Raporty analityczne
na zlecenie GPW

Raporty opracowane przez DM BOŚ S.A. na zlecenie GPW w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

TMT – oprogramowanie i usługi IT
Brand24 S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Pozytywna interpretacja w zakresie możliwości skorzystania z ulgi IP BOX
IP Box eligibility
r.
Wyniki finansowe
Wybrane dane operacyjne za IV kwartał 2022 roku
Selected 4Q22 KPIs
r.
Raport
12M EFV = 31,60 zł (podwyższona)
12M EFV: PLN 31.6 (upgraded)

Sprawdź inne raporty

  • Analizujemy blisko 100 notowanych na GPW spółek działających w 19 różnych sektorach 
  • Prezentujemy prognozy wyników kwartalnych, komentarze dotyczące wyników i bieżących wydarzeń, modelowy portfel miesięczny, strategię dotyczącą rynku akcji
  • Jako wielokrotnie nagradzany zespół analityków posiadamy wieloletnie doświadczenie rynkowe
Materiały budowlane
Ferro S.A.
r.
Raport
Trzymaj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 28,7 zł (bez zmian)
Hold (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 28.7 (maintained)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za III kw. 2022
Trzymaj (bez zmian), Neutralnie (podwyższona), 12M EFV = 28,70 zł (bez zmian)
3Q22 financial results review
Hold (maintained), Neutral (upgraded), 12M EFV = PLN 28.70 (maintained)
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na III kw. 2022
Trzymaj (obniżona), Niedoważaj (obniżona), 12M EFV = 28,7 zł (obniżona)
3Q22 financial results preview
Hold (downgraded), Underweight (downgraded), 12M EFV = PLN 28.7 (downgraded)
Sprzęt medyczny
Voxel S.A.
r.
Raport
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 47,7 zł (podwyższona)
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = 47.7 PLN (upgraded)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe w III kw. 2022
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 46,4 zł (bez zmian)
3Q22 financial results summary
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = 46.4 PLN (maintained)
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na III kw. 2022
Kupuj (podwyższona), Przeważaj (podwyższona), 12M EFV = 46,4 zł (bez zmian)
3Q22 financial results preview
Buy (upgraded), Overweight (upgraded), 12M EFV = 46.4 PLN (maintained)

Kupić czy sprzedać?
Czytaj najnowsze rekomendacje DM BOŚ

Finanse specjalne
Votum S.A.
r.
Wyniki finansowe
Kluczowe wskaźniki dla segmentu bankowego
W miesiącu grudniu 2022 i styczniu 2023 roku
Key indicators for the banking segment
In December 2022 and January 2023
r.
Wyniki finansowe
Kluczowe wskaźniki dla segmentu bankowego
W miesiącu listopadzie i grudniu
Key indicators for the banking segment
In November and December
r.
Wyniki finansowe
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 72,1 zł (obniżona)
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = 72.1 PLN (downgraded)
IT – dystrybutorzy sprzętu
Action S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Zakończenie składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych
Tender offer within buyback program framework completed
r.
Prognoza finansowa
Prognozy wyników finansowych za 4 kw. 2022 r.
4Q22 results’ forecasts
r.
Bieżące wydarzenia
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych
Tender offer within buyback program framework announced
Ochrona zdrowia
Biomaxima S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Dofinansowanie linii produkcyjnej w kwocie 1,8 mln zł
PLN 1.8 million subsidy to buy the production line
r.
Raport
12M EFV = 36,40 zł (podwyższona)
12M EFV = PLN 36.4 (upgraded)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki III kw. 2022
12M EFV = 33,90 zł (bez zmian)
3Q22 financial results
12M EFV = PLN 33.90 (maintained)
TMT – oprogramowanie i usługi IT
DataWalk S.A.
r.
Raport
Trzymaj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 107,0 zł (obniżona)
Hold (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 107.0 (downgraded)
r.
Bieżące wydarzenia
Sprzedaż do jednej z krajowych służb mundurowych
Sale to one of uniformed services of the Polish National Government
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za III kw. 2022
Zgodne z danymi wstępnymi
3Q22 final financial results released
In line with preliminary figures
Materiały budowlane
Grodno S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wyniki za II kw. 2022/2023
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (obniżona), 12M EFV = 17,3 zł (obniżona)
2Q22/23 financial results review
Buy (maintained), Neutral (downgraded), 12M EFV = 17.3 PLN (downgraded)
r.
Raport
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 24,30 zł (bez zmian)
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = 24.30 PLN (maintained)
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników za II kw. 2022/2023
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 24,3 zł (obniżona)
2Q22/23 financial results preview
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = 24.3 PLN (downgraded)
TMT – oprogramowanie i usługi IT
LSI Software S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wstępne przychody za 4 kw. 2022 r.
4Q22 preliminary revenues
r.
Raport
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 17,3 zł (obniżona)
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = 17.3 PLN (downgraded)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za III kw. 2022
Zgodne z naszymi oczekiwaniami
3Q22 final financial results released
In line with our expectations
Paliwa
Unimot S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Przyrzeczona umowa nabycia Lotos Terminale
Promised preliminary agreement to purchase Lotos Terminale
r.
Prognoza finansowa
Prognoza na IV kw. 22
4Q22 results preview
r.
Bieżące wydarzenia
Przedwstępna warunkowa umowa na zakupu udziałów w spółce Olavion
Preliminary conditional agreement to purchase shares in Olavion

Raporty archiwalne


Spółki dla których program został zakończony - raporty nie będą aktualizowane.

Budownictwo przemysłowe
Rafako S.A.
r.
Wyniki finansowe
Nowe otwarcie
A new opening
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników III kw. 2020
3Q20 results review
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników III kw. 20
3Q20E financial results preview
Handel hurtowy
Toya S.A.
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników I kw. 2021 i aktualizacja prognoz
1Q21 results review and forecast update
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wstępnych wyników IV kw. 2020
Review of the preliminary 4Q20 financial results
r.
Prognoza finansowa
Prognoza na IV kw. 2020.
4Q20 financial forecasts

Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie są wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

1/1