Atrakcyjne i elastyczne
opłaty i prowizje

Poniżej przedstawiono wybrane opłaty i prowizje pobierane przez DM BOŚ S.A.

Prowizje

Akcje 

Prowizja od zleceń 0,38%(min. 5 PLN)
Daytrading 0,15%(min. 5 PLN)
BETA ETF TBSP, ETFBCASH* 0,10%(min. 5 PLN) 
Pozostałe Fundusze ETF 0,25%(min. 5 PLN) 

Prowizja naliczana jest od całości zrealizowanego zlecenia, a nie od poszczególnych transakcji. Wysokość prowizji na rynku akcji można negocjować gdy obroty na rachunku przekroczą 50.000 PLN.
*Promocja do 31.12.2024.

Derywaty

Kontrakty na indeksy 6,00 PLNWIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET
8,50 PLN*od 10 szt./mies.
9,90 PLN 1 kontrakt
Kontrakty na akcje 3,00 PLN 1 kontrakt
Kontrakty na waluty 0,20 PLN 1 kontrakt
Daytrading - Kontrakty na indeksy 6,00 PLN**
Opcje 2,00% wartości premii (min. 1,50 PLN, maks. 9,90 PLN)

*Prowizja jest przyznawana na wniosek Klienta. Wniosek należy złożyć po zalogowaniu: [Obsługa konta] -> [Kontakt]
**Początkowo prowizja naliczana według standardowej stawki, zwrot nadpłaconej kwoty prowizji następuje po rozliczeniu sesji

Akcje i ETFy zagraniczne - wybrane prowizje

USA, Niemcy, Wielka Brytania od 0,29 %
(min. 14 PLN/ 4 EUR/ 4 USD/ 4 GBP) 
Francja, Holandia, Belgia od 0,29 %
(min. 19 PLN/ 5 EUR/ 5 USD/ 5 GBP) 
Szwajcaria od 0,29 %
(min. 76 PLN/ 18 EUR/ 20 USD/ 16 GBP)
Kanada od 0,29 %
(min. 152 PLN/ 36 EUR/ 40 USD/ 32 GBP)

*Minimalna wartość prowizji zaokrąglana jest do pełnych PLN i obliczana na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia transakcji. Na dzień 30.11.2016 roku wynosi 38 PLN (1 EUR = 4,4384 PLN). Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. obniża czasowo do dnia 08.12.2023 r. prowizję minimalną od zleceń zawieranych na rynkach zagranicznych.

Co dostajesz bezpłatnie?

 

 • Otwarcie rachunku internetowego (osoby fizyczne)
 • Prowadzenie rachunku w pakiecie Żółtym
 • Dostęp do notowań online (1 oferta)
 • Pakiet Zielony w miesiącu otwarcia rachunku
 • Przelewy na rachunek bankowy Klienta powyżej 500 PLN
 • Szkolenia oraz szeroki serwis edukacyjny

Specjalne prowizje

 

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Opłaty SII
Prowizja od transakcji zawartych przez internet dla rynku akcji od zleceń 0,29% (min. 5 PLN)
Prowizja od transakcji zawartych przez internet dla rynku kontraktów na indeks 7,00 PLN na indeks
3,00 PLN na akcje
0,20 PLN na waluty
Prowizja od transakcji zawartych przez internet dla rynków zagranicznych 0,24% (min.14 PLN / 4 EUR / 4 GBP / 4 USD)*
0,24% (min.19 PLN / 5 EUR / 5 GBP / 5 USD)**
0,24% (min.76 PLN / 18 EUR / 16 GBP / 20 USD)***
0,24% (min.152 PLN / 36 EUR / 32 GBP / 40 USD)****
Prowadzenie rachunku w pakiecie żółtym bezpłatnie
Dostęp do notowań w czasie rzeczywistym
(1 oferta) w pakiecie żółtym
bezpłatnie

*NYSE, NASDAQ, LSE, Deutsche Börse (Xetra), NYSE-MKT
**Euronext Paryż, Euronext Amsterdam, Euronext Bruksela, Deutsche Börse (floor)
***Zurych (SIX Swiss Exchange)
****Toronto Stock Exchange

Uwaga Promocyjna prowizja dla członków SII jest przyznawana na podstawie zgłoszenia Klienta dokonywanego za pomocą zakładki Obsługa konta -> Kontakt.

