Raporty analityczne
na zlecenie GPW

Raporty opracowane przez DM BOŚ S.A. na zlecenie GPW w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

IT – dystrybutorzy sprzętu
Action S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Zawarcie umowy zbycia nieruchomości
Real-estate disposal agreement signed
r.
Bieżące wydarzenia
Nabycie większościowego udziału w PDS CARE
Majority stake in PDS CARE purchased
r.
Bieżące wydarzenia
NWZA będzie głosować nad zwiększeniem środków przeznaczonych na skup akcji własnych
EGM to increase funds for the buyback

Sprawdź inne raporty

  • Analizujemy blisko 100 notowanych na GPW spółek działających w 19 różnych sektorach 
  • Prezentujemy prognozy wyników kwartalnych, komentarze dotyczące wyników i bieżących wydarzeń, modelowy portfel miesięczny, strategię dotyczącą rynku akcji
  • Jako wielokrotnie nagradzany zespół analityków posiadamy wieloletnie doświadczenie rynkowe
Materiały budowlane
Bowim S.A.
r.
Prognoza finansowa
Oczekiwania wyników finansowych za IV kw. 2023 roku
12M EFV = 7,2 zł (bez zmian)
4Q23 financial results preview
12M EFV = PLN 7.2 (maintained)
r.
Prognoza finansowa
12M EFV = 7,2 zł (podwyższona)
12M EFV = PLN 7.2 (upgraded)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za III kw. 2023
Zgodne ze wstępnymi wynikami
Final 3Q23 results released
In line with the preliminary figures
TMT – oprogramowanie i usługi IT
Brand24 S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Wybrane dane operacyjne za IV kwartał 2023 roku
(interpretacja: co najmniej lekko pozytywna, lecz już zdyskontowana przez rynek)
Selected 4Q23 KPIs
r.
Bieżące wydarzenia
12M EFV = 48,8 zł (bez zmian)
12M EFV = PLN 48.8 (maintained)
r.
Bieżące wydarzenia
Wybrane dane operacyjne za III kwartał 2023 roku
Selected 3Q23 KPIs
IT – oprogramowanie i usługi
Cloud Technologies S.A.
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników za IV kw. 2023
4Q23 results forecast
r.
Bieżące wydarzenia
Miesięczna dynamika sprzedaży do kluczowych klientów w grudniu 2023 r. wyniosła +11% r/r
Monthly sales growth to key clients in December 2023 at +11% yoy
r.
Bieżące wydarzenia
Miesięczna dynamika sprzedaży do kluczowych klientów w listopadzie 2023 wyniosła +10% r/r
Monthly sales growth to key clients in November 2023 at +10% yoy
TMT – oprogramowanie i usługi IT
DataWalk S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Trzymaj (bez zmian), Niedoważaj (bez zmian), 12M EFV = 53,0 zł (bez zmian)
Hold (maintained), Underweight (maintained), 12M EFV: PLN 53.0 (maintained)
r.
Bieżące wydarzenia
Kolejna sprzedaż do Komendy Głównej Policji
Another sale to Polish National Police Headquarters
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za III kw. 2023
Zgodne z danymi wstępnymi
Final 3Q23 results released
In line with preliminary figures
Materiały budowlane
Ferro S.A.
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na IV kw. 2023 roku
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 36,6 zł (podwyższona)
4Q23 financial results preview
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = PLN 36.6 (upgraded)
r.
Bieżące wydarzenia
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 34,7 zł (podwyższona)
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = PLN 34.7 (upgraded)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe w III kw. 2023
Kupuj (podwyższona), Przeważaj (podwyższona), 12M EFV = 33,3 zł (podwyższona)
3Q23 financial results summary
Buy (upgraded), Overweight (upgraded), 12M EFV = PLN 33.3 (upgraded)

