Raporty analityczne
na zlecenie GPW

Raporty opracowane przez DM BOŚ S.A. na zlecenie GPW w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

TMT – oprogramowanie i usługi IT
Brand24 S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Pozyskania klientów netto w III kw. 2021 r.
Client net additions in 3Q21
r.
Raport
Brand24 – 12M EFV = 31,30 zł (obniżona)
Brand24 – 12M EFV = PLN 31.30 (downgraded)
r.
Raport
Brand24 – 12M EFV = 32,10 zł
Brand24 – 12M EFV = 32.10 PLN

Sprawdź inne raporty

  • Analizujemy blisko 100 notowanych na GPW spółek działających w 19 różnych sektorach 
  • Prezentujemy prognozy wyników kwartalnych, komentarze dotyczące wyników i bieżących wydarzeń, modelowy portfel miesięczny, strategię dotyczącą rynku akcji
  • Jako wielokrotnie nagradzany zespół analityków posiadamy wieloletnie doświadczenie rynkowe
Materiały budowlane
Ferro S.A.
r.
Wyniki finansowe
Dobre wyniki w II kw. 2021
Strong 2Q21 financials
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na II kw. 2021
2Q21 financial forecasts
r.
Bieżące wydarzenia
Zwrot podatku
Tax refund
Sprzęt medyczny
Voxel S.A.
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników za II kw. 2021
2Q21 results review
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na II kw. 2021
2Q21 financial forecasts
r.
Bieżące wydarzenia
Korekta wyceny o dywidendę
Dividend; 12M EFV adjusted accordingly

Kupić czy sprzedać?
Czytaj najnowsze rekomendacje DM BOŚ

Finanse specjalne
Votum S.A.
r.
Raport
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 18,30 zł (obniżona)
Buy (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 18.30 (downgraded)
r.
Bieżące wydarzenia
Korekta wyceny o dywidendę
Stock goes ex-dividend; 12M EFV adjusted accordingly
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na II kw. 2021
Votum: 2Q21 financial forecasts
IT – dystrybutorzy sprzętu
Action S.A.
r.
Wyniki finansowe
Przychody i marża zysku brutto na sprzedaży za wrzesień opublikowana
Sales and gross profit margin for September revealed
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za II kw. 2021
Skorygowane zyski zbliżone do naszych oczekiwań.
2Q21 financial results
Adjusted profits close to our expectations
r.
Raport
Action – Kupuj (–), Przeważaj (–), 12M EFV = 20,7 zł (–)
Action – Buy (–), Overweight (–), 12M EFV = PLN 20.7 (–)
Ochrona zdrowia
Biomaxima S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną
Insider trading
r.
Bieżące wydarzenia
Zakup akcji przez osobę zobowiązaną
Insider trading
r.
Wyniki finansowe
Wstępne dane sprzedażowe za III kw. 2021
3Q21 preliminary sales revealed
TMT – oprogramowanie i usługi IT
DataWalk S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Sprzedaż do GrabTaxi Holdings
Sale to GrabTaxi Holdings
r.
Bieżące wydarzenia
Kolejna sprzedaż do amerykańskiej instytucji wywiadowczej
Another sale to US National Intelligence organization
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za II kw. 2021
Zgodne z danymi wstępnymi
2Q21 financials
In line with the preliminary data
Materiały budowlane
Grodno S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Skonsolidowane przychody we wrześniu
Consolidated revenues in September
r.
Raport
Grodno – Kupuj (–), Przeważaj (–), 12M EFV = 20,6 zł (–)
Grodno – Buy (–), Overweight (–), 12M EFV = 20.6 PLN (–)
TMT – oprogramowanie i usługi IT
LSI Software S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wstępne przychody za 3 kw. 2021 r. wyniosły 10,5 mln zł
3Q21 preliminary revenues amounted to PLN 10.5 million
r.
Bieżące wydarzenia
Nowy kontrakt o wartości 2,2 mln zł netto
New contract signed (net PLN 2.2 million)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za II kw. 2021
Zbliżone do naszych oczekiwań
2Q21 results released
Close to our exepctations
Paliwa
Unimot S.A.
r.
Prognoza finansowa
Prognoza na 3Q21
3Q21 results preview
r.
Bieżące wydarzenia
Silne przychody we wrześniu
Strong sales in September
r.
Bieżące wydarzenia
Kontrakt na zakup amerykańskich paneli fotowoltaicznych
Contract for the purchase of American photovoltaic panels

Raporty archiwalne


Spółki dla których program został zakończony - raporty nie będą aktualizowane.

Budownictwo przemysłowe
Rafako S.A.
r.
Wyniki finansowe
Nowe otwarcie
A new opening
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników III kw. 2020
3Q20 results review
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników III kw. 20
3Q20E financial results preview
Handel hurtowy
Toya S.A.
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników I kw. 2021 i aktualizacja prognoz
1Q21 results review and forecast update
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wstępnych wyników IV kw. 2020
Review of the preliminary 4Q20 financial results
r.
Prognoza finansowa
Prognoza na IV kw. 2020.
4Q20 financial forecasts

Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie są wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

1/1