WAŻNE: Po otwarciu nowego rachunku maklerskiego wniosek należy złożyć ponownie.

Otwórz rachunek nie wychodząc z domu!

Tabela opłat i prowizji maklerskich
Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
- Rynek Kasowy

(obowiązuje od dnia: 01.01.2024 r.)

Tabela nr 1: Prowizje

Lp. Tytuł prowizji Dyspozycje składane osobiście lub telefonicznie Dyspozycje składane za pośrednictwem Internetu
1. Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych (m.in. akcji) lub nie będących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania notowanych na GPW lub ASO, z wyłączeniem obligacji

0,95% wartości zlecenia
(min. 5 PLN)

0,38% wartości zlecenia
(min. 5 PLN)

2. Transakcje odwrotne dotyczące instrumentów finansowych wymienionych w punkcie 1. zawarte w tym samym dniu (tzw. transakcje daytrading)

nie dotyczy

0,15% wartości zlecenia
(min. 5 PLN)*

3. Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży obligacji notowanych na GPW

0,35% wartości zlecenia
(min. 5 PLN)

0,19% wartości zlecenia
(min. 5 PLN)

4. Realizacja transakcji szczególnych, w tym pakietowych

0,29% wartości zlecenia

0,29% wartości zlecenia

5. Realizacja „Zleceń do dyspozycji maklera”

maks. 2,5% wartości zlecenia

maks. 2,5% wartości zlecenia

6. Prowizje zawarte w punktach 1- 5 podlegają negocjacji

*Początkowo prowizja naliczana według standardowej stawki, zwrot nadpłaconej kwoty prowizji następuje po rozliczeniu transakcji, tj. po zgodnie z zasadą D+2 - po dwóch dniach roboczych od dnia jej zawarcia.

