Nagrody i wyróżnienia

Za swoją działalność oraz rozwiązania internetowe Dom maklerski był wielokrotnie nagradzany przez branże oraz samych inwestorów. DM BOŚ S.A. może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

2020

Nagroda GPW na rynku instrumentów pochodnych

za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2019 roku

Statuetka Platynowy Megawat

Za największą aktywność na rynku białych certyfikatów w roku 2019

Nagroda „Byk i Niedźwiedź” Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” 

DM BOŚ uznany za Najlepszy Dom Maklerski 2019

Order Finansowy 2019 Home & market dla rachunków IKE/IKZE w DM BOŚ

DM BOŚ Najlepszym Domem Maklerskim 2019 r.

I miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich ranking organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Nagroda Invest Cuffs dla DM BOŚ

w kategorii Najlepszy Dom Maklerski 2019


2019

Wyróżnienie dla DM BOŚ za wkład w rozwój polskiego rynku kapitałowego

Nagroda 25-lecia. Wyróżnienie dla DM BOŚ za wkład w rozwój polskiego rynku kapitałowego przyznane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z okazji Jubileuszu 25 lat działalności.

Tytuł Herosa Rynku Kapitałowego

nagroda przyznana w plebiscycie organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, w kategorii Edukator Giełdowy, który poprzez swoją działalność w sposób szczególny przyczynia się do edukacji giełdowych inwestorów indywidualnych

Statuetka Platynowy Megawat 

nagroda przyznana przez TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2018

Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym

Nagroda GPW w kategorii „Lider rynku instrumentów pochodnych”

za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2018 roku

nagroda kdpw

Nagroda 25-lecia KDPW za zasługi dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego

2018

II miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich

ranking organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Firma Przyjazna Klientowi

wyróżnienie przyznane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród Klientów DM BOŚ S.A.

Statuetka Platynowy Megawat

nagroda przyznana przez TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2017

Order Finansowy

miesięcznika Home&Market dla Bossafund.pl w kategorii Produkt Inwestycyjny

Nagroda FxCuffs

dla DM BOŚ w kategorii Najlepszy Dom Maklerski 2018
dla BossaFX w kategorii Najlepszy Polski Broker Forex 2018
dla BossaFX w kategorii Najlepszy Polski Broker CFD 2018

Nagroda GPW na Głównym Rynku akcji

za najwyższy udział lokalnego animatora w obrotach akcjami na Głównym Rynku w 2017 roku

Nagroda GPW na rynku instrumentów pochodnych

za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2017 roku

Finansowa Marka Roku

za innowacyjne, najwyższej jakości produkty związane z inwestowaniem na giełdach, funduszami inwestycyjnymi oraz rynkiem walutowym, takie jak bossa.pl, bossafound.pl, bossafx.pl.

2017

II miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich

ranking organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Statuetka Platynowy Megawat

nagroda przyznana przez TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2016.

Nagroda GPW 

za najwyższy udział lokalnego animatora w obrotach akcjami na Głównym Rynku w 2016 roku.

za najwyższy udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi na akcje 2016 roku.

Nagroda Grupy KDPW 

za wysoką jakość raportowania transakcji do KDPW_TR w 2016 roku.

Order Finansowy miesięcznika Home&Market

dla bossa amIKE w kategorii Produkt Inwestycyjny

Nagroda „Byk i Niedźwiedź” Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” 

DM BOŚ uznany za Najlepszy Dom Maklerski 2016

Finansowa Marka Roku

za nieustanne rozwijanie i wzbogacanie oferty oraz realizację licznych działań edukacyjnych, których celem jest wyposażenie klientów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, w wiedzę niezbędną do skutecznego inwestowania i utrzymywanie od lat pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

1/1