Kupić czy sprzedać?
Czytaj najnowsze rekomendacje DM BOŚ

Materiały budowlane
Grodno S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wyniki za II kw. 2023/24
Trzymaj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 11,8 zł (obniżona)
2Q23/24 financial results review
Hold (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 11.8 (downgraded)
r.
Prognoza finansowa
Oczekiwania wyników finansowych za II kw. 2023/24
Trzymaj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 14,9 zł (bez zmian)
2Q23/24 financial results preview
Hold (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 14.9 (maintained)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za 2022/2023
Trzymaj (obniżona), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 14,9 zł (obniżona)
FY22/23 financial results
Hold (downgraded), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 14.9 (downgraded)
Dobra podstawowe
Seko S.A.
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników za IV kw. 2023 r.
12M EFV = 16,3 zł (bez zmian)
4Q23 financial results preview
12M EFV = PLN 16.3 (maintained)
r.
Prognoza finansowa
Oczekiwania wyników za IV kw. 2023 roku
12M EFV = 16,3 zł (bez zmian)
4Q23 financial results preview
12M EFV = PLN 16.3 (maintained)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki za III kw. 2023 roku
3Q23 results summary
Finanse specjalne
Votum S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 81,3 zł (podwyższona)
Buy (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 81.3 (upgraded)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za II kw. 2023 roku
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (obniżona), 12M EFV = 79,5 zł (obniżona)
2Q23 financial results review
Buy (maintained), Neutral (downgraded), 12M EFV = PLN 79.5 (downgraded)
r.
Prognoza finansowa
Prognozy wyników finansowych za II kw. 2023 roku
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 79,6 zł (bez zmian)
2Q23 financial results preview
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = PLN 79.6 (maintained)
Sprzęt medyczny
Voxel S.A.
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na IV kw. 2023 r.
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 97,7 zł (podwyższona)
4Q23 financial results preview
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = PLN 97.7 (upgraded)
r.
Bieżące wydarzenia
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 83,3 zł (podwyższona)
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = PLN 83.3 (upgraded)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe w III kw. 2023
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 75,8 zł (bez zmian)
3Q23 financial results summary
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = PLN 75.8 (maintained)

Raporty archiwalne


Spółki dla których program został zakończony - raporty nie będą aktualizowane.

Ochrona zdrowia
Biomaxima S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Ukończenie budowy nowego zakładu produkcyjnego
New production facility finished
r.
Bieżące wydarzenia
Uchwała o wypłacie dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję
PLN 0.50 per share dividend to be paid
r.
Wyniki finansowe
Wyniki w I kw. 2023
12M EFV = 36,4 zł (bez zmian)
1Q23 financial results summary
12M EFV = PLN 36.4 (maintained)
TMT – oprogramowanie i usługi IT
LSI Software S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Value Fund posiada ponad 5% akcji LSI Software;
Rada nadzorcza rekomenduje 0,3 zł dywidendy na akcję
Value Fund has over 5% shares of LSI Software
Supervisory board recommends PLN 0.3 dividend per share
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za I kw. 2023
powyżej naszych oczekiwań
1Q23 results released
Above our expectations
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników za I kw. 2023
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (obniżona), 12M EFV = 17,3 zł (bez zmian)
1Q23 financial results preview
Buy (maintained), Neutral (downgraded), 12M EFV = PLN 17.3 (maintained)
Paliwa
Unimot S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia P2T
Promised contract of purchase of P2T
r.
Bieżące wydarzenia
Korekta wyceny po odcięciu dywidendy
Valuation adjustment after stock goes ex-dividend
r.
Bieżące wydarzenia
Dywidenda w wysokości 13,69 zł za akcję
Przegłosowana przez zgromadzenie akcjonariuszy
Dividend of PLN 13.69 per share
Voted by AGM
Budownictwo przemysłowe
Rafako S.A.
r.
Wyniki finansowe
Nowe otwarcie
A new opening
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników III kw. 2020
3Q20 results review
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników III kw. 20
3Q20E financial results preview
Handel hurtowy
Toya S.A.
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników I kw. 2021 i aktualizacja prognoz
1Q21 results review and forecast update
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wstępnych wyników IV kw. 2020
Review of the preliminary 4Q20 financial results
r.
Prognoza finansowa
Prognoza na IV kw. 2020.
4Q20 financial forecasts

Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie są wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

1/1