Masz akcje spółek z giełd amerykańskich?
Jest sposób żeby płacić niższy podatek od dywidend. 

Możesz zadeklarować, że jesteś polskim rezydentem podatkowym (czyli płacisz podatki w Polsce), dzięki czemu będziesz mógł korzystać z niższej stawki podatkowej od dywidend. 
USA i Polska ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, dlatego podatek u źródła od dywidend wypłacanych przez spółki amerykańskie polskim podatnikom może zostać pobrany w wysokości 15% a nie 30% jak dotychczas.

Zwracamy uwagę, że w Polsce stawka podatku od dywidend wynosi 19%. Obniżenie podatku pobranego u źródła z 30% do 15% nie oznacza, że to jest koniec zobowiązań klienta. W rocznym sprawozdaniu podatkowym trzeba będzie samodzielnie rozliczyć różnicę w podatku.

Masz akcje spółek amerykańskich na rachunku w DM BOŚ?

Potwierdź swoje dane podatkowe wypełniając wniosek na poziomie rachunku po zalogowaniu - pojawi się jako popup. I będzie się pojawiał, dopóki nie potwierdzisz danych. 
Te informacje będą podstawą obniżki podatku u źródła, z 30% do 15%.

Jeśli płacisz podatki w innym kraju – też będziesz mógł skorzystać z niższej stawki, o ile pozwala na to umowa między tym krajem a USA.

Nie masz akcji amerykańskich - i w ogóle nie masz rachunku zagranicznego?

Giełdy zagraniczne w DM BOŚ są dostępne w formie dedykowanego rachunku - trzeba go uprzednio aktywować. Może być prowadzony w PLN - ale też w USD, EUR i GBP.

Na dziś składanie zleceń na giełdach zagranicznych jest dostępne na poziomie www po zalogowaniu na rachunek - niebawem pojawi się też w ramach bossaStaticaTrader i w bossaMobile. Warto rozpoznać temat.

Akcje i giełdy zagraniczne to za dużo? Pomyśl o ETF.

DM BOŚ ma w ofercie 10 giełd z 8 krajów - wszystkich gigantów rynku - to może onieśmielać. 

ETF to syntetyczna formuła inwestycyjna dla mniej doświadczonych inwestorów, która kompensuje w sobie wielowymiarowość rynków.

Ta kategoria instrumentów pozwala oswoić świat w wymiarze sektorowym i geograficznym.

Pytania i odpowiedzi

Formularz W-8BEN to oświadczenie słusznie utożsamiane przez polskich inwestorów z procedurą obniżania opodatkowania dywidend ze spółek amerykańskich. Wypełnienie wniosku w ramach rachunku w DM BOŚ jest tożsame ze złożeniem formularza W-8BEN.

Jeśli płacisz podatki w innym kraju niż Polska, a zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą przez kraj twojej rezydencji podatkowej i USA przewidziana jest stawka 15% dla przychodów od dywidend, możesz wypełnić formularz W-8BEN osobiście w oddziale Domu Maklerskiego – wymagamy odręcznego podpisu.

Po  zalogowaniu do rachunku będzie pojawiał się komunikat powitalny proszący o potwierdzenie, w formie oświadczenia, aktualności informacji podatkowych. To element procesu wnioskowania. Komunikat  będzie się pojawiał przy każdym logowaniu  - aż do momentu kiedy potwierdzisz dane i wyślesz formularz. Jeśli płacisz podatki w innym kraju niż Polska i masz prawo do obniżenia podatku w USA do 15%, możesz złożyć odpowiedni formularz osobiście w oddziale Domu Maklerskiego.
Swój status podatkowy możesz sprawdzić z poziomu rachunku, na zakładce Obsługa konta/Dane kontaktowe/rubryka Dane podatkowe.

Procedura wymaga  żeby inwestorzy spółek amerykańskich świadomie potwierdzili fakt płacenia podatków w kraju innym niż USA, co będzie podstawą zmiany stawki. Obecnie podatek od dywidend od spółek zapisanych na rachunkach w DM BOŚ pobierany u źródła wynosi 30%. Po spełnieniu warunków stawka podatku pobranego u źródła wynosić będzie 15%.

Obecnie obowiązującą stawkę podatku można zweryfikować po zalogowaniu do rachunku w zakładce [Obsługa konta]=>[Dane kontaktowe] w rubryce [Dane podatkowe]. Jeśli tam została wskazana stawka 15% oznacza to, że wniosek został zatwierdzony.

Obniżona stawka podatku zacznie obowiązywać najpóźniej na początku nowego miesiąca, po miesiącu złożenia wniosku. W przypadku wniosków złożonych po 25 dniu miesiąca, obniżona stawka podatku będzie obowiązywać najpóźniej od 5 dnia następnego miesiąca.

Nie, jedynie dla spółek amerykańskich – mających siedzibę w USA i notowanych w USA. Od dywidend ze spółek kanadyjskich, bez względu na to czy są notowane w USA czy w Kanadzie będzie pobierana stawka według kanadyjskiej stawki wynoszącej 25%.

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji.
 

Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
 

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.
 

DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania z niższej stawki podatkowej od dywidend spółek amerykańskich zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Informacje przedstawione powyżej  nie stanowią porady prawnej, podatkowej czy finansowej oraz zamieszczone są wyłącznie dla celów informacyjnych.

1/1