Raporty analityczne
na zlecenie GPW

Raporty opracowane przez DM BOŚ S.A. na zlecenie GPW w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

IT – dystrybutorzy sprzętu
Action S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za I kw. 2024
34% spadku r/r skorygowanego zysku netto; mocne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
r.
Prognoza finansowa
Prognozy za I kw. 2024
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 25,0 zł (podwyższona)
1Q24E financial results
Buy (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 25.0 (upgraded)
r.
Bieżące wydarzenia
Przychody i marża zysku brutto na sprzedaży za kwiecień opublikowana
Sales and gross profit margin for April revealed

Sprawdź inne raporty

  • Analizujemy blisko 100 notowanych na GPW spółek działających w 19 różnych sektorach 
  • Prezentujemy prognozy wyników kwartalnych, komentarze dotyczące wyników i bieżących wydarzeń, modelowy portfel miesięczny, strategię dotyczącą rynku akcji
  • Jako wielokrotnie nagradzany zespół analityków posiadamy wieloletnie doświadczenie rynkowe
Materiały budowlane
Bowim S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za I kw. 2024
1Q24 financial results released
r.
Wyniki finansowe
Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2024
Preliminary consolidated 1Q24 financial results released
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników za I kw. 2024 r.
12M EFV = 7,2 zł (bez zmian)
1Q24E financial results
12M EFV = PLN 7.2 (maintained)
TMT – oprogramowanie i usługi IT
Brand24 S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Nabycie większościowego pakietu akcji i zamiar ogłoszenia wezwania przez Prowly
Acquisition of a majority stake and intention to announce a tender offer by Prowly
r.
Bieżące wydarzenia
Wybrane dane operacyjne za I kwartał 2024 roku
Selected 1Q24 KPIs
r.
Wyniki finansowe
IV kw. 2023 – wyniki finansowe
12M EFV = 56,2 zł (podwyższona)
4Q23 financial results
12M EFV = PLN 56.2 (upgraded)
IT – oprogramowanie i usługi
Cloud Technologies S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za I kw. 2024
Zbliżone do naszych oczekiwań
1Q24 results released
Close to our expectations
r.
Bieżące wydarzenia
Miesięczna dynamika sprzedaży do kluczowych klientów w marcu wyniosła +12% r/r
Monthly sales growth to key clients at +12% yoy in March 2024
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników za I kw. 2024 r.
Trzymaj (bez zmian), Neutralnie (podwyższona), 12M EFV = 75,0 zł (podwyższona)
1Q24 financial results preview
Hold (maintained), Neutral (upgraded), 12M EFV = PLN 75.0 (upgraded)
TMT – oprogramowanie i usługi IT
DataWalk S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Emisja do 500,000 akcji po cenie 55 zł za akcję
Equity issue of up to 500,000 shares at PLN 55.0 per share announced
r.
Wyniki finansowe
Wstępne wyniki za I kw. 2024
Wzrost przychodów o 100% r/r – lekko poniżej naszych oczekiwań. Wnioski z konferencji wynikowej
1Q24 preliminary results released
100% yoy growth of revenues – slightly below our expectations; investors’ meeting takeaways
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników za I kw. 2024
Trzymaj (bez zmian), Niedoważaj (bez zmian), 12M EFV = 69,0 zł (podwyższona)
1Q24 results forecast
Hold (maintained), Underweight (maintained), 12M EFV = PLN 69.0 (upgraded)
Materiały budowlane
Ferro S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe w I kw. 2024
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 41,8 zł (podwyższona)
1Q24 financial results summary
Buy (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 41.8 (upgraded)
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na I kw. 2024 roku
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (obniżona), 12M EFV = 39,3 zł (bez zmian)
1Q24 financial results preview
Buy (maintained), Neutral (downgraded), 12M EFV = PLN 39.3 (maintained)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe w IV kw. 2023
4Q23 financial results summary