Tabela nr 2: Opłaty

Lp. Tytuł opłaty    
1. Otwarcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (rachunek internetowy i tradycyjny) – dotyczy również umowy IKE i umowy IKZE osoby fizyczne bezpłatnie
    osoby prawne krajowe 100 PLN
    osoby prawne zagraniczne 200 PLN
2. Zamknięcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (rachunek internetowy i tradycyjny) – dotyczy również umowy IKE i umowy IKZE bezpłatnie
3. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego - rachunek internetowy z pełnym aktywnym dostępem do serwisu internetowego**** osoby fizyczne bezpłatnie
    osoby prawne krajowe 20 PLN mies.*
    osoby prawne zagraniczne 50 PLN mies.*
3a. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego - rachunek tradycyjny i rachunek internetowy bez pełnego aktywnego dostępu do serwisu internetowego**** osoby fizyczne 5 PLN mies.*
    osoby prawne krajowe 20 PLN mies.*
    osoby prawne zagraniczne 50 PLN mies.*
4. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego - rachunek tradycyjny i rachunek internetowy w ramach umowy IKE lub umowy IKZE z pełnym aktywnym dostępem do serwisu internetowego**** bezpłatnie
4a. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego - rachunek tradycyjny i rachunek internetowy w ramach umowy IKE lub umowy IKZE bez pełnego aktywnego dostępu do serwisu internetowego**** 5 PLN mies.*
5. Wznowienie świadczenia usług przez DM w związku z jego zawieszeniem w trybie §109 ust. 7 Regulaminu DM bezpłatnie
po wniesieniu zaległych opłat
5a. Przesłanie kodu uwierzytelniającego Klienta/autoryzującego dyspozycje Klienta - w formie SMS 0 PLN
6. Ograniczony dostęp
do serwisów informacyjnych
Pakiet żółty:
1 najlepsza oferta kupna/sprzedaży 
(dla osób fizycznych)***
bezpłatnie
7. Dostęp do serwisów informacyjnych bez opóźnień
  Osoby Fizyczne
  Pakiet Zielony1:
1 najlepsza oferta kupna/sprzedaży
bezpłatnie
gdy obroty przekroczą 10.000 PLN lub 10 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 50 opcji miesięcznie w przeciwnym wypadku 19 PLN***
  Pakiet Zielony1+:
1 najlepsza oferta kupna/sprzedaży plus dostęp do dodatkowego oprogramowania 
bezpłatnie
gdy obroty przekroczą 25.000 PLN lub 20 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 75 opcji miesięcznie w przeciwnym wypadku 49 PLN mies.***
  Pakiet Zielony5:
5 najlepszych ofert kupna/sprzedaży 
bezpłatnie
gdy obroty przekroczą 60.000 PLN lub 50 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 100 opcji miesięcznie, w przeciwnym wypadku 116 PLN mies.***
  Pakiet Zielony5+:
5 najlepszych ofert kupna/sprzedaży plus dostęp do dodatkowego oprogramowania
bezpłatnie
gdy obroty przekroczą 85.000 PLN lub 70 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 200 opcji miesięcznie, w przeciwnym wypadku 169 PLN mies.***
  Pakiet Zielony Max: wszystkie oferty kupna/sprzedaży bezpłatnie
gdy obroty przekroczą 165.000 PLN lub 120 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 500 opcji miesięcznie, w przeciwnym wypadku 329 PLN mies.***
  Osoby Prawne
  Pakiet Zielony5:
5 najlepszych ofert kupna/sprzedaży 
bezpłatnie
gdy obroty przekroczą 135.000 PLN lub 60 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 150 opcji miesięcznie, w przeciwnym wypadku 262 PLN mies.***
  Pakiet Zielony5+:
5 najlepszych ofert kupna/sprzedaży plus dostęp do dodatkowego oprogramowania 
bezpłatnie
gdy obroty przekroczą 150.000 PLN lub 70 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 200 opcji miesięcznie, w przeciwnym wypadku 299 PLN mies.***
  Pakiet Zielony Max:
wszystkie oferty kupna/sprzedaży
bezpłatnie
gdy obroty przekroczą 190.000 PLN lub 120 kontraktów indeksowych i/lub akcyjnych lub 500 opcji miesięcznie, w przeciwnym wypadku 379 PLN mies.*** 
