FUSDH8

Wartość transakcji

127

176,62

87,48

(0,39%)

2,2134

797,96

852,40+3200*+10,8

26.406,46 PLN

  Ilość Cena Prowizja Kurs USD Wartość instrumentu Koszt pozycji zabezpieczającej
FUSDH8
Wartość transakcji
Kupno (02.11.2007) 127 202,16 100,13 (0,39%) 2,5334 797,96 863,20 26.637,65 PLN
Sprzedaż (15.01.2008) 127 176,62 87,48
(0,39%)
2,2134 797,96 852,40+3200*+10,8 26.406,46 PLN

Stopa zwrotu z powyższej transakcji: 26.637,65 - 26.406,46 = +231,19 (+0,87%)

*Zysk z pozycji zabezpieczającej FUSDH8: (253,00 - 221,00) * PLN/100USD * 10 000 USD = 3.200,00 PLN

Inwestor nie stosując strategii zabezpieczającej poniósłby stratę w wysokości 3.431,19 zł (-13,31%) związaną z deprecjacją amerykańskiej waluty. Sprzedaż jednego kontraktu walutowego (depozyt -861,20) o wartości 25.300,00 PLN zabezpieczyła pozycje inwestora na skutek spadku wartości waluty, w której kwotowany jest instrument bazowy dla certyfikatu RCGLDAOPEN. Zastosowanie strategii zabezpieczającej uchroniło inwestora przed stratą związaną z występowaniem różnicy kursowej.

Źródła:

Szczegółowe standardy poszczególnych certyfikatów strukturyzowanych.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1