Kupić czy sprzedać?
Czytaj najnowsze rekomendacje DM BOŚ

Materiały budowlane
Grodno S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wyniki za II kw. 2023/24
Trzymaj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 11,8 zł (obniżona)
2Q23/24 financial results review
Hold (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 11.8 (downgraded)
r.
Prognoza finansowa
Oczekiwania wyników finansowych za II kw. 2023/24
Trzymaj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 14,9 zł (bez zmian)
2Q23/24 financial results preview
Hold (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 14.9 (maintained)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za 2022/2023
Trzymaj (obniżona), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 14,9 zł (obniżona)
FY22/23 financial results
Hold (downgraded), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 14.9 (downgraded)
Dobra podstawowe
Seko S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za I kw. 2024
1Q24 financial results summary
r.
Raport
12M EFV = 18,9 zł (podwyższona)
12M EFV = PLN 18.9 (upgraded)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki za IV kw. 2023 roku
12M EFV = 16,3 zł (bez zmian)
4Q23 financial results review
Finanse specjalne
Votum S.A.
r.
Prognoza finansowa
Oczekiwania wyników za I kw. 2024 roku
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (podwyższona), 12M EFV = 66,9 (obniżona)
1Q24E financial results
Buy (maintained), Overweight (upgraded), 12M EFV = 66.9 zł (downgraded)
r.
Prognoza finansowa
Prognozy wyników Grupy za IV kw. 2023 roku
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 81,3 zł (bez zmian)
4Q23 financial results preview
Buy (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 81.3 (maintained)
r.
Bieżące wydarzenia
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 81,3 zł (podwyższona)
Buy (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 81.3 (upgraded)
Sprzęt medyczny
Voxel S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe w I kw. 2024
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 103,0 zł (bez zmian)
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na I kw. 2024 r.
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 103,0 zł (podwyższona)
1Q24 financial results preview
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = PLN 103.0 (upgraded)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe w IV kw. 2023
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 97,7 zł (bez zmian)
4Q23 financial results summary
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = PLN 97.7 (maintained)

Raporty archiwalne


Spółki dla których program został zakończony - raporty nie będą aktualizowane.

Ochrona zdrowia
Biomaxima S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Ukończenie budowy nowego zakładu produkcyjnego
New production facility finished
r.
Bieżące wydarzenia
Uchwała o wypłacie dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję
PLN 0.50 per share dividend to be paid
r.
Wyniki finansowe
Wyniki w I kw. 2023
12M EFV = 36,4 zł (bez zmian)
1Q23 financial results summary
12M EFV = PLN 36.4 (maintained)
TMT – oprogramowanie i usługi IT
LSI Software S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Value Fund posiada ponad 5% akcji LSI Software;
Rada nadzorcza rekomenduje 0,3 zł dywidendy na akcję
Value Fund has over 5% shares of LSI Software
Supervisory board recommends PLN 0.3 dividend per share
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za I kw. 2023
powyżej naszych oczekiwań
1Q23 results released
Above our expectations
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników za I kw. 2023
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (obniżona), 12M EFV = 17,3 zł (bez zmian)
1Q23 financial results preview
Buy (maintained), Neutral (downgraded), 12M EFV = PLN 17.3 (maintained)
Paliwa
Unimot S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia P2T
Promised contract of purchase of P2T
r.
Bieżące wydarzenia
Korekta wyceny po odcięciu dywidendy
Valuation adjustment after stock goes ex-dividend
r.
Bieżące wydarzenia
Dywidenda w wysokości 13,69 zł za akcję
Przegłosowana przez zgromadzenie akcjonariuszy
Dividend of PLN 13.69 per share
Voted by AGM
Budownictwo przemysłowe
Rafako S.A.
r.
Wyniki finansowe
Nowe otwarcie
A new opening
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników III kw. 2020
3Q20 results review
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników III kw. 20
3Q20E financial results preview
Handel hurtowy
Toya S.A.
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników I kw. 2021 i aktualizacja prognoz
1Q21 results review and forecast update
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wstępnych wyników IV kw. 2020
Review of the preliminary 4Q20 financial results
r.
Prognoza finansowa
Prognoza na IV kw. 2020.
4Q20 financial forecasts

Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie są wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

1/1