8. Wykonanie przelewu wewnętrznego (w ramach rachunków prowadzonych przez DM) bezpłatnie
9. Wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta - rachunek tradycyjny i rachunek internetowy bez pełnego aktywnego dostępu do serwisu internetowego**** z tytułu obsługi linii kredytowej na zakup papierów wartościowych prowadzonej przez BOŚ S.A. bezpłatnie
  prowadzony przez BOŚ S.A. od 5.000 PLN – bezpłatnie,
do 5.000 PLN – 3 PLN
  w Polsce od 5.000 PLN – bezpłatnie,
do 5.000 PLN – 3 PLN
  za granicą refundacja kosztów przelewu poniesionych przez DM
9a. Wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta - rachunek internetowy z pełnym aktywnym dostępem do serwisu internetowego**** z tytułu obsługi linii kredytowej na zakup papierów wartościowych prowadzonej przez BOŚ S.A. bezpłatnie
  prowadzony przez BOŚ S.A. bezpłatnie
  w Polsce od 500 PLN – bezpłatnie,
do 500 PLN – 1 PLN
  za granicą refundacja kosztów przelewu poniesionych przez DM
10. Wypłaty gotówkowe z rachunków pieniężnych w centrali DM do 20.000 PLN włącznie 10 PLN
  awizowane powyżej 20.000 PLN 10 PLN
  nieawizowane powyżej 20.000 PLN 0,15% kwoty wypłaty
10a. Wypłaty gotówkowe z rachunków pieniężnych w Punktach Obsługi Klienta innych niż centrala DM do 30.000 PLN włącznie 10 PLN
  awizowane powyżej 30.000 PLN 10 PLN
  nieawizowane powyżej 30.000 PLN 0,15% kwoty wypłaty
11. Nieodebranie awizowanej wypłaty gotówkowej 0,3% kwoty wypłaty
12. Negocjowane oprocentowanie rachunku pieniężnego 12 PLN mies.*
    w ramach DM
13. Przeniesienie instrumentów finansowych bez przeniesienia prawa własności (opłata pobierana od każdego rodzaju instrumentu finansowego) w ramach KDPW bezpłatnie
  do innej izby rozrachunkowej (opłata zawiera koszt transferu ponoszony przez DM na rzecz innej izby rozrachunkowej) 0,5% wartości rynkowej***** przenoszonych instrumentów,
nie mniej niż 125 PLN od instrumentu
  z DM do innego podmiotu
  w ramach KDPW 0,5% wartości rynkowej***** przenoszonych instrumentów, nie mniej niż 25 PLN od instrumentu
  do innej izby rozrachunkowej (opłata zawiera koszt transferu ponoszony przez DM na rzecz innej izby rozrachunkowej) 0,5% wartości rynkowej***** przenoszonych instrumentów,
nie mniej niż 125 PLN od instrumentu
  do DM z innego podmiotu
  w ramach KDPW bezpłatnie
  do innej izby rozrachunkowej (opłata zawiera koszt transferu ponoszony przez DM na rzecz innej izby rozrachunkowej) 65 PLN od instrumentu
13a. Przeniesienie instrumentów finansowych na podstawie umowy zastawu i innych zabezpieczeń w ramach KDPW Prowizja pobierana z rachunku pieniężnego Klienta lub płacona przez stronę składającą dyspozycję 0,5% wartości rynkowej***** przenoszonych instrumentów, nie mniej niż 25 PLN od instrumentu
14. Przeniesienie instrumentów finansowych z rachunku IKE lub IKZE do innego podmiotu w ramach wypłaty transferowej bezpłatnie
15. Wypłata, wypłata transferowa, zwrot środków, wypowiedzenie umowy maklerskiej IKE lub umowy maklerskiej IKZE przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia odpowiednio umowy maklerskiej IKE lub umowy maklerskiej IKZE 150 PLN
15a. Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie określonym Regulaminem bezpłatnie
15b. Realizacja dyspozycji wykupu certyfikatów inwestycyjnych 0,38% wartości wykupywanych certyfikatów, nie mniej niż 30 PLN
16. Przechowywanie papierów wartościowych (opłata kwartalna) dla portfela o wartości do 1.000.000 PLN bezpłatnie
  dla portfela o wartości powyżej 1.000.000 PLN (opłaty nie pobiera się od Inwestorów, którzy w danym kwartale zawarli transakcje o wartości nie mniejszej niż 50% wartości portfela) 150 % opłaty pobieranej przez KDPW
17. Potwierdzone zaświadczenie o stanie rachunku pieniężnego i/lub papierów wartościowych wstecz do 1 roku 20 PLN
