Raporty analityczne
na zlecenie GPW

Raporty opracowane przez DM BOŚ S.A. na zlecenie GPW w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

TMT – oprogramowanie i usługi IT
Brand24 S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wybrane dane operacyjne za IV kwartał 2022 roku
Selected 4Q22 KPIs
r.
Raport
12M EFV = 31,60 zł (podwyższona)
12M EFV: PLN 31.6 (upgraded)
r.
Wyniki finansowe
Wybrane dane operacyjne za III kwartał 2022 roku
Selected 3Q22 KPIs

Sprawdź inne raporty

  • Analizujemy blisko 100 notowanych na GPW spółek działających w 19 różnych sektorach 
  • Prezentujemy prognozy wyników kwartalnych, komentarze dotyczące wyników i bieżących wydarzeń, modelowy portfel miesięczny, strategię dotyczącą rynku akcji
  • Jako wielokrotnie nagradzany zespół analityków posiadamy wieloletnie doświadczenie rynkowe
Materiały budowlane
Ferro S.A.
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na III kw. 2022
Trzymaj (obniżona), Niedoważaj (obniżona), 12M EFV = 28,7 zł (obniżona)
3Q22 financial results preview
Hold (downgraded), Underweight (downgraded), 12M EFV = PLN 28.7 (downgraded)
r.
Bieżące wydarzenia
Strategia na lata 2022-2026
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 37,1 zł (bez zmian)
Strategy 2022-2026
Buy (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = 37.1 PLN (maintained)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za II kw. 2022
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 37,1 zł (bez zmian)
2Q22 financial results review
Buy (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = 37.1 PLN (maintained)
Sprzęt medyczny
Voxel S.A.
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na III kw. 2022
Kupuj (podwyższona), Przeważaj (podwyższona), 12M EFV = 46,4 zł (bez zmian)
3Q22 financial results preview
Buy (upgraded), Overweight (upgraded), 12M EFV = 46.4 PLN (maintained)
r.
Wyniki finansowe w II kw. 2022
Trzymaj (bez zmian), Niedoważaj (bez zmian), 12M EFV = 46,4 zł (bez zmian)
2Q22 financial results summary
Hold (maintained), Underweight (maintained), 12M EFV = PLN 46.4 (maintained)
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na II kw. 2022
Trzymaj (bez zmian), Niedoważaj (bez zmian), 12M EFV = 46,4 zł (bez zmian)
2Q22 financial results preview
Hold (maintained), Underweight (maintained), 12M EFV = PLN 46.4 (maintained)

Kupić czy sprzedać?
Czytaj najnowsze rekomendacje DM BOŚ

Finanse specjalne
Votum S.A.
r.
Wyniki finansowe
Kluczowe wskaźniki dla segmentu bankowego
W miesiącu listopadzie i grudniu
Key indicators for the banking segment
In November and December
r.
Wyniki finansowe
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 72,1 zł (obniżona)
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = 72.1 PLN (downgraded)
r.
Prognoza finansowa
Prognozy wyników Spółki za III kw. 2022 roku
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 75.9 zł (bez zmian)
3Q22 financial results preview
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = 75.9 PLN (maintained)
IT – dystrybutorzy sprzętu
Action S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Zakończenie składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych
Tender offer within buyback program framework completed
r.
Prognoza finansowa
Prognozy wyników finansowych za 4 kw. 2022 r.
4Q22 results’ forecasts
r.
Bieżące wydarzenia
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych
Tender offer within buyback program framework announced
Ochrona zdrowia
Biomaxima S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Złożenie dwóch zgłoszeń wynalazków w Urzędzie Patentowym
The application for 2 inventions filed with the Patent Office
r.
Prognoza finansowa
Prognoza na III kw. 2022
12M EFV = 33,90 zł (bez zmian)
3Q22 financial results preview
r.
Wyniki finansowe
Wyniki za II kw. 2022
12M EFV = 33,90 zł (obniżona)
2Q22 financial results review
12M EFV = PLN 33.90 (downgraded)
TMT – oprogramowanie i usługi IT
DataWalk S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wstępne wyniki za III kw. 2022
wzrost przychodów o 31% r/r – poniżej oczekiwań
3Q22 preliminary results revealed
31% yoy growth of revenues – below expectations
r.
Raport
Trzymaj (obniżona), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 158,0 zł (obniżona)
Hold (downgraded), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 158.0 (downgraded)
r.
Wyniki finansowe za II kw. 2022
Zgodne z danymi wstępnymi
2Q22 final financial results released
In line with preliminary figures
Materiały budowlane
Grodno S.A.
r.
Raport
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 24,30 zł (bez zmian)
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = 24.30 PLN (maintained)
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników za II kw. 2022/2023
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 24,3 zł (obniżona)
2Q22/23 financial results preview
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = 24.3 PLN (downgraded)
r.
Raport
Szacunkowe wyniki za I kw. 2022/2023
Wycena akcji w horyzoncie 12M: 26,60 zł (→)
1Q22/23 preliminary results
12M EFV: PLN 26.60 (→)
TMT – oprogramowanie i usługi IT
LSI Software S.A.
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników za III kw. 2022
3Q22 financial results preview
r.
Wyniki finansowe
Wstępne przychody za 3 kw. 2022 r. wyniosły 14,4 mln zł
Powyżej naszych oczekiwań
3Q22 preliminary revenues amounted to PLN 14.4 million
Above our expectations
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za II kw. 2022
Nieco niższe do naszych oczekiwań
2Q22 results released
Slightly below our expectations
Paliwa
Unimot S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wstępne szacunkowe wyniki za 4 kw. 22
Preliminary consolidated 4Q22 results revealed
r.
Bieżące wydarzenia
Rozbudowa linii produkcyjnej modułów fotowoltaicznych
Increase in PV module production capacity
r.
Bieżące wydarzenia
Przyrzeczona umowa nabycia Lotos Terminale
Promised preliminary agreement to purchase Lotos Terminale

Raporty archiwalne


Spółki dla których program został zakończony - raporty nie będą aktualizowane.

Budownictwo przemysłowe
Rafako S.A.
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników II kw. 2020
Rafako: 2Q20 results review
r.
Prognoza finansowa
Prognozy na II kw. 2020
2Q20 results preview
r.
Prognoza finansowa
Prognozy na I kw. 2020
1Q20 results preview
Handel hurtowy
Toya S.A.
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników III kw. 2020 i aktualizacja prognoz
3Q20 results review and forecast update
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na III kw. 2020
3Q20 financial forecasts
r.
Wyniki finansowe
Wyniki za II kw. 2020
Kupuj (poprzednio Trzymaj); Przeważaj (poprzednio Neutralnie); 12M EFV podniesiona do 8,0 zł
2Q20 results
Buy (from Hold), Overweight (from Neutral); 12M EFV at PLN 8.0

Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie są wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

1/1