Nagrody i wyróżnienia

Za swoją działalność oraz rozwiązania internetowe Dom maklerski był wielokrotnie nagradzany przez branże oraz samych inwestorów. DM BOŚ S.A. może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

DM BOŚ z najwyższą oceną
Rankingu domów maklerskich 2023

W 21. Edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych obroniliśmy pozycję lidera!

Trzy gwiazdki SII 2023
2023

Tytuł Najlepsze Miejsce Pracy w IT

uzyskany w badaniu AudIT

2023

Nagroda GPW -  rynek terminowy

za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych akcyjnych

2022

Dom Maklerski Roku 2021

nagroda przyznana podczas konferencji Invest Cuffs

2022

Najwyższa ocena Rankingu Domów Maklerskich 2021

najwyższa ocena trzech gwiazdek w rankingu organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Nagrody 2024

Platynowy Megawat Towarowa Giełda Energii 

za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej w roku 2023

Platynowy Megawat Towarowa Giełda Energii 

Za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych w roku 2023

Najwyższa ocena Rankingu Domów Maklerskich 2023

najwyższa ocena trzech gwiazdek w rankingu organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Finansowa Marka Roku 2024 Gazeta Finansowa

za dostarczanie klientom usług inwestycyjnych na najwyższym poziomie, charakteryzując się niezawodnością i profesjonalizmem. Firma oferuje narzędzia wspierające rozwój i edukację swoich klientów

2023

Firma Przyjazna Klientowi 

wyróżnienie przyznane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród Klientów DM BOŚ S.A.

Platynowy Megawat Towarowa Giełda Energii 

za aktywny udział w pracach na rzecz rozwoju produktów giełdowych w roku 2022

Najwyższa ocena Rankingu Domów Maklerskich 2022

najwyższa ocena trzech gwiazdek w rankingu organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Finansowa Marka Roku 2023 Gazeta Finansowa

za wprowadzanie do oferty wysokiej jakości produktów związanych z inwestowaniem na giełdach polskiej i zagranicznych oraz edukowanie klientów w obszarze odpowiedzialnego i świadomego inwestowania 

Order Finansowy 2022 Home & Market

za rachunki IKE/IKZE

2022

Tytuł  Herosa Rynku Kapitałowego

wyróżnienie w kategorii Najlepszy Dom Maklerski w ramach Konferencji Wall Street - Zakopane 27-29 maja 2022

Tytuł  Herosa Rynku Kapitałowego 

wyróżnienie w kategorii Popularyzator Idei Oszczędzania Długoterminowego w ramach Konferencji Wall Street - Zakopane 27-29 maja 2022 

Tytuł Partner 25-lecia

wyróżnienie w ramach Konferencji Wall Street - Zakopane 27-29 maja 2022

Order Finansowy Home & Market dla bossaStaticaTrader

w kategorii Produkt Inwestycyjny

Nagroda GPW - rynek terminowy

za największą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2021 roku

Nagroda GPW - rynek terminowy

nagroda roczna Animator roku 2021

2021

Nagroda "Byk i Niedźwiedź"

przyznana przez Gazetę Giełdy i Inwestorów "Parkiet" w kategorii Najlepszy Dom Maklerski

Najlepszy Dom Maklerski 2020 roku

I miejsce w rankingu organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii

za największą aktywność na Giełdowym Rynku Rolnym w 2020 roku

Nagroda GPW - instrumenty pochodne

za największą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2020 roku

Rozrachunek 2020 nagroda Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych

za "wkład w rozwój rynków towarów rolno-spożywczych"

Order Finansowy Home & Market dla rachunków IKE/IKZE

Nagroda GPW - rynek NewConnect

za najwyższy udział animatora w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect w 2020 roku

2020

Firma Przyjazna Klientowi

wyróżnienie przyznane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród Klientów DM BOŚ S.A.

Nagroda Invest Cuffs

w kategorii Najlepszy Dom Maklerski 2019 roku

Statuetka "Byk i Niedźwiedź"

DM BOŚ uznany przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” za Najlepszy Dom Maklerski 2019 roku

Najlepszy Dom Maklerski

I miejsce w rankingu organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w ramach 17. Ogólnopolskiego Badania Inwestorów Indywidualnych

Statuetka Platynowy Megawat

za największą aktywność na rynku białych certyfikatów w 2019 roku

Nagroda GPW - instrumenty pochodne

za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2019 roku

2019

Wyróżnienie dla DM BOŚ za wkład w rozwój polskiego rynku kapitałowego

Nagroda 25-lecia. Wyróżnienie dla DM BOŚ za wkład w rozwój polskiego rynku kapitałowego przyznane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z okazji Jubileuszu 25 lat działalności

Tytuł Herosa Rynku Kapitałowego

nagroda przyznana w plebiscycie organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, w kategorii Edukator Giełdowy, który poprzez swoją działalność w sposób szczególny przyczynia się do edukacji giełdowych inwestorów indywidualnych

Statuetka Platynowy Megawat 

nagroda przyznana przez TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w 2018 roku

Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym

Nagroda GPW w kategorii "Lider rynku instrumentów pochodnych"

za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2018 roku

2018

II miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich

ranking organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Firma Przyjazna Klientowi

wyróżnienie przyznane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród Klientów DM BOŚ S.A.

Statuetka Platynowy Megawat

nagroda przyznana przez TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w 2017 roku

Order Finansowy Home&Market dla bossafund.pl

w kategorii Produkt Inwestycyjny

Nagroda FxCuffs

dla DM BOŚ w kategorii Najlepszy Dom Maklerski 2017 roku
dla BossaFX w kategorii Najlepszy Polski Broker Forex 2017 roku
dla BossaFX w kategorii Najlepszy Polski Broker CFD 2017
roku

Nagroda GPW - Główny Rynek akcji

za najwyższy udział lokalnego animatora w obrotach akcjami na Głównym Rynku w 2017 roku

Nagroda GPW - instrumenty pochodne

za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2017 roku

Finansowa Marka Roku

za innowacyjne, najwyższej jakości produkty związane z inwestowaniem na giełdach, funduszami inwestycyjnymi oraz rynkiem walutowym, takie jak bossa.pl, bossafound.pl, bossafx.pl

2017

II miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich

ranking organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Statuetka Platynowy Megawat

nagroda przyznana przez TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w 2016 roku

Nagroda GPW - Główny Rynek akcji

za najwyższy udział lokalnego animatora w obrotach akcjami na Głównym Rynku w 2016 roku
za najwyższy udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi na akcje 2016 roku

Nagroda Grupy KDPW 

za wysoką jakość raportowania transakcji do KDPW_TR w 2016 roku

Order Finansowy Home&Market dla bossa amIKE

w kategorii Produkt Inwestycyjny

Nagroda "Byk i Niedźwiedź"

przyznana przez Gazetę Giełdy i Inwestorów "Parkiet" w kategorii Najlepszy Dom Maklerski 2016 roku

Finansowa Marka Roku

za nieustanne rozwijanie i wzbogacanie oferty oraz realizację licznych działań edukacyjnych, których celem jest wyposażenie klientów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, w wiedzę niezbędną do skutecznego inwestowania i utrzymywanie od lat pozycji lidera rynku kontraktów terminowych

1/1