Nagrody i wyróżnienia

Za swoją działalność oraz rozwiązania internetowe Dom maklerski był wielokrotnie nagradzany przez branże oraz samych inwestorów. DM BOŚ S.A. może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

DM BOŚ numerem jeden w Rankingu domów maklerskich 2020

W 18. Edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych obroniliśmy pozycję lidera!

Nagroda SII 2020
2021

Najlepszy Dom Maklerski 2020 r.

I miejsce w rankingu organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

2021

Nagroda „Byk i Niedźwiedź”

przyznana przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” w kategorii Najlepszy Dom Maklerski

2020

Nagroda Invest Cuffs

w kategorii Najlepszy Dom Maklerski

2021

Nagroda GPW - instrumenty pochodne

za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2020 roku

Pozostałe nagrody w 2021

Wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii

"za największą aktywność na Giełdowym Rynku Rolnym w 2020 roku"

Rozrachunek 2020 nagroda Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych

za "wkład w rozwój rynków towarów rolno-spożywczych"

Order Finansowy 2021 Home & Market dla rachunków IKE/IKZE w DM BOŚ

 

Nagroda GPW - rynek NewConnect

za najwyższy udział animatora w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect w 2020 roku

2020

Firma Przyjazna Klientowi

wyróżnienie przyznane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród Klientów DM BOŚ S.A.

Nagroda Invest Cuffs dla DM BOŚ

w kategorii Najlepszy Dom Maklerski 2019

Statuetka „Byk i Niedźwiedź”

DM BOŚ uznany przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” za Najlepszy Dom Maklerski 2019

Najlepszy Dom Maklerski

I miejsce w rankingu organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w ramach 17. Ogólnopolskiego Badania Inwestorów Indywidualnych

Statuetka Platynowy Megawat

Za największą aktywność na rynku białych certyfikatów w roku 2019

Nagroda GPW - instrumenty pochodne

za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2019 roku

 

2018

II miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich

ranking organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Firma Przyjazna Klientowi

wyróżnienie przyznane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród Klientów DM BOŚ S.A.

Statuetka Platynowy Megawat

nagroda przyznana przez TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2017

Order Finansowy

miesięcznika Home&Market dla Bossafund.pl w kategorii Produkt Inwestycyjny

Nagroda FxCuffs

dla DM BOŚ w kategorii Najlepszy Dom Maklerski 2017
dla BossaFX w kategorii Najlepszy Polski Broker Forex 2017
dla BossaFX w kategorii Najlepszy Polski Broker CFD 2017

Nagroda GPW na Głównym Rynku akcji

za najwyższy udział lokalnego animatora w obrotach akcjami na Głównym Rynku w 2017 roku

Nagroda GPW na rynku instrumentów pochodnych

za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2017 roku

Finansowa Marka Roku

za innowacyjne, najwyższej jakości produkty związane z inwestowaniem na giełdach, funduszami inwestycyjnymi oraz rynkiem walutowym, takie jak bossa.pl, bossafound.pl, bossafx.pl.

2019

Wyróżnienie dla DM BOŚ za wkład w rozwój polskiego rynku kapitałowego

Nagroda 25-lecia. Wyróżnienie dla DM BOŚ za wkład w rozwój polskiego rynku kapitałowego przyznane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z okazji Jubileuszu 25 lat działalności.

Tytuł Herosa Rynku Kapitałowego

nagroda przyznana w plebiscycie organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, w kategorii Edukator Giełdowy, który poprzez swoją działalność w sposób szczególny przyczynia się do edukacji giełdowych inwestorów indywidualnych

Statuetka Platynowy Megawat 

nagroda przyznana przez TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2018

Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym

Nagroda GPW w kategorii „Lider rynku instrumentów pochodnych”

za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2018 roku

2017

II miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich

ranking organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Statuetka Platynowy Megawat

nagroda przyznana przez TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2016.

Nagroda GPW 

za najwyższy udział lokalnego animatora w obrotach akcjami na Głównym Rynku w 2016 roku.
za najwyższy udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi na akcje 2016 roku.

Nagroda Grupy KDPW 

za wysoką jakość raportowania transakcji do KDPW_TR w 2016 roku.

Order Finansowy miesięcznika Home&Market

dla bossa amIKE w kategorii Produkt Inwestycyjny

Nagroda „Byk i Niedźwiedź” Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” 

DM BOŚ uznany za Najlepszy Dom Maklerski 2016

Finansowa Marka Roku

za nieustanne rozwijanie i wzbogacanie oferty oraz realizację licznych działań edukacyjnych, których celem jest wyposażenie klientów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, w wiedzę niezbędną do skutecznego inwestowania i utrzymywanie od lat pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

1/1