  powyżej 1 roku 50 PLN
  powyżej 2 lat 100 PLN
  powyżej 3 lat 200 PLN
18. Przeniesienie własności instrumentów finansowych na podstawie umowy cywilno-prawnej (opłata od każdej umowy) , także na podstawie instrukcji rozrachunkowych 0,5% wartości rynkowej***** lub kurs transakcji jeśli jest wyższy niż rynkowy przenoszonych instrumentów finansowych, nie mniej niż 100 PLN
19. Ustanowienie blokady lub zastawu na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym, w tym w związku z zabezpieczeniem wierzytelności (nie dotyczy umów kredytowych zawieranych za pośrednictwem DM na nabywanie papierów wartościowych) lub w celu umorzenia papierów wartościowych 0,2% wartości rynkowej***** instrumentów finansowych, nie mniej niż 200 PLN
20. Wystawienie świadectwa depozytowego lub duplikatu świadectwa depozytowego dla papierów wartościowych znajdujących się na koncie sponsora emisji 50 PLN
20a. Złożenie oferty sprzedaży akcji w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji lub zlecenia sprzedaży akcji w związku ogłoszeniem publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w ramach KDPW 50 PLN
    w ramach innej izby rozrachunkowej (jeżeli regulacje dotyczące tej izby przewidują możliwość wykonania takich czynności) 125 PLN
21. Złożenie zapisu w ramach prawa poboru nie realizowanego w ramach KDPW (rozliczenie w walucie, która jest wymagana w celu objęcia akcji) 125 PLN
22. Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne (opłata pobierana od każdego rodzaju papieru wartościowego) 10 PLN
23. Wystawienie świadectwa depozytowego lub duplikatu świadectwa depozytowego dla papierów wartościowych znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta 50 PLN
24. Przygotowanie lub przygotowanie i wydanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA emitentów krajowych na podstawie wniosku złożonego internetowo 50 PLN
24a. Przygotowanie lub przygotowanie i wydanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA emitentów krajowych na podstawie wniosku złożonego osobiście lub telefonicznie 150 PLN
24b. Przygotowanie lub przygotowanie i wydanie dokumentów umożliwiających udział w WZA emitentów zagranicznych 1000 PLN
24c. Przyjęcie dyspozycji głosowania za pośrednictwem DM 250 PLN
24d. Ustanowienie przez akcjonariusza pełnomocnika do reprezentowania na WZA 250 PLN
24e. Potwierdzenie zarejestrowania i policzenia głosów 10 PLN
25. Wydanie duplikatu informacji podatkowej PIT8C za okres poprzedniego roku kalendarzowego 30 PLN
  za wcześniejszy okres 50 PLN
25a. Przekazanie kopii nagrań rozmów z Klientem i korespondencji z Klientem na nośniku danych (CD/DVD) (na żądanie Klienta) 50 PLN
26. Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta, odszukanie dokumentów archiwalnych – powyżej 3 miesięcy (płatne za każdy dokument lub zaświadczenie) 30 PLN
27. Sporządzenie wydruku historii rachunku pieniężnego i/lub rachunku papierów wartościowych, w tym o zawartych transakcjach: za okres do 3 miesięcy wstecz od daty bieżącej bezpłatnie
  za okres od 3 miesięcy do 1 roku wstecz od daty bieżącej 30 PLN
  za okres powyżej 1 roku wstecz od daty bieżącej (płatne za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy) 50 PLN za każdy kolejny rok
28. Przesłanie korespondencji związanej z działalnością Klienta w DM 10 PLN, nie mniej niż koszty przesyłki
28a. Inne opłaty naliczone przez KDPW 100% opłaty KDPW
29. Odsetki karne od przeterminowanych zobowiązań wobec DM odsetki ustawowe
30. Dyrektor DM ma prawo okresowo zawiesić pobieranie lub zmniejszyć opłaty i prowizje w ramach prowadzonych przez DM akcji promocyjnych.
31. Opłaty i warunki zawarte w punktach 1 - 27 podlegają negocjacji.
32. Usługi nieujęte w niniejszej tabeli opłat i prowizji – według umowy między stronami.

