Otwarcie rachunku online

Pierwszy krok to podpisanie Umowy Ramowej (czyli formalności), drugi to otwarcie wybranych rachunków inwestycyjnych. Będzie potrzebny skan dokument tożsamości, drugi dokument z adresem, wzór podpisu i przelew weryfikacyjny. Jeśli wolisz się spotkać - zapraszamy do oddziału DM.

Wypełnij formularz rejestracyjny na stronie

Jeśli chcesz skorzystać z podwyższonego limitu wpłat na rachunek IKZE dla osób prowadzących działalność gospodarczą, złóż wniosek rejestracyjny jako osoba fizyczna. Oświadczenie o zwiększeniu limitu wpłat będzie dostępne we wniosku o otwarcie IKZE.

Zweryfikuj e-maila

Otwórz e-maila, którego otrzymałeś od nas na adres podany w formularzu rejestracyjnym i kliknij w przesłany link.
Po kliknięciu w link wyświetli się Identyfikator i otrzymasz sms-em tymczasowe hasło. Zapisz je - będziesz ich używać do logowania.

Wgraj dokumenty potrzebne do Umowy Ramowej

Kliknij link i po zalogowaniu wgraj wymagane dokumenty.

 • obie strony dowodu osobistego
 • drugi dokument potwierdzający adres zamieszkania - adres na dokumencie powinien być zgodny z adresem zamieszkania podanym we wniosku rejestracyjnym. To może być rachunek za media albo wyciąg z banku, nie starszy niż 3 miesiące.
 • wzór podpisu, czyli czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz adnotacja ”Wzór podpisu do Umowy Ramowej z dnia (data bieżąca/wgrania dokumentu)"

Otwórz rachunek inwestycyjny, zrób przelew weryfikacyjny i zacznij inwestować

Po zweryfikowaniu dokumentów aktywujemy Umowę Ramową i wyślemy maila z tą informacją.

 • teraz możesz zalogować się do serwisu transakcyjnego i otworzyć wybrany rachunek inwestycyjny - czyli to na co czekasz.
 • razem z otwartym rachunkiem pojawi się numer rachunku bankowego do przelewów - znajdziesz go na zakładce Dyspozycje/Przelewy w serwisie transakcyjnym
 • pierwszy przelew jest bardzo ważny - to część procedury potwierdzania tożsamości i nie może być pominięta

- pierwszy przelew musi być wykonany z TWOJEGO rachunku bankowego (imię, nazwisko i adres zamieszkania muszą się zgadzać z danymi podanymi do Umowy Ramowej)
- przelew weryfikuje dane klienta dlatego musi być dokonany przelewem zwykłym, a nie ekspresowym

Uwaga! Niemieckie banki nie przekazują w przelewach danych adresowych nadawcy, weryfikacja tożsamości przelewem nadanym z niemieckiego banku nie będzie możliwa.

Jak jeszcze możesz podpisać umowę?

W oddziale

Wypełniając formularz wskaż oddział,
w którym chcesz osobiście podpisać Umowę.

Korespondencyjnie

Zaloguj się do e-Wniosku wpisując Identyfikator i Hasło tymczasowe, które otrzymałeś w procesie rejestracji. Po zalogowaniu do e-Wniosku pobierz uzupełnioną Umowę, wydrukuj ją i podpisz, a następnie wyślij do nas pocztą, kurierem lub dostarcz do naszego oddziału.

Pytania i odpowiedzi

Umowa Ramowa to podstawowy dokument, który umożliwia otwieranie rachunków inwestycyjnych oraz dostęp do Rejestru Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

 

Podpisanie Umowy Ramowej możliwe jest całkowicie online. 

 

Umowę Ramową można podpisać również:

 • osobiście

 • lub korespondencyjnie (poczta lub kurier).

Po aktywowaniu umowy w systemie DM BOŚ klient otwiera rachunki wypełniając odpowiedni formularz dostępny po zalogowaniu. Rachunek otwierany jest w ciągu 24 godzin w dni robocze, a umowa dostępna w systemie transakcyjnym w formie pliku PDF.

Wybierz jak chcesz podpisać umowę:

 

online 
Online

Umowę można podpisać całkowicie online.
Należy wypełnić wniosek rejestracyjny, otworzyć link otrzymany e-mailem i wgrać niezbędne dokumenty. 

osobiście 
Osobiście

Umowę można również podpisać osobiście (w centrali DM BOŚ lub jednym z naszych oddziałów).

