Raporty analityczne
na zlecenie GPW

Raporty opracowane przez DM BOŚ S.A. na zlecenie GPW w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

IT – dystrybutorzy sprzętu
Action S.A.
r.
Wyniki finansowe
Przychody i marża zysku brutto na sprzedaży za lipiec opublikowana
Sales and gross profit margin on sales for July revealed
r.
Bieżące wydarzenia
NWZA przegłosowało zwiększenie środków przeznaczonych na skup akcji własnych
EGM voted the share buyback increase
r.
Bieżące wydarzenia
Zakończenie składania ofert sprzedaży akcji Spółki
W ramach programu nabywania akcji własnych
Tender offer within buyback program framework completed

Sprawdź inne raporty

  • Analizujemy blisko 100 notowanych na GPW spółek działających w 19 różnych sektorach 
  • Prezentujemy prognozy wyników kwartalnych, komentarze dotyczące wyników i bieżących wydarzeń, modelowy portfel miesięczny, strategię dotyczącą rynku akcji
  • Jako wielokrotnie nagradzany zespół analityków posiadamy wieloletnie doświadczenie rynkowe
Materiały budowlane
Bowim S.A.

Brak raportów dla danej spółki

TMT – oprogramowanie i usługi IT
Brand24 S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Wybrane dane operacyjne za II kwartał 2023 roku
r.
Bieżące wydarzenia
Włączenie akcji Brand24 do portfela miesięcznego
We add Brand24’s shares to our monthly portfolio
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku
1Q23 financial results
IT – oprogramowanie i usługi
Cloud Technologies S.A.

Brak raportów dla danej spółki

TMT – oprogramowanie i usługi IT
DataWalk S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Rozszerzenie kontraktu z ING Bank Śląski
Expansion of the contract with ING Bank Śląski
r.
Wyniki finansowe
Wstępne wyniki za II kw. 2023
lekko poniżej oczekiwań
2Q23 preliminary results revealed
slightly below our expectations
r.
Raport
Kupuj (podwyższona), Przeważaj (podwyższona), 12M EFV = 122,0 zł (podwyższona)
Buy (upgraded), Overweight (upgraded), 12M EFV = PLN 122.0 (upgraded)
Materiały budowlane
Ferro S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe w I kw. 2023
Trzymaj (bez zmian), Niedoważaj (bez zmian), 12M EFV = 28,7 zł (bez zmian)
1Q23 financial results summary
Hold (maintained), Underweight (maintained), 12M EFV = PLN 28.7 (maintained)
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na I kw. 2023
1Q23 financial results preview
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe w IV kw. 2022
Trzymaj (bez zmian), Niedoważaj (bez zmian), 12M EFV = 28,7 zł (bez zmian)
4Q22 financial results summary
Hold (maintained), Underweight (maintained), 12M EFV = PLN 28.7 (maintained)

Kupić czy sprzedać?
Czytaj najnowsze rekomendacje DM BOŚ

Materiały budowlane
Grodno S.A.
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników za III kw. 2022/2023
3Q22/23 financial results preview
r.
Wyniki finansowe
Wyniki za II kw. 2022/2023
Kupuj (bez zmian), Neutralnie (obniżona), 12M EFV = 17,3 zł (obniżona)
2Q22/23 financial results review
Buy (maintained), Neutral (downgraded), 12M EFV = 17.3 PLN (downgraded)
r.
Raport
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 24,30 zł (bez zmian)
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = 24.30 PLN (maintained)
Dobra podstawowe
Seko S.A.

Brak raportów dla danej spółki

Finanse specjalne
Votum S.A.
r.
Wyniki finansowe
Kluczowe wskaźniki dla segmentu bankowego w miesiącu maju i czerwcu 2023 roku
Key indicators for the banking segment in May and June
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za I kw. 2023 roku
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 79,6 zł (bez zmian)
1Q23 financial results review
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = PLN 79.6 (maintained)
r.
Wyniki finansowe
Kluczowe wskaźniki dla segmentu bankowego
W miesiącu kwietniu i maju 2023 roku
Key indicators for the banking segment
In April and May 2023
Sprzęt medyczny
Voxel S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe w I kw. 2023
Kupuj (bez zmian), Przeważaj (bez zmian), 12M EFV = 59,2 zł (bez zmian)
1Q23 financial results summary
Buy (maintained), Overweight (maintained), 12M EFV = PLN 59.2 (maintained)
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na I kw. 2023
Kupuj (podwyższona), Przeważaj (podwyższona), 12M EFV = 59,2 zł (podwyższona)
1Q23 financial results preview
Buy (upgraded), Overweight (upgraded), 12M EFV = PLN 59.2 (upgraded)
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe w IV kw. 2022
Trzymaj (bez zmian), Neutralnie (bez zmian), 12M EFV = 47,7 zł (bez zmian)
4Q22 financial results summary
Hold (maintained), Neutral (maintained), 12M EFV = PLN 47.7 (maintained)

Raporty archiwalne


Spółki dla których program został zakończony - raporty nie będą aktualizowane.

Ochrona zdrowia
Biomaxima S.A.
r.
Wyniki finansowe
Prognozy na I kw. 2023
1Q23 financial results preview
r.
Wyniki finansowe
Wyniki IV kw. 2022
12M EFV = 36,40 zł (bez zmian)
4Q22 financial results review
12M EFV = PLN 36.40 (maintained)
r.
Prognoza finansowa
Prognoza na IV kw. 2022
4Q22 financial results preview
TMT – oprogramowanie i usługi IT
LSI Software S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wstępne przychody za I kw. 2023 r.
Preliminary revenues
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za IV kw. 2022
Poniżej naszych oczekiwań
4Q22 results released
Below our expectations
r.
Bieżące wydarzenia
Nowy kontrakt
o wartości 16,9 mln zł
New contract signed
(net PLN 16.9 million)
Paliwa
Unimot S.A.
r.
Bieżące wydarzenia
Zakup akcji przez członka zarządu
Purchase of shares by management board member
r.
Bieżące wydarzenia
Zakup akcji przez członka zarządu
Purchase of shares by management board member
r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe za 1 kw. 23
1Q23 results revealed
Budownictwo przemysłowe
Rafako S.A.
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników II kw. 2020
Rafako: 2Q20 results review
r.
Prognoza finansowa
Prognozy na II kw. 2020
2Q20 results preview
r.
Prognoza finansowa
Prognozy na I kw. 2020
1Q20 results preview
Handel hurtowy
Toya S.A.
r.
Wyniki finansowe
Omówienie wyników III kw. 2020 i aktualizacja prognoz
3Q20 results review and forecast update
r.
Prognoza finansowa
Prognozy finansowe na III kw. 2020
3Q20 financial forecasts
r.
Wyniki finansowe
Wyniki za II kw. 2020
Kupuj (poprzednio Trzymaj); Przeważaj (poprzednio Neutralnie); 12M EFV podniesiona do 8,0 zł
2Q20 results
Buy (from Hold), Overweight (from Neutral); 12M EFV at PLN 8.0

Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie są wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

1/1