Raporty analityczne
na zlecenie GPW

Raporty opracowane przez DM BOŚ S.A. na zlecenie GPW w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

TMT – oprogramowanie i usługi IT
Brand24 S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku
1Q23 financial results
r.
Bieżące wydarzenia
Wybrane dane operacyjne za I kwartał 2023 roku
Selected 1Q23 KPIs
r.
Wyniki finansowe
IV kw. 2022 r. – wyniki finansowe
12M EFV = 37,2 zł (podwyższona)
12M EFV = PLN 37.2 (upgraded)

Sprawdź inne raporty

  • Analizujemy blisko 100 notowanych na GPW spółek działających w 19 różnych sektorach 
  • Prezentujemy prognozy wyników kwartalnych, komentarze dotyczące wyników i bieżących wydarzeń, modelowy portfel miesięczny, strategię dotyczącą rynku akcji
  • Jako wielokrotnie nagradzany zespół analityków posiadamy wieloletnie doświadczenie rynkowe
Materiały budowlane
Ferro S.A.
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na I kw. 2023
1Q23 financial results preview
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe w IV kw. 2022
Trzymaj (bez zmian), Niedoważaj (bez zmian), 12M EFV = 28,7 zł (bez zmian)
4Q22 financial results summary
Hold (maintained), Underweight (maintained), 12M EFV = PLN 28.7 (maintained)
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na IV kw. 2022
Trzymaj (bez zmian), Niedoważaj (obniżona), 12M EFV = 28,7 zł (bez zmian)
4Q22 financial results preview
Hold (maintained), Underweight (downgraded), 12M EFV = PLN 28.7 (maintained)
Sprzęt medyczny
Voxel S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe w I kw. 2023
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 59,2 zł (bez zmian)
1Q23 financial results summary
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = PLN 59.2 (maintained)
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na I kw. 2023
Kupuj (podwyższona), Przeważaj (podwyższona), 12M EFV = 59,2 zł (podwyższona)
1Q23 financial results preview
Buy (upgraded), Overweight (upgraded), 12M EFV = PLN 59.2 (upgraded)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe w IV kw. 2022
Trzymaj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 47,7 zł (bez zmian)
4Q22 financial results summary
Hold (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 47.7 (maintained)

Kupić czy sprzedać?
Czytaj najnowsze rekomendacje DM BOŚ

Finanse specjalne
Votum S.A.
r.
Wyniki finansowe
Kluczowe wskaźniki dla segmentu bankowego
W miesiącu kwietniu i maju 2023 roku
Key indicators for the banking segment
In April and May 2023
r.
Wyniki finansowe
Prognozy wyników Spółki za I kw. 2023 roku
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 79,6 zł (podwyższona)
1Q23 financial results preview
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = PLN 79.6 (upgraded)
r.
Prognoza finansowa
Prognozy wyników Spółki za IV kw. 2022 roku
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 72,1 zł (bez zmian)
4Q22 financial results preview
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = 72.1 PLN (maintained)
IT – dystrybutorzy sprzętu
Action S.A.
r.
Wyniki finansowe
Prognozy za I kw. 2023
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 20,8 zł (podwyższona)
1Q23 financial results preview
Buy (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 20.8 (upgraded)
r.
Bieżące wydarzenia
Przychody i marża zysku brutto na sprzedaży za kwiecień opublikowana
Sales and gross profit margin for April revealed
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za IV kw. 2022
Blisko naszych prognoz
4Q22 financial results released
Close to our forecasts
Ochrona zdrowia
Biomaxima S.A.
r.
Wyniki finansowe
Prognozy na I kw. 2023
r.
Wyniki finansowe
Wyniki IV kw. 2022
12M EFV = 36,40 zł (bez zmian)
4Q22 financial results review
12M EFV = PLN 36.40 (maintained)
r.
Prognoza finansowa
Prognoza na IV kw. 2022
4Q22 financial results preview
TMT – oprogramowanie i usługi IT
DataWalk S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za I kw. 2023
Zgodne z danymi wstępnymi
r.
Wyniki finansowe
Wstępne wyniki za I kw. 2023
Lekko poniżej oczekiwań
1Q23 preliminary results revealed
Slightly below our expectations
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za IV kw. 2022
Trzymaj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 73,0 zł (obniżona)
4Q22 financial results summary
Hold (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 73.0 (downgraded)
Materiały budowlane
Grodno S.A.
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników za III kw. 2022/23
Prognoza wyników za IV kw. 2022/23
3Q22/23 financial results review
4Q22/23 financial results preview
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników za III kw. 2022/2023
3Q22/23 financial results preview
r.
Wyniki finansowe
Wyniki za II kw. 2022/2023
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (obniżona), 12M EFV = 17,3 zł (obniżona)
2Q22/23 financial results review
Buy (maintained), Neutral (downgraded), 12M EFV = 17.3 PLN (downgraded)
TMT – oprogramowanie i usługi IT
LSI Software S.A.
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników za I kw. 2023
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (obniżona), 12M EFV = 17,3 zł (bez zmian)
r.
Wyniki finansowe
Wstępne przychody za I kw. 2023 r.
Preliminary revenues
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za IV kw. 2022
Poniżej naszych oczekiwań
4Q22 results released
Below our expectations
Paliwa
Unimot S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za 1 kw. 23
1Q23 results revealed
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników za I kw. 2023 r.
Trzymaj (obniżona), Neutralnie (obniżona), 12M EFV = 130,0 zł (bez zmian)
1Q23 financial results preview
Hold (downgraded), Neutral (downgraded), 12M EFV = PLN 130.0 (maintained)
r.
Wyniki finansowe
Wstępne szacunkowe wyniki za I kw. 23
Preliminary consolidated 1Q23 results revealed

Raporty archiwalne


Spółki dla których program został zakończony - raporty nie będą aktualizowane.

Budownictwo przemysłowe
Rafako S.A.
r.
Wyniki finansowe
Nowe otwarcie
A new opening
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników III kw. 2020
3Q20 results review
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników III kw. 20
3Q20E financial results preview
Handel hurtowy
Toya S.A.
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników I kw. 2021 i aktualizacja prognoz
1Q21 results review and forecast update
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wstępnych wyników IV kw. 2020
Review of the preliminary 4Q20 financial results
r.
Prognoza finansowa
Prognoza na IV kw. 2020.
4Q20 financial forecasts

Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie są wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

1/1