W przypadku podpisywania umów osobiście, po wcześniejszej rejestracji, niezbędna jest wizyta w Centrali (Warszawa ul. Marszałkowska 78/80) lub w jednym z oddziałów.

 

korespondencyjnie 
Korespondencyjnie

 • Samodzielny wydruk gotowej umowy i wysyłka dokumentów przez klienta za pośrednictwem kuriera lub poczty (można również dostarczyć do jednego z naszych oddziałów) 

W przypadku wyboru opcji samodzielnego wydruku gotowej umowy i wysyłki przez klienta dokumentów należy kierować się poniższymi krokami:
 

 1. Zaloguj się do e-Wniosku (dane do logowania, czyli Identyfikator i Hasło tymczasowe, zostały przekazane w formularzu rejestracyjnym)
 2. Wydrukuj 2 egzemplarze Umowy Ramowej
 3. Podpisz oba egzemplarze Umowy Ramowej (w pozycji podpis Klienta prosimy o złożenie czytelnego wzoru podpisu zawierającego pełne imię i nazwisko
 4. Podpisane 2 egzemplarze Umowy Ramowej oraz kopię dokumentu tożsamości przekaż do DM BOŚ:
  • pocztą lub kurierem na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 
  • osobiście w oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub AFI DM BOŚ S.A. (lista oddziałów>)

 

Prosimy pamiętać o: 
 

 • złożeniu na Umowach podpisów we wszystkich wyznaczonych polach,
 • przesłaniu kopii dokumentu tożsamości z nieczytelnym wizerunkiem*.

* Kopia dokumentu tożsamości powinna zawierać dane osobowe i adresowe Klienta oraz adnotację "dla użytku DM BOŚ", po weryfikacji zostanie niezwłocznie zniszczona. 
 

W przypadku podpisywania umów online, umowa zostanie aktywowana niezwłocznie po zaakceptowaniu przesłanych do nas dokumentów, najpóźniej do 24 godzin w dni robocze. 

 

W przypadku podpisywania umów osobiście, po wcześniejszej rejestracji, niezbędna jest wizyta w Centrali (Warszawa ul. Marszałkowska 78/80) lub w jednym z oddziałów. Po podpisaniu umów przez klienta aktywujemy je niezwłocznie.

 

W przypadku wyboru podpisania umów za pośrednictwem Kuriera czas aktywacji umów nie powinien przekroczyć czterech dni roboczych. Kurier dostarcza podpisane dokumenty do DM BOŚ.

 

W przypadku podpisywania umów drogą korespondencyjną przygotujemy dokumenty niezwłocznie i wyślemy za pośrednictwem poczty. Po podpisaniu umów należy je odesłać na adres DM BOŚ. Cała procedura może potrwać około tygodnia.

Umowa Ramowa jest pierwszym, formalnym etapem procesu - po jej podpisaniu można otwierać rachunki inwestycyjne. 

 1. Skan lub zdjęcie obu stron dowodu osobistego.
   
 2. Skan lub zdjęcie drugiego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania - adres na dokumencie powinien być zgodny z adresem zamieszkania podanym we wniosku rejestracyjnym.

  Drugim dokumentem może być rachunek za media albo wyciąg z rachunku bankowego.

  Data dokumentu nie może być starsza niż 3 miesiące.
   

 3. Wzór podpisu napisany na białej kartce - czytelny podpis (pełne imię i nazwisko)
  Wzór podpisu musi dodatkowo zawierać zdanie: ”Wzór podpisu do Umowy Ramowej z dnia ... "(należy wstawić aktualną datę - złożenia podpisu)

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail zostanie wysłany link, który umożliwi wyświetlenie Identyfikatora. Po kliknięciu w link zostanie wysłane sms-em hasło tymczasowe. Po podpisaniu umów i aktywacji dostępu będzie można zalogować się po raz pierwszy na rachunek. Przy pierwszym logowaniu będzie wymagana zmiana hasła.

Aby korzystać z dostępu do rachunku należy najpierw podpisać umowę z DM BOŚ. Po jej aktywowaniu będzie można zalogować się do systemu transakcyjnego - klient otrzyma powiadomienie na e-mail podany przy rejestracji. Rachunki inwestycyjne oraz dostępy do Rejestru Akcjonariuszy aktywowane z Umowy Ramowej będą otwarte na podstawie dyspozycji klienta w ciągu 24 godzin w dni robocze.

Skontaktuj się z maklerem
801 104 104
(+48) 22 50 43 104
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
Oddziały
1/1