Otwórz rachunek online

W 15 minut, bez wychodzenia z domu. 
Pierwszy krok to podpisanie Umowy Ramowej (czyli formalności),
drugi to otwarcie wybranych rachunków inwestycyjnych i przelewy.

UWAGA!

Jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą i chciałbyś skorzystać z podwyższonego limitu wpłat na rachunek IKZE?

Złóż wniosek rejestracyjny jako osoba fizycznaOświadczenie o zwiększeniu limitu wpłat będzie dostępne we wniosku o otwarcie rachunku IKZE.

Wypełnij formularz na stronie

 

Będziesz potrzebował ok. 15 minut spokoju i dokument tożsamości.

 

Zweryfikuj e-maila

 

Otwórz e-maila, którego otrzymałeś od nas na adres podany w formularzu rejestracyjnym i kliknij w przesłany link.

Po kliknięciu w link wyświetli się Identyfikator oraz zostanie wysłane hasło tymczasowe sms-em. Zapisz je! Będziesz ich używać do logowania.

Wgraj dokumenty

Otwórz link i po zalogowaniu wgraj wymagane dokumenty.

 • obie strony dowodu osobistego
 • drugi dokument potwierdzający adres zamieszkania - adres na dokumencie powinien być zgodny z adresem zamieszkania podanym we wniosku rejestracyjnym. To może być rachunek za media albo wyciąg z banku, nie starszy niż 3 miesiące.
 • wzór podpisu, czyli czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz adnotacja ”Wzór podpisu do Umowy Ramowej z dnia (data bieżąca/wgrania dokumentu)"

Otwórz rachunek inwestycyjny, zrób pierwszy przelew i zacznij inwestować

Po zweryfikowaniu dokumentów aktywujemy Umowę Ramową i wyślemy maila z tą informacją. Wtedy będziesz mógł zalogować się do konta i złożyć dyspozycję otwarcia wybranych rachunków inwestycyjnych - czyli to na co czekasz.
Rachunki są otwierane automatycznie lub w ciągu 24h w dni robocze. Razem z aktywowanym rachunkiem pojawia się numer rachunku bankowego do wpłat pieniężnych - znajdziesz go na zakładce Dyspozycje/Przelewy.

 

Ważne! Pierwszy przelew musi być wykonany z TWOJEGO rachunku bankowego (musi zgadzać się imię i nazwisko oraz podany adres zamieszkania). Jest to część procedury potwierdzania tożsamości i nie może być pominięta.
Przelew weryfikuje dane klienta dlatego musi być dokonany przelewem zwykłym, a nie ekspresowym.

 

Uwaga! Niemieckie banki nie przekazują w przelewach danych adresowych nadawcy, weryfikacja tożsamości przelewem nadanym z niemieckiego banku nie będzie możliwa.

Zrób pierwszy krok

Jak jeszcze możesz podpisać umowę?

W oddziale

Wypełniając formularz wskaż oddział,
w którym chcesz osobiście podpisać Umowę.

Korespondencyjnie

Zaloguj się do e-Wniosku wpisując Identyfikator i Hasło tymczasowe, które otrzymałeś w procesie rejestracji. Po zalogowaniu do e-Wniosku pobierz uzupełnioną Umowę, wydrukuj ją i podpisz w obecności notariusza, a następnie wyślij do nas pocztą, kurierem lub dostarcz do naszego oddziału.

Pytania i odpowiedzi

Umowa Ramowa to podstawowy dokument, który umożliwia otwieranie rachunków inwestycyjnych oraz dostępu do Rejestru Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

 

Podpisanie Umowy Ramowej możliwe jest całkowicie online. 

 

Umowę Ramową można podpisać również:

 • osobiście

 • lub korespondencyjnie (poczta lub kurier).

Po aktywowaniu umowy w systemie DM BOŚ klient otwiera rachunki wypełniając odpowiedni formularz dostępny po zalogowaniu. Rachunek otwierany jest w ciągu 24 godzin w dni robocze, a umowa dostępna w systemie transakcyjnym w formie pliku PDF.

Wybierz jak chcesz podpisać umowę:

 

online 
Online

Umowę można podpisać całkowicie online.
Należy wypełnić wniosek rejestracyjny, otworzyć link otrzymany e-mailem i wgrać niezbędne dokumenty. 

osobiście 
Osobiście

Umowę można również podpisać osobiście (w centrali DM BOŚ lub jednym z naszych oddziałów).

