Wypełnij formularz na stronie

 

Będziesz potrzebował ok. 15 minut spokoju i dokument tożsamości.

 

Zweryfikuj e-maila

 

Otwórz e-maila, którego otrzymałeś od nas na adres podany w formularzu rejestracyjnym i kliknij w przesłany link.

Po kliknięciu w link wyświetli się Identyfikator oraz zostanie wysłane hasło tymczasowe sms-em. Zapisz je! Będziesz ich używać do logowania.

Wgraj dokumenty

Otwórz link i po zalogowaniu wgraj wymagane dokumenty.

 
 • Obie strony dowodu osobistego
 • Drugi dokument potwierdzający adres zamieszkania - adres na dokumencie powinien być zgodny z adresem zamieszkania podanym we wniosku rejestracyjnym.
  Drugim dokumentem może być rachunek za media albo wyciąg z rachunku bankowego.
  Data dokumentu nie może być starsza niż 3 miesiące.
 • Wzór podpisu, czyli czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz adnotacja ”Wzór podpisu do Umowy Ramowej z dnia (data bieżąca/wgrania dokumentu)"

Wykonaj pierwszy przelew i zacznij inwestować

 

Po otrzymaniu dokumentów aktywujemy Umowę Ramową o czym poinformujemy drogą mailową. Zaloguj się do konta i złóż dyspozycję otwarcia wybranych rachunków inwestycyjnych. Rachunki są otwierane automatycznie lub w ciągu 24h w dni robocze.

 

 

Ważne! Pierwszy przelew musi być wykonany z TWOJEGO rachunku bankowego (musi zgadzać się imię i nazwisko oraz podany adres zamieszkania). Jest to część procedury potwierdzania tożsamości i nie może być pominięta.
Przelew weryfikuje dane klienta dlatego musi być dokonany przelewem zwykłym, a nie ekspresowym.

 

Uwaga! Niemieckie banki nie przekazują w przelewach danych adresowych nadawcy, weryfikacja tożsamości przelewem nadanym z niemieckiego banku nie będzie możliwa.

Zrób pierwszy krok

Jak jeszcze możesz podpisać umowę?

W oddziale

Wypełniając formularz wskaż oddział,
w którym chcesz osobiście podpisać Umowę.

Korespondencyjnie

Zaloguj się do e-Wniosku wpisując Identyfikator i Hasło tymczasowe, które otrzymałeś w procesie rejestracji. Po zalogowaniu do e-Wniosku pobierz uzupełnioną Umowę, wydrukuj ją i podpisz w obecności notariusza, a następnie wyślij do nas pocztą, kurierem lub dostarcz do naszego oddziału.

Pytania i odpowiedzi

Wybierz jak chcesz podpisać umowę!

 

online 
Online

Umowę można podpisać całkowicie online!
Należy wypełnić wniosek rejestracyjny, otworzyć link otrzymany e-mailem i wgrać niezbędne dokumenty. NOWOŚĆ!

 

osobiście 
Osobiście

Umowę można również podpisać osobiście (w centrali DM BOŚ lub jednym z naszych oddziałów).

W przypadku podpisywania umów osobiście, po wcześniejszej rejestracji, niezbędna jest wizyta w Centrali (Warszawa ul. Marszałkowska 78/80) lub w jednym z oddziałów.

 

korespondencyjnie 
Korespondencyjnie

 • Samodzielny wydruk gotowej umowy i wysyłka dokumentów przez klienta za pośrednictwem kuriera lub poczty (można również dostarczyć do jednego z naszych oddziałów) NOWA  OPCJA

W przypadku wyboru opcji samodzielnego wydruku gotowej umowy i wysyłki przez klienta dokumentów należy kierować się poniższymi krokami:
 

 1. Zaloguj się do e-Wniosku (dane do logowania, czyli Identyfikator i Hasło tymczasowe, zostały przekazane w formularzu rejestracyjnym)
 2. Wydrukuj 2 egzemplarze Umowy Ramowej
 3. Podpisz oba egzemplarze Umowy Ramowej (w pozycji podpis Klienta prosimy o złożenie czytelnego wzoru podpisu zawierającego pełne imię i nazwisko
 4. Podpisane 2 egzemplarze Umowy Ramowej oraz kopię dokumentu tożsamości przekaż do DM BOŚ:
  • pocztą lub kurierem na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 
  • osobiście w oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub AFI DM BOŚ S.A. (lista oddziałów>)

 

Prosimy pamiętać o: 
 

 • złożeniu na Umowach podpisów we wszystkich wyznaczonych polach,
 • przesłaniu kopii dokumentu tożsamości z nieczytelnym wizerunkiem*.

* Kopia dokumentu tożsamości powinna zawierać dane osobowe i adresowe Klienta oraz adnotację "dla użytku DM BOŚ", po weryfikacji zostanie niezwłocznie zniszczona. 
 

