Najważniejszymi elementami systemu transakcyjnego są:

  • system notujący, odpowiedzialny za przyjmowanie, weryfikowanie i realizowanie zleceń przekazywanych przez domy maklerskie
  • interfejs przekazujący zlecenia z domów maklerskich do systemu notującego
  • system dystrybucji informacji giełdowych, odpowiedzialny za przekazywanie informacji o złożonych zleceniach, zawartych transakcjach itp. do uczestników rynku, KDPW i KNF oraz agencji informacyjnych

Dostarczany przez NYSE Technologies system UTP spełnia najwyższe światowe standardy. Wykorzystywany jest na giełdach z grupy NYSE Euronext z siedzibami w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli. Wspólna technologia na światowym poziomie daje szansę na zaangażowanie międzynarodowych inwestorów na warszawskiej Giełdzie.

System UTP to m.in. kilkunastokrotne zwiększenie wydajności oraz możliwość bezpośredniego podłączenia dla inwestorów. Polscy inwestorzy zyskują dostęp do handlu wysokich częstotliwości (HFT) z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów. 

System UTP to również szeroka gama dostępnych typów i warunków ważności zleceń. W ramach systemu działa nowy segment rynku - SAR (System Animatora Rynku) dedykowany instrumentom, dla których kluczową rolę odgrywa animator (np. warrantom i produktom strukturyzowanym).

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1