Rynek towarowy

Rynek  towarowy jest segmentem rynków finansowych, na którym przedmiotem handlu są fizyczne towary lub produkty (metale, żywność, surowce, energia). Produkty te mogą stanowić równocześnie podstawę do tworzenia różnego rodzaju instrumentów  pochodnych (np. kontraktów terminowych, opcji).

Handel towarami oraz instrumentami pochodnymi może odbywać się poprzez giełdy  towarowe. Rozliczenia na giełdach towarowych mogą przyjmować formę fizycznej dostawy towaru lub transakcje mogą być rozliczane pieniężnie.

W Polsce prowadzeniem giełdy towarowej zajmuje się Towarowa Giełda Energii S.A. w Warszawie (TGE), na której dokonuje się obrotu towarami związanymi z rynkiem energetycznym (energia elektryczna, paliwa, limity wielkości produkcji, itp.)

Towarowa Giełda Energii SA powstała pod koniec 1999 roku. W 2003 roku TGE uzyskała licencję od Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie giełdy towarowej.

Uczestnikami rynku towarowego prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii SA są podmioty aktywne na hurtowym rynku energii, czyli zakłady energetyczne, producenci zielonej energii, spółki obrotu. Podmioty te, jak również znaczni odbiorcy energii lub gazu mogą w nim uczestniczyć poprzez bezpośrednie członkostwo w TGE SA bądź, co łączy się z mniejszymi wymaganiami, za pośrednictwem domu maklerskiego. Ponieważ obrót energią oraz gazem wymaga posiadania koncesji na taką działalność, jak również spełnienia dodatkowych warunków związanych z dostępem do tzw. rynku bilansującego, nie jest to obecnie rynek dostępny dla inwestorów detalicznych.  

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Usług Brokerskich na Rynkach Energii.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1