Formularz W-8BEN to oświadczenie słusznie utożsamiane przez polskich inwestorów z procedurą obniżania opodatkowania dywidend ze spółek amerykańskich. Wypełnienie wniosku w ramach rachunku w DM BOŚ jest tożsame ze złożeniem formularza W-8BEN.

Jeśli płacisz podatki w innym kraju niż Polska, a zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą przez kraj twojej rezydencji podatkowej i USA przewidziana jest stawka 15% dla przychodów od dywidend, możesz wypełnić formularz W-8BEN osobiście w oddziale Domu Maklerskiego – wymagamy odręcznego podpisu.

Po  zalogowaniu do rachunku będzie pojawiał się komunikat powitalny proszący o potwierdzenie, w formie oświadczenia, aktualności informacji podatkowych. To element procesu wnioskowania. Komunikat  będzie się pojawiał przy każdym logowaniu  - aż do momentu kiedy potwierdzisz dane i wyślesz formularz. Jeśli płacisz podatki w innym kraju niż Polska i masz prawo do obniżenia podatku w USA do 15%, możesz złożyć odpowiedni formularz osobiście w oddziale Domu Maklerskiego.
Swój status podatkowy możesz sprawdzić z poziomu rachunku, na zakładce Obsługa konta/Dane kontaktowe/rubryka Dane podatkowe.

Po zalogowaniu pojawi się odpowiedni komunikat powitalny z prośbą o potwierdzenie aktualności informacji podatkowych, co umożliwi złożenie odpowiedniego oświadczenia drogą elektroniczną lub poinformuje o konieczności osobistej wizyty w oddziale DM BOŚ. Jeśli obecnie nie masz na to czasu możesz pominąć komunikat, wyświetli się po kolejnym zalogowaniu.

Procedura wymaga  żeby inwestorzy spółek amerykańskich świadomie potwierdzili fakt płacenia podatków w kraju innym niż USA, co będzie podstawą zmiany stawki. Obecnie podatek od dywidend od spółek zapisanych na rachunkach w DM BOŚ pobierany u źródła wynosi 30%. Po spełnieniu warunków stawka podatku pobranego u źródła wynosić będzie 15%.

Obecnie obowiązującą stawkę podatku można zweryfikować po zalogowaniu do rachunku w zakładce [Obsługa konta]=>[Dane kontaktowe] w rubryce [Dane podatkowe]. Jeśli tam została wskazana stawka 15% oznacza to, że wniosek został zatwierdzony.

Obniżona stawka podatku zacznie obowiązywać najpóźniej na początku nowego miesiąca, po miesiącu złożenia wniosku. W przypadku wniosków złożonych po 25 dniu miesiąca, obniżona stawka podatku będzie obowiązywać najpóźniej od 5 dnia następnego miesiąca.

Jeżeli wniosek został zaakceptowany po dniu ustalenia prawa do dywidendy („Record date”) zostanie potrącony 30% podatek od dywidendy od akcji tej spółki.

Nie, jedynie dla spółek amerykańskich – mających siedzibę w USA i notowanych w USA. Od dywidend ze spółek kanadyjskich, bez względu na to czy są notowane w USA czy w Kanadzie będzie pobierana stawka według kanadyjskiej stawki wynoszącej 25%.

Po złożeniu formularza W-8BEN (osobiście w oddziale Domu Maklerskiego) i zaakceptowaniu go przez DM BOŚ, zostanie pobrany podatek od dywidend w wysokości 15%

W takim przypadku nie ma możliwości obniżenia podatku od dywidend z USA  i nadal będzie pobierany podatek w wysokości 30%

Nie, formularze te muszą zostać wypełnione i podpisane podczas osobistej wizyty w oddziale Domu Maklerskiego.

Potwierdzenie danych podatkowych poprzez złożenie Oświadczenia drogą internetową ważne jest bezterminowo przy czym DM BOŚ będzie mógł poprosić o ponowne potwierdzenie danych podatkowych. Formularz W-8BEN jest ważny przez 3 lata kalendarzowe liczone od końca roku, w którym formularz został wypełniony. Dla przykładu formularz złożony w dniu 8 czerwca 2023 r. będzie ważny do 31 grudnia 2026 r. Po tym czasie musisz złożyć ponownie nowy formularz. Należy pamiętać, że jakakolwiek zmiana danych podatkowych wymusi ponowne potwierdzenie danych podatkowych lub formularza W-8BEN.

Osoba prawna, która chce skorzystać z niższych stawek podatku powinna wypełnić formularz W-8BEN-E. Należy go wypełnić podczas osobistej wizyty w oddziale DM BOŚ oraz wymagany jest podpis zgodnie z reprezentacją Spółki.

Klientom będącym rezydentami USA nie świadczymy usług dotyczących handlu na giełdach w USA. Jeśli masz u nas rachunek zagranica i zostałeś amerykańskim rezydentem podatkowym DM BOŚ nie może świadczyć usług maklerskich w tym zakresie na Twoją rzecz. Zostaniesz poproszony o przeniesienie w ciągu 14 dni posiadanych akcji z giełd amerykańskich do innego brokera.

W takim przypadku właściwym formularzem do wypełnienia jest W-9. Należy go wypełnić osobiście podczas wizyty w oddziale DM BOŚ. Po zaakceptowaniu formularza W-9 przez DM BOŚ przysługuje stawka 0% dla dywidend ze spółek amerykańskich.

DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania z niższej stawki podatkowej od dywidend spółek posiadających siedzibę i notowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

 

Informacje przedstawione powyżej  nie stanowią porady prawnej, podatkowej czy finansowej oraz zamieszczone są wyłącznie dla celów informacyjnych.

 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A., ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i promocyjnych oraz nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa.

1/1