Wypełnij formularz na stronie

 

Wypełnij formularz online. Będziesz potrzebował ok. 15 minut spokoju i dokument tożsamości.

 

Na końcu rejestracji otrzymasz identyfikator, hasło do systemu oraz PUK. Zachowaj je! Będziesz je używać do logowania i pobrania Umowy Ramowej.

 

Elementem procedury otwierania rachunku jest konieczność wypełniania dodatkowych formularzy wymaganych przez zagranicznych regulatorów. Formularze pojawią się automatycznie w trakcie uzupełniania danych do otwarcia rachunku.

Podpisz umowy

W drugim kroku podpisz Umowę Ramową, która pozwoli aktywować rachunki/usługi przez internet.
Wybierz, jak chcesz podpisać Umowę.

 

 

W oddziale

Wypełniając formularz wskaż oddział,
w którym chcesz osobiście podpisać Umowę.

 

 

Korespondencyjnie

Zaloguj się do e-Wniosku wpisując Identyfikator i Hasło tymczasowe, które otrzymałeś w ostatnim kroku wniosku rejestracyjnego. Po zalogowaniu do e-Wniosku pobierz uzupełnioną Umowę, wydrukuj ją i podpisz, a następnie wyślij do nas pocztą, kurierem lub dostarcz do naszego oddziału.

Wykonaj pierwszy przelew, aby aktywować rachunek i zacznij inwestować

 

Po otrzymaniu dokumentów aktywujemy Umowę Ramową o czym poinformujemy drogą mailową. Zaloguj się do konta i złóż dyspozycję otwarcia wybranych rachunków inwestycyjnych. Rachunki są otwierane automatycznie lub w ciągu 24h w dni robocze.

 

 

Ważne! Pierwszy przelew musi być wykonany z TWOJEGO rachunku bankowego. Jest to część procedury potwierdzania tożsamości i nie może być pominięta.

Zrób pierwszy krok

Pytania i odpowiedzi

Umowa Ramowa to dokument, który umożliwia otwieranie rachunków inwestycyjnych drogą elektroniczną. Podpisanie Umowy Ramowej możliwe jest osobiście lub korespondencyjnie (poczta lub kurier). Po aktywowaniu umowy w systemie DM BOŚ klient otwiera rachunki wypełniając odpowiedni formularz dostępny po zalogowaniu. Rachunek otwierany jest w ciągu 24 godzin w dni robocze, a umowa dostępna w systemie transakcyjnym w formie pliku PDF.

Aby korzystać z dostępu do rachunku należy najpierw podpisać umowę z DM BOŚ. Po jej aktywowaniu będzie można zalogować się do systemu transakcyjnego - klient otrzyma powiadomienie na e-mail podany przy rejestracji. Rachunki aktywowane z Umowy Ramowej będą otwarte na podstawie dyspozycji klienta w ciągu 24 godzin w dni robocze.

W przypadku podpisywania umów osobiście, po wcześniejszej rejestracji, niezbędna jest wizyta w Centrali (Warszawa ul. Marszałkowska 78/80) lub w jednym z oddziałów. Po podpisaniu umów przez klienta aktywujemy je niezwłocznie.

 

W przypadku wyboru podpisania umów za pośrednictwem Kuriera czas aktywacji umów nie powinien przekroczyć czterech dni roboczych. Kurier dostarcza podpisane dokumenty do DM BOŚ.

 

W przypadku podpisywania umów drogą korespondencyjną przygotujemy dokumenty niezwłocznie i wyślemy za pośrednictwem poczty. Po podpisaniu umów należy je odesłać na adres DM BOŚ. Cała procedura może potrwać około tygodnia.

Umowę Ramową można podpisać osobiście (w centrali DM BOŚ lub jednym z naszych oddziałów) lub drogą korespondencyjną:
 

 • Wysyłka dokumentów kurierem do klienta przez DM. (opcja czasowo niedostępna)
 • Samodzielny wydruk gotowej umowy i (wysyłka dokumentów przez klienta za pośrednictwem kuriera lub poczty). NOWA  OPCJA

 

W przypadku podpisywania umów osobiście, po wcześniejszej rejestracji, niezbędna jest wizyta w Centrali (Warszawa ul. Marszałkowska 78/80) lub w jednym z oddziałów.

W przypadku wyboru opcji samodzielnego wydruku gotowej umowy i wysyłki przez klienta dokumentów należy kierować się poniższymi krokami:
 

 1. Zaloguj się do e-Wniosku (dane do logowania, czyli Identyfikator i Hasło tymczasowe, zostały przekazane w formularzu rejestracyjnym)
 2. Wydrukuj 2 egzemplarze Umowy Ramowej
 3. Podpisz oba egzemplarze Umowy Ramowej (w pozycji podpis Klienta prosimy o złożenie czytelnego wzoru podpisu zawierającego pełne imię i nazwisko
 4. Podpisane 2 egzemplarze Umowy Ramowej oraz kopię dokumentu tożsamości przekaż do DM BOŚ:
  • pocztą lub kurierem na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 
  • osobiście w oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub AFI DM BOŚ S.A. (lista oddziałów>)

 

Prosimy pamiętać o: 
 

 • złożeniu na Umowach podpisów we wszystkich wyznaczonych polach,
 • przesłaniu kopii dokumentu tożsamości z nieczytelnym wizerunkiem*.

* Kopia dokumentu tożsamości powinna zawierać dane osobowe i adresowe Klienta oraz adnotację "dla użytku DM BOŚ", po weryfikacji zostanie niezwłocznie zniszczona. 
 

Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego wygenerują się hasła dostępowe: identyfikator, hasło tymczasowe oraz PUK. Po podpisaniu umów i aktywacji dostępu będzie można zalogować się po raz pierwszy. Przy pierwszym logowaniu będzie wymagana zmiana hasła.

Po otwarciu rachunku przez właściciela pełnomocnik powinien wypełnić formularz rejestracyjny [osoba fizyczna - pełnomocnik] gdzie otrzyma hasła dostępowe.

 

UWAGA! W przypadku posiadania własnego rachunku przez pełnomocnika wystarczy złożyć wniosek w menu [Dyspozycje->Inne] dostępny po zalogowaniu. Pełnomocnictwo zostanie aktywowane po złożeniu podpisów przez właściciela rachunku oraz pełnomocnika w  obecności pracownika DM BOŚ.  Pełnomocnictwo może być także poświadczone notarialnie.

Infolinia
801 104 104
(+48) 22 50 43 104
e-mail
makler@bossa.pl
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
Oddziały
1/1