*Opłata pobierana z dołu, do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

**W przypadku braku logowania do rachunku internetowego z pakietem żółtym przez okres powyżej 30 dni DM ma prawo odłączyć dostęp do notowań przekazywanych w czasie rzeczywistym. Notowania zostaną automatycznie przywrócone przy następnym logowaniu do rachunku.

***Opłaty za dostęp do serwisów informacyjnych bez opóźnień (pakiety Zielone) pobierane są za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy (minimalny okres rozliczeniowy) według następujących zasad:

 1. za najwyższy pakiet wybrany w ciągu miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą;
 2. z dołu, do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, za najwyższy pakiet wybrany zgodnie z punktem a);
 3. obroty zwalniające Klienta z opłaty, o której mowa w pkt. 7 powinny zostać wygenerowane w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy opłata (zgodnie z punktem a);
 4. w przypadku nieuregulowania co najmniej jednej opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych z dostępem do serwisów informacyjnych bez opóźnień (pakiety Zielone) w terminie, o którym mowa w pkt b, DM zastrzega sobie prawo przełączenia Klienta na pakiet Żółty. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pakiet Zielony także za miesiąc, w którym nastąpiło przełączenie Klienta na pakiet Żółty.
 5. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta przez okres co najmniej jednego miesiąca, innych należnych DM opłat lub prowizji lub innych zobowiązań należnych wobec DM lub BOŚ, DM ma prawo do podjęcia działań opisanych w punkcie d) do czego Klient upoważnia DM.

W przypadku osób prawnych pobierana jest jedna opłata obliczona zgodnie z punktami a) - c) albowiem dostęp do serwisów informacyjnych bez opóźnień przysługuje wyłącznie jednemu użytkownikowi umocowanemu do działania na rachunku w imieniu osoby prawnej.

****Przez pełny dostęp rozumie się prowadzenie rachunku papierów wartościowych z dostępem do oprogramowania wskazanego przez DM oraz podanie DM aktualnego i prawidłowego adresu e-mail należącego do Klienta.

*****Wartość rynkowa instrumentów finansowych nienotowanych na GPW, ASO jest ustalana na podstawie kursu innej, notowanej serii instrumentów finansowych tego samego rodzaju danego emitenta.

Tabela opłat i prowizji maklerskich
Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
w zakresie obrotu derywatami

(obowiązuje od 25.04.2016 r.)

Tabela nr 1: Prowizje

Lp. Tytuł prowizji Dyspozycje składane osobiście lub telefonicznie Dyspozycje składane za pośrednictwem Internetu
1. Realizacja zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt) 15 PLN 9,90 PLN
2. Realizacja zleceń kupna i sprzedaży opcji 2,5% wartości premii, 
min. 2 PLN, maks. 15 PLN
2% wartości premii, 
min. 1,5 PLN, maks. 9,90 PLN
3. Ostateczne rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego na indeks  (za jeden kontrakt) 15 PLN 9,90 PLN
4. Ostateczne rozliczenie wygasającej opcji (nie dotyczy opcji wygasającej bez wartości) 2,5% wartości premii, 
min. 2 PLN, maks. 15 PLN
2% wartości premii, 
min. 1,5 PLN, maks. 9,90 PLN
5. Transakcje zamykające pozycje na kontraktach terminowych na indeks, otwarte w danym dniu tzw. transakcje daytrading (za jeden kontrakt) wysokość prowizji obowiązująca Klienta zostaje pomniejszona o 5 PLN od każdej zamkniętej pozycji na kontrakcie, przy  czym prowizja ta nie może być niższa niż 10 PLN* 6 PLN*
6. Realizacja zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na obligacje skarbowe (za jeden kontrakt) 8 PLN 5 PLN
7. Ostateczne rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego na obligacje skarbowe (za jeden kontrakt) 8 PLN 5 PLN 
8. Realizacja zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na akcje (za jeden kontrakt) 5 PLN 3 PLN 
9. Ostateczne rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego na akcje (za jeden kontrakt) 5 PLN 3 PLN
10. Realizacja zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na waluty (za jeden kontrakt) 0,99 PLN 0,99 PLN
11. Ostateczne rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego na waluty (za jeden kontrakt) 0,99 PLN 0,99 PLN
12. Realizacja zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na stawki referencyjne WIBOR (za jeden kontrakt) 8 PLN 5 PLN
13. Ostateczne rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego na stawki referencyjne WIBOR (za jeden kontrakt) 8 PLN 5 PLN
14. Realizacja zleceń kupna i sprzedaży warrantów 0,95% wartości transakcji,
min. 5 PLN
0,39% wartości transakcji,
min. 5 PLN
15. Realizacja zleceń kupna i sprzedaży jednostek indeksowych oraz rozliczenie transakcji powstałych na skutek zgłoszenia jednostek indeksowych do wykonania 0,95% wartości transakcji,
min. 5 PLN
0,39% wartości transakcji,
min. 5 PLN
16. Realizacja przez DM interwencyjnego zlecenia kupna lub sprzedaży(za jeden kontrakt) 9,90 PLN 
17. Zamknięcie przez DM pozycji intraday po Terminie zamknięcia pozycji intraday (za jeden kontrakt) 9,90 PLN 
18. Prowizje zawarte w punktach 1-17 podlegają negocjacji.