 1. Skan lub zdjęcie obu stron dowodu osobistego.
   
 2. Skan lub zdjęcie drugiego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania - adres na dokumencie powinien być zgodny z adresem zamieszkania podanym we wniosku rejestracyjnym.

  Drugim dokumentem może być rachunek za media albo wyciąg z rachunku bankowego.

  Data dokumentu nie może być starsza niż 3 miesiące.
   

 3. Wzór podpisu napisany na białej kartce - czytelny podpis (pełne imię i nazwisko)
  Wzór podpisu musi dodatkowo zawierać zdanie: ”Wzór podpisu do Umowy Ramowej z dnia ... "(należy wstawić aktualną datę - złożenia podpisu)

Umowa Ramowa to dokument, który umożliwia otwieranie rachunków inwestycyjnych oraz dostępu do Rejestru Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

 

Podpisanie Umowy Ramowej możliwe jest całkowicie online

 

Umowę Ramową można podpisać również:

 • osobiście

 • lub korespondencyjnie (poczta lub kurier).

Po aktywowaniu umowy w systemie DM BOŚ klient otwiera rachunki wypełniając odpowiedni formularz dostępny po zalogowaniu. Rachunek otwierany jest w ciągu 24 godzin w dni robocze, a umowa dostępna w systemie transakcyjnym w formie pliku PDF.

Podpisanie umowy online

W przypadku otwierania umowy online, e-Wniosek umożliwi wgranie niezbędnych do otwarcia dokumentów.

Aby zalogować się do e-Wniosku otwórz link wysłany w wiadomości na adres e-mail, który wpisałeś w procesie rejestracji i postępuj zgodnie z instrukcją. 

Uwaga! Jeśli nie widzisz e-maila w skrzynce odbiorczej sprawdź inne foldery, np. Spam.

 

Podpisanie umowy korespondencyjnie

W przypadku korespondencyjnego podpisania umowy, e-Wniosek umożliwi pobranie Umowy Ramowej, która jest już uzupełniona Twoimi danymi podanymi we wniosku rejestracyjnym.

 

Aby zalogować się do e-wniosku przejdź na stronę logowania, którą przesłaliśmy Ci e-mailem.
W pola Identyfikator i Hasło wpisz odpowiednio dane, które otrzymałeś w procesie rejestracji (Identyfikator i Hasło tymczasowe). 

 

Po zalogowaniu do e-Wniosku:

 1. Pobierz i wydrukuj 2 egzemplarze Umowy Ramowej.
 2. Podpisz oba egzemplarze Umowy Ramowej (w pozycji podpis Klienta prosimy o złożenie czytelnego wzoru podpisu zawierającego pełne imię i nazwisko).
 3. Podpisane 2 egzemplarze Umowy Ramowej oraz kopię dokumentu tożsamości przekaż do DM BOŚ: 
  • pocztą lub kurierem na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 
  • osobiście w oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub AFI DM BOŚ S.A. Lista oddziałów

W przypadku podpisywania umów online, rachunek zostanie aktywowany niezwłocznie po zaakceptowaniu przesłanych do nas dokumentów, najpóźniej do 24 godzin w dni robocze. 

 

W przypadku podpisywania umów osobiście, po wcześniejszej rejestracji, niezbędna jest wizyta w Centrali (Warszawa ul. Marszałkowska 78/80) lub w jednym z oddziałów. Po podpisaniu umów przez klienta aktywujemy je niezwłocznie.

 

W przypadku wyboru podpisania umów za pośrednictwem Kuriera czas aktywacji umów nie powinien przekroczyć czterech dni roboczych. Kurier dostarcza podpisane dokumenty do DM BOŚ.

 

W przypadku podpisywania umów drogą korespondencyjną przygotujemy dokumenty niezwłocznie i wyślemy za pośrednictwem poczty. Po podpisaniu umów należy je odesłać na adres DM BOŚ. Cała procedura może potrwać około tygodnia.

Aby korzystać z dostępu do rachunku należy najpierw podpisać umowę z DM BOŚ. Po jej aktywowaniu będzie można zalogować się do systemu transakcyjnego - klient otrzyma powiadomienie na e-mail podany przy rejestracji. Rachunki inwestycyjne oraz dostępy do Rejestru Akcjonariuszy aktywowane z Umowy Ramowej będą otwarte na podstawie dyspozycji klienta w ciągu 24 godzin w dni robocze.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail zostanie wysłany link, który umożliwi wyświetlenie Identyfikatora. Po kliknięciu w link zostanie wysłane sms-em hasło tymczasowe. Po podpisaniu umów i aktywacji dostępu będzie można zalogować się po raz pierwszy na rachunek. Przy pierwszym logowaniu będzie wymagana zmiana hasła.

Skontaktuj się z maklerem
801 104 104
(+48) 22 50 43 104
Napisz e-maila
makler@bossa.pl
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
Oddziały
1/1