W przypadku podpisywania umów osobiście, po wcześniejszej rejestracji, niezbędna jest wizyta w Centrali (Warszawa ul. Marszałkowska 78/80) lub w jednym z oddziałów.

 

korespondencyjnie 
Korespondencyjnie

 • Samodzielny wydruk gotowej umowy i wysyłka dokumentów przez klienta za pośrednictwem kuriera lub poczty (można również dostarczyć do jednego z naszych oddziałów) 

W przypadku wyboru opcji samodzielnego wydruku gotowej umowy i wysyłki przez klienta dokumentów należy kierować się poniższymi krokami:
 

 1. Zaloguj się do e-Wniosku (dane do logowania, czyli Identyfikator i Hasło tymczasowe, zostały przekazane w formularzu rejestracyjnym)
 2. Wydrukuj 2 egzemplarze Umowy Ramowej
 3. Podpisz oba egzemplarze Umowy Ramowej (w pozycji podpis Klienta prosimy o złożenie czytelnego wzoru podpisu zawierającego pełne imię i nazwisko
 4. Podpisane 2 egzemplarze Umowy Ramowej oraz kopię dokumentu tożsamości przekaż do DM BOŚ:
  • pocztą lub kurierem na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 
  • osobiście w oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub AFI DM BOŚ S.A. (lista oddziałów>)

 

Prosimy pamiętać o: 
 

 • złożeniu na Umowach podpisów we wszystkich wyznaczonych polach,
 • przesłaniu kopii dokumentu tożsamości z nieczytelnym wizerunkiem*.

* Kopia dokumentu tożsamości powinna zawierać dane osobowe i adresowe Klienta oraz adnotację "dla użytku DM BOŚ", po weryfikacji zostanie niezwłocznie zniszczona. 
 

W przypadku podpisywania umów online, rachunek zostanie aktywowany niezwłocznie po zaakceptowaniu przesłanych do nas dokumentów, najpóźniej do 24 godzin w dni robocze. 

 

W przypadku podpisywania umów osobiście, po wcześniejszej rejestracji, niezbędna jest wizyta w Centrali (Warszawa ul. Marszałkowska 78/80) lub w jednym z oddziałów. Po podpisaniu umów przez klienta aktywujemy je niezwłocznie.

 

W przypadku wyboru podpisania umów za pośrednictwem Kuriera czas aktywacji umów nie powinien przekroczyć czterech dni roboczych. Kurier dostarcza podpisane dokumenty do DM BOŚ.

 

W przypadku podpisywania umów drogą korespondencyjną przygotujemy dokumenty niezwłocznie i wyślemy za pośrednictwem poczty. Po podpisaniu umów należy je odesłać na adres DM BOŚ. Cała procedura może potrwać około tygodnia.

 1. Skan lub zdjęcie obu stron dowodu osobistego.
   
 2. Skan lub zdjęcie drugiego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania - adres na dokumencie powinien być zgodny z adresem zamieszkania podanym we wniosku rejestracyjnym.

  Drugim dokumentem może być rachunek za media albo wyciąg z rachunku bankowego.

  Data dokumentu nie może być starsza niż 3 miesiące.
   

 3. Wzór podpisu napisany na białej kartce - czytelny podpis (pełne imię i nazwisko)
  Wzór podpisu musi dodatkowo zawierać zdanie: ”Wzór podpisu do Umowy Ramowej z dnia ... "(należy wstawić aktualną datę - złożenia podpisu)

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail zostanie wysłany link, który umożliwi wyświetlenie Identyfikatora. Po kliknięciu w link zostanie wysłane sms-em hasło tymczasowe. Po podpisaniu umów i aktywacji dostępu będzie można zalogować się po raz pierwszy na rachunek. Przy pierwszym logowaniu będzie wymagana zmiana hasła.

Aby korzystać z dostępu do rachunku należy najpierw podpisać umowę z DM BOŚ. Po jej aktywowaniu będzie można zalogować się do systemu transakcyjnego - klient otrzyma powiadomienie na e-mail podany przy rejestracji. Rachunki inwestycyjne oraz dostępy do Rejestru Akcjonariuszy aktywowane z Umowy Ramowej będą otwarte na podstawie dyspozycji klienta w ciągu 24 godzin w dni robocze.

Skontaktuj się z maklerem
801 104 104
(+48) 22 50 43 104
Napisz e-maila
makler@bossa.pl
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
Oddziały
1/1