*Początkowo prowizja naliczana według standardowej stawki, zwrot nadpłaconej kwoty prowizji następuje po rozliczeniu sesji.

 

Tabela nr 2: Opłaty

Lp. Tytuł opłaty Rachunek tradycyjny Rachunek internetowy
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku derywatów lub rachunku derywatów intraday bezpłatnie
2. Zamknięcie rachunku derywatów lub rachunku derywatów intraday bezpłatnie
3. Przeniesienie kontraktów terminowych lub opcji lub jednostek indeksowych (za jedną sztukę) (**) w ramach DM 9,90 PLN,
min. 50 PLN, maks. 100 PLN
do innego biura maklerskiego 9,90 PLN,
min. 100 PLN, maks. 200 PLN
4. Przeniesienie warrantów (za każdy warrant) w ramach DM bezpłatnie
do innego biura maklerskiego 0,25% wartości rynkowej przenoszonych warrantów, nie mniej niż 25 PLN od warrantu
4a. Opłata za zgłoszenie transakcji do repozytorium transakcji 0 PLN od każdej transakcji
4b. Opłata miesięczna za utrzymanie w repozytorium transakcji informacji o transakcji 0 PLN od każdej aktywnej transakcji
5. Dyrektor DM ma prawo okresowo zawiesić pobieranie lub zmniejszyć opłaty w ramach prowadzonych przez DM akcji promocyjnych.
6. Opłaty nieujęte w niniejszej Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu derywatami – według Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A – rynek kasowy.

**Dyspozycja przeniesienia musi być złożona do godziny określonej w Zarządzeniu Dyrektora DM.

Pytania i odpowiedzi

Rachunek internetowy dla osób fizycznych otwierany jest zawsze z pakietem żółtym, który jest bezpłatny. Dyspozycja zmiany pakietu jest dostępna po zalogowaniu w menu [Dyspozycje -> Zmiana pakietu].

Klienci posiadający Umowę Ramową otwierają kolejny rachunek elektronicznie.

 

W tym celu należy zalogować się na rachunek maklerski i wybrać w menu [Dyspozycje -> Otwarcie rachunku], a następnie wypełnić odpowiednią dyspozycję:

 

 • Otwórz rachunek akcyjny
 • Otwórz rachunek akcyjny IKE
 • Otwórz rachunek akcyjny IKZE
 • Otwórz rachunek fundusze
 • Otwórz rachunek kontraktowy
 • Otwórz rachunek kontraktowy intraday
 • Otwórz rachunek FOREX
 • Otwórz rachunek zagraniczny akcyjny

 

Po wysłaniu dyspozycji rachunki są otwierane automatycznie lub w ciągu 24 godzin w dni robocze. Umowa Produktu jest zawierana elektronicznie i dostępna jest w formie pliku PDF po zalogowaniu do rachunku w tej samej formatce.

 

W przypadku braku Umowy Ramowej proponujemy jednorazowe podpisanie co uprości otwieranie kolejnych rachunków. Wniosek o Umowę Ramową dostępny jest w menu [Dyspozycje->Otwarcie Rachunku], a podpisanie możliwe korespondencyjnie (kurier lub poczta) lub osobiście. Po aktywowaniu umowy w systemie transakcyjnym [Umowa Ramowa - Aktywna] można złożyć dyspozycję otwarcia rachunków w sposób elektroniczny.

