Opcje

Opcja (kontrakt opcyjny) jest prawem, ale nie obowiązkiem do nabycia (w przypadku opcji kupna – ang. call) lub sprzedaży (w przypadku opcji sprzedaży – ang. put)   danego dobra po z góry określonej cenie. Kupujący opcje musi za nią zapłacić odpowiednią „premię”. Opcja zostaje zrealizowana (wykonana) jeśli przewidywana przez nią cena jest lepsza niż cena oferowana na wolnym rynku w danym czasie. Zysk nabywcy opcji jest wówczas równy różnicy między ceną rynkową, a ceną realizacji opcji. 

Ryzyko w przypadku kupującego opcję jest ograniczone do wysokości wpłaconej premii. Z kolei zysk jest nieokreślony, ale może być bardzo wysoki.
W innej sytuacji jest sprzedający opcję („wystawca”). Wystawca otrzymuje premię i jest zobowiązany do sprzedania lub zakupu danego dobra od nabywcy opcji, jeżeli ten uzna, że zechce z posiadanego prawa skorzystać (czyli uzna wykonanie opcji za opłacalne). 
Ryzyko w przypadku wystawcy opcji jest nieograniczone. W tym wypadku jednak znany jest zysk, gdyż jest to wysokość otrzymanej premii.
Aktywem, którego dotyczą opcje, mogą być inne papiery wartościowe, waluta, indeks giełdowy lub stopa procentowa. Ponieważ wartość opcji zależy od aktualnej ceny tego aktywu (zwanego instrumentem bazowym) są one zaliczany do instrumentów lub praw pochodnych.
 

Więcej o opcjach.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny... Dowiedz się więcej