Środki należy przelewać na indywidualny numer do wpłat, który widoczny jest w zakładce [DYSPOZYCJE] -> [PRZELEWY].

 

Indywidualny numer rachunku bankowego

 

Jest to indywidualny numer przypisany wyłącznie do Twojego rachunku.

Wpłaty powinny być wykonywane na rachunek Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska na indywidualny numer rachunku bankowego Klienta do wpłat.

Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat dostępny jest po zalogowaniu na rachunek klienta w zakładce [Dyspozycje -> Przelewy].

 

UWAGA! W przypadku korespondencyjnego zawarcia umowy pierwszy przelew na rachunek inwestycyjny musi zostać wykonany z rachunku bankowego, który należy do tego samego właściciela (lub z rachunku bankowego wspólnego).

W przypadku przelewów zagranicznych prosimy dodatkowo podać numer SWIFT: EBOSPLPW157. Środki pieniężne zostaną przewalutowane na PLN po kursie wymiany walut w Banku BOŚ SA.

 

Przykład przelewu:
Przelew na rachunek inwestycyjny w DM BOŚ:
nr rachunku bankowego: XX 1540 1157 8129 000000 YYYYYY
bank: Bank Ochrony Środowiska SA II Oddział Warszawa
właściciel rachunku: Dom Maklerski BOŚ SA (DM BOŚ)
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
tytuł przelewu: zasilenie rachunku

Przelew środków pieniężnych wysłany I sesją Elixir powinien zostać zaksięgowany w godzinach popołudniowych, w innym przypadku zostanie zaksięgowany następnego dnia roboczego.

 

Przelew (transfer) papierów wartościowych z innego biura maklerskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, trwa do 7 dni roboczych.

Rachunki inwestycyjne w DM BOŚ SA nie są oprocentowane.

 

Istnieje możliwość uzyskania oprocentowania dla kwot o znacznej wartości.

Czas trwania przelewu zależy od czasu złożenia dyspozycji.

 

00:00 - 10:30

Godzina wyksięgowania z rachunku w DM BOŚ

do 12:00

10:30 - 13:30

Godzina wyksięgowania z rachunku w DM BOŚ

do 15:00

13:30 - 17:15

Godzina wyksięgowania z rachunku w DM BOŚ

do 8:00 następnego dnia

17:15 - 00:00

Godzina wyksięgowania z rachunku w DM BOŚ

do 12:00 następnego dnia

Godziny złożenia dyspozycji przelewu w DM BOŚ Godzina wyksięgowania z rachunku w DM BOŚ
00:00 - 10:30 do 12:00
10:30 - 13:30 do 15:00
13:30 - 17:15 do 8:00 następnego dnia
17:15 - 00:00 do 12:00 następnego dnia

 

Czas zaksięgowania środków na rachunek bankowy Klienta różni się w zależności od banku Klienta i może potrwać od 1 do 2 dni roboczych.

Przelewy internetowe powyżej kwoty 500 zł z rachunku inwestycyjnego w DM BOŚ na rachunek bankowy Klienta w Polsce są bezpłatne. Przelewy o niższych wartościach kosztują 1 zł. W przypadku przelewów zagranicznych Klient ponosi koszty przelewu takie, jakimi został obciążony DM BOŚ S.A. przez bank wykonujący przelew, żadnych dodatkowych opłat na rzecz DM BOŚ S.A. Klient nie ponosi.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rozliczeń dla akcji, środki ze sprzedaży pojawiają się w formie gotówki dwa dni po zawarciu transakcji. Zatem przelew będzie mógł być wysłany właśnie drugiego dnia po transakcji, biorąc pod uwagę, że rozliczenie sesji kończy się zwykle około godziny 17:30, przelew zostanie wysłany następnego dnia rano.

W celu zmiany rachunku bankowego należy:
 

 1. Wydrukować właściwą dyspozycję aktualizacji rachunków bankowych:
   
  1. Osoba fizyczna
  2. Osoba