Prowizję na rachunkach internetowych można negocjować gdy obroty na rachunku przekraczają 50 tys. zł za miesiąc kalendarzowy lub 100 kontraktów.

 

W celu zmniejszenia prowizji należy wysłać do nas informacje poprzez formularz dostępny po zalogowaniu w opcji [Obsługa konta -> Kontakt].

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) DM BOŚ przygotował specjalną ofertę prowizji:

 

 • prowizja od transakcji zawartych przez internet dla rynku akcji od zleceń - 0,29%, nie mniej niż 5 zł
 • prowizja od transakcji zawartych przez internet dla rynku kontraktów:
  • na indeks: 7 zł
  • na akcje - 3 zł
  • na waluty - 0,20 zł
 • prowizja od transakcji zawartych przez internet dla rynków zagranicznych:
  • 0,24% (min.14 PLN / 4 EUR / 4 GBP / 4 USD)*
  • 0,24% (min.19 PLN / 5 EUR / 5 GBP / 5 USD)**
  • 0,24% (min.76 PLN / 18 EUR / 16 GBP / 20 USD)***
  • 0,24% (min.152 PLN / 36 EUR / 32 GBP / 40 USD)****
 • prowizja od transakcji zawartych przez internet na rynku Catalyst - 0,1% min. 5 zł
 • bezpłatne prowadzenie rachunku w pakiecie żółtym
 • bezpłatny dostęp do notowań w czasie rzeczywistym (1 oferta) w pakiecie żółtym

 

W celu uzyskania zniżki należy powiadomić DM BOŚ o numerze aktualnej legitymacji członkowskiej SII poprzez formularz [Obsługa konta -> Kontakt], dostępny po zalogowaniu do konta.

Ważne! Jeżeli zgłosiłeś już przynależność do SII i otworzyłeś kolejny rachunek, to należy dokonać kolejnego zgłoszenia. 

 

*NYSE, NASDAQ, LSE, Deutsche Börse (Xetra), NYSE-MKT
**Euronext Paryż, Euronext Amsterdam, Euronext Bruksela, Deutsche Börse (floor)
***Zurych (SIX Swiss Exchange)
****Toronto Stock Exchange

Klienci posiadający rachunki internetowe, składając zlecenia przez telefon płacą prowizję w wysokości 0,95% (min. 5 PLN) na rynku akcji, 15 PLN za kontrakt na indeks oraz 2,5% wartości opcji, min. 2 PLN, maks. 15 PLN. Nie dotyczy to sytuacji awaryjnych, kiedy pobierana jest standardowa opłata.

Zlecenia daytrading to transakcje odwrotne zawarte w tym samym dniu.

 

DM BOŚ wprowadził specjalną stawkę prowizji w wysokości 0,15% (min. 5 PLN) dla aktywnych inwestorów dokonujących tego typu operacji. Niższa prowizja będzie naliczana od transakcji odwrotnej (kupna, sprzedaży) zawartej na papierach wartościowych w tym samym dniu. W momencie złożenia zlecenia prowizja blokowana będzie w wysokości ustalonej dla danego rachunku, a zwrot nadpłaconej prowizji nastąpi po rozliczeniu sesji w KDPW:

 

 • dla akcji i praw do akcji (PDA) w D+2 (na drugi dzień rozliczeniowy po dniu zawarciu transakcji)
 • dla praw poboru (PP) w D+2

 

Informacja o wysokości zwrotu zostanie podana w historii finansowej dla każdej transakcji oddzielnie.

Szczegółowe informacje dotyczące pobieranych przez DM BOŚ S.A. opłat i prowizji określone zostały w Tabelach opłat i prowizji poszczególnych usług będących w ofercie DM BOŚ S.A., dostępnych w serwisie bossa.pl
Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

1/1