Wypełnij formularz na stronie

 

Wypełnij formularz online. Będziesz potrzebował ok. 15 minut spokoju i dokument tożsamości.

 

Na końcu rejestracji otrzymasz identyfikator, hasło do systemu oraz PUK. Zachowaj je! Będziesz je używać do logowania, po podpisaniu Umowy Ramowej.

 

Elementem procedury otwierania rachunku jest konieczność wypełniania dodatkowych formularzy wymaganych przez zagranicznych regulatorów. Formularze pojawią się automatycznie w trakcie uzupełniania danych do otwarcia rachunku.

Podpisz umowy

 

W drugim kroku, wyślemy do Ciebie Umowę Ramową, która pozwoli aktywować rachunki/usługi przez internet.
Wybierz, jak chcesz otrzymać Umowę.

 
Kurier

Umowę otrzymasz w ciągu 2 dni roboczych. Podpisz dwa egzemplarze, dołącz ksero dokumentu tożsamości i odeślij.

 

 
Poczta

Otrzymaną pocztą Umowę podpisz w dwóch egzemplarzach, dołącz kserokopię dokumentu tożsamości i odeślij listem poleconym.

 

 
W oddziale

Wypełniając formularz wskaż oddział, w którym chcesz podpisać Umowę.

Wykonaj pierwszy przelew, aby aktywować rachunek i zacznij inwestować

 

Po otrzymaniu dokumentów aktywujemy Umowę Ramową o czym poinformujemy drogą mailową. Zaloguj się do konta i złóż dyspozycję otwarcia wybranych rachunków inwestycyjnych. Rachunki są otwierane automatycznie lub w ciągu 24h w dni robocze.

 

Ważne! Pierwszy przelew musi być wykonany z TWOJEGO rachunku bankowego. Jest to część procedury potwierdzania tożsamości i nie może być pominięta.

Zrób pierwszy krok

Pytania i odpowiedzi

Umowa Ramowa to dokument, który umożliwia otwieranie rachunków inwestycyjnych drogą elektroniczną. Podpisanie Umowy Ramowej możliwe jest osobiście lub korespondencyjnie (poczta lub kurier). Po aktywowaniu umowy w systemie DM BOŚ klient otwiera rachunki wypełniając odpowiedni formularz dostępny po zalogowaniu. Rachunek otwierany jest w ciągu 24 godzin w dni robocze, a umowa dostępna w systemie transakcyjnym w formie pliku PDF.

Aby korzystać z dostępu do rachunku należy najpierw podpisać umowę z DM BOŚ. Po jej aktywowaniu będzie można zalogować się do systemu transakcyjnego - klient otrzyma powiadomienie na e-mail podany przy rejestracji. Rachunki aktywowane z Umowy Ramowej będą otwarte na podstawie dyspozycji klienta w ciągu 24 godzin w dni robocze.

W przypadku podpisywania umów osobiście, po wcześniejszej rejestracji, niezbędna jest wizyta w Centrali (Warszawa ul. Marszałkowska 78/80) lub w jednym z oddziałów. Po podpisaniu umów przez klienta aktywujemy je niezwłocznie.

 

W przypadku wyboru podpisania umów za pośrednictwem Kuriera czas aktywacji umów nie powinien przekroczyć czterech dni roboczych. Kurier dostarcza podpisane dokumenty do DM BOŚ.

 

W przypadku podpisywania umów drogą korespondencyjną przygotujemy dokumenty niezwłocznie i wyślemy za pośrednictwem poczty. Po podpisaniu umów należy je odesłać na adres DM BOŚ. Cała procedura może potrwać około tygodnia.

Umowę Ramową można podpisać osobiście (w centrali DM BOŚ lub jednym z naszych oddziałów) lub drogą korespondencyjną (za pośrednictwem kuriera lub poczty).

 

W przypadku podpisywania umów osobiście, po wcześniejszej rejestracji, niezbędna jest wizyta w Centrali (Warszawa ul. Marszałkowska 78/80) lub w jednym z oddziałów.

 

W przypadku wyboru podpisania umowy za pośrednictwem Kuriera prosimy postępować zgodnie z poniższą informacją:

  • Umowy zostaną dostarczone Kurierem na wskazany adres (tylko na terenie Polski) wyłącznie do rąk własnych Klienta w ciągu 2 dni roboczych,
  • Kurier ma obowiązek potwierdzenia tożsamości adresata przesyłki przed jej doręczeniem, prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości,
  • Umowy muszą zostać podpisane bezpośrednio po doręczeniu, w obecności Kuriera, który ma 10 minut na obsługę. Klient zobowiązuje się do uprzedniego zapoznania się z treścią umowy dostępnej na stronie internetowej DM, oraz przygotowania kserokopii dokumentu tożsamości,
  • Podpisane dokumenty wraz z kopią dokumentu tożsamości z nieczytelnym wizerunkiem* należy zapakować w kopertę i nadać jako przesyłkę zwrotną Kurierowi,
  • Powiadomienie o aktywacji umowy zostanie wysłane na e-mail podany w niniejszym wniosku rejestracyjnym, 
  • Koszt Kuriera pokrywa DM BOŚ.

W przypadku wyboru podpisania umowy za pośrednictwem poczty, podpisaną przez Państwa umowę wraz z kserokopią dokumentu tożsamości prosimy przesłać listem poleconym na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Wydział Obsługi Klienta
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

Prosimy pamiętać o: 

  • złożeniu na umowach podpisów we wszystkich wyznaczonych polach,
  • przesłaniu kopii dokumentu tożsamości z nieczytelnym wizerunkiem*.

* Kopia dokumentu tożsamości powinna zawierać dane osobowe i adresowe Klienta oraz adnotację "dla użytku DM BOŚ", po weryfikacji zostanie niezwłocznie zniszczona.

Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego wygenerują się hasła dostępowe: identyfikator, hasło tymczasowe oraz PUK. Po podpisaniu umów i aktywacji dostępu będzie można zalogować się po raz pierwszy. Przy pierwszym logowaniu będzie wymagana zmiana hasła.

Po otwarciu rachunku przez właściciela pełnomocnik powinien wypełnić formularz rejestracyjny [osoba fizyczna - pełnomocnik] gdzie otrzyma hasła dostępowe.

 

UWAGA! W przypadku posiadania własnego rachunku przez pełnomocnika wystarczy złożyć wniosek w menu [Dyspozycje->Inne] dostępny po zalogowaniu. Pełnomocnictwo zostanie aktywowane po złożeniu podpisów przez właściciela rachunku oraz pełnomocnika w  obecności pracownika DM BOŚ.  Pełnomocnictwo może być także poświadczone notarialnie.

Infolinia
801 104 104
(+48) 22 50 43 104
e-mail
makler@bossa.pl
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
Oddziały
1/1