Raporty analityczne
na zlecenie GPW

Raporty opracowane przez DM BOŚ S.A. na zlecenie GPW w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

TMT – oprogramowanie i usługi IT
Brand24 S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wybrane dane operacyjne za II kwartał 2022 roku
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku
1Q22 financial results
r.
Raport
12M EFV = 30,5 zł (obniżona)
12M EFV = PLN 30.5 (downgraded)

Sprawdź inne raporty

  • Analizujemy blisko 100 notowanych na GPW spółek działających w 19 różnych sektorach 
  • Prezentujemy prognozy wyników kwartalnych, komentarze dotyczące wyników i bieżących wydarzeń, modelowy portfel miesięczny, strategię dotyczącą rynku akcji
  • Jako wielokrotnie nagradzany zespół analityków posiadamy wieloletnie doświadczenie rynkowe
Materiały budowlane
Ferro S.A.
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na II kw. 2022
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 37,1 zł (bez zmian)
2Q22 financial results preview
Buy (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = 37.1 PLN (maintained)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za I kw. 2022
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 37,1 zł (bez zmian)
1Q22 financial results summary
Buy (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = 37.1 PLN (maintained)
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na I kw. 2022
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 37,1 zł (obniżona)
1Q22 financial results preview
Buy (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = 37.1 PLN (downgraded)
Sprzęt medyczny
Voxel S.A.
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na II kw. 2022
Trzymaj (bez zmian), Niedoważaj (bez zmian), 12M EFV = 46,4 zł (bez zmian)
2Q22 financial results preview
Hold (maintained), Underweight (maintained), 12M EFV = PLN 46.4 (maintained)
r.
Bieżące wydarzenia
Korekta wyceny o dywidendę
Dividend
12M EFV adjusted accordingly
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe w I kw. 2022
Trzymaj (bez zmian), Niedoważaj (bez zmian), 12M EFV = 49,4 zł (bez zmian)
1Q22 financial results summary
Hold (maintained), Underweight (maintained), 12M EFV = PLN 49.4 (maintained)

Kupić czy sprzedać?
Czytaj najnowsze rekomendacje DM BOŚ

Finanse specjalne
Votum S.A.
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na II kw. 2022 roku
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 75,9 zł (podwyższona)
2Q22 financial results preview
Buy (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = 75.9 PLN (upgraded)
r.
Wyniki finansowe
Kluczowe wskaźniki dla segmentu bankowego w czerwcu i lipcu 2022 roku
oraz wstępne wyniki w zakresie przychodu II kwartału 2022 roku
Key indicators for the banking segment in June and July
Preliminary 2Q22 revenues
r.
Bieżące wydarzenia
Kluczowe wskaźniki dla segmentu bankowego w miesiącu maju i czerwcu 2022 roku
Key indicators for the banking segment in May and June
IT – dystrybutorzy sprzętu
Action S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
CEO on the Company’s outlook
r.
Bieżące wydarzenia
Przychody i marża zysku brutto na sprzedaży za lipiec opublikowana
Sales and gross profit margin for July revealed
On Friday, during the WSE trading hours, Action informed about their preliminary sales and gross profit margin on sales in July. The Group’s consolidated revenues reached PLN 175 million (up 7% yoy) while the gross profit margin on sales lost 0.3 pp mom
r.
Wyniki finansowe
Przychody i marża zysku brutto na sprzedaży za czerwiec opublikowana
Sales and gross profit margin for June revealed
Ochrona zdrowia
Biomaxima S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną
Shares purchase by the insider
r.
Bieżące wydarzenia
Zakup akcji własnych
The share buy-back program
r.
Bieżące wydarzenia
Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych
Start of the share buyback program
TMT – oprogramowanie i usługi IT
DataWalk S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Emisja do 274,082 akcji po cenie 155 zł za akcję
Po zakończeniu wczorajszej sesji spółka DataWalk ujawniła opóźnioną informację o prowadzeniu negocjacji dotyczących uczestnictwa wybranych inwestorów instytucjonalnych w subskrypcji prywatnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
Issue of maximum 274,082 shares at PLN 155 per share
After yesterday’s market close, the Company disclosed the delayed confidential information about conducting negotiations regarding the participation of selected institutional investors in the private subscription.
r.
Bieżące wydarzenia
Dwa nowe kontrakty
(i) z Total Energies oraz (ii) rozszerzenie kontraktu z KGP
Two new contracts
(i) with Total Energies and (ii) extension of contract with Polish Police Headquarters (KGP)
r.
Bieżące wydarzenia
Rozszerzenie kontraktu z Ally Financial
Feoh Investments UK LLP zgłasza kandydata do RN
Extension of contract with Ally Financial
Proposal of candidate for a member of supervisory board by Feoh Investments UK LLP
Materiały budowlane
Grodno S.A.
r.
Raport
Szacunkowe wyniki za I kw. 2022/2023
Wycena akcji w horyzoncie 12M: 26,60 zł (→)
1Q22/23 preliminary results
12M EFV: PLN 26.60 (→)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki IV kw. 2021/2022
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 26,6 zł (bez zmian)
4Q21/22 financial results
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = 26.6 PLN (maintained)
r.
Wyniki finansowe
Skonsolidowane przychody w kwietniu
Consolidated revenues in April
TMT – oprogramowanie i usługi IT
LSI Software S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wstępne przychody za 2 kw. 2022 r.
Powyżej naszych oczekiwań
2Q22 preliminary revenues
Above our expectations
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za I kw. 2022
Zbliżone do naszych oczekiwań
1Q22 results released
Close to our exepctations
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników za I kw. 2022
Zarząd rekomenduje brak dywidendy z zysku za rok 2021
1Q22 results forecast
The board recommends no dividend payment from FY21 profit
Paliwa
Unimot S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wstępne szacunkowe wyniki za 2 kw. 22
Spółka wyjawiła, że wstępna skorygowana EBITDA w kwartale wyniosła 64,1 miliona zł w porównaniu do 65,0 miliona zł naszych oczekiwań
Preliminary consolidated 2Q22 results revealed
The Company revealed that its preliminary consolidated adjusted EBITDA for 2Q22 amounted to PLN 64.1 million (vs. PLN 65.0 million expected by us).
r.
Prognoza finansowa
Prognoza na II kw. 22
2Q22 results preview
r.
Bieżące wydarzenia
Oczekiwane oszczędności wynikające z reorganizacji grupy kapitałowej
Expected EBITDA savings in intra group reorganization

Raporty archiwalne


Spółki dla których program został zakończony - raporty nie będą aktualizowane.

Budownictwo przemysłowe
Rafako S.A.
r.
Wyniki finansowe
Nowe otwarcie
A new opening
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników III kw. 2020
3Q20 results review
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników III kw. 20
3Q20E financial results preview
Handel hurtowy
Toya S.A.
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników I kw. 2021 i aktualizacja prognoz
1Q21 results review and forecast update
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wstępnych wyników IV kw. 2020
Review of the preliminary 4Q20 financial results
r.
Prognoza finansowa
Prognoza na IV kw. 2020.
4Q20 financial forecasts

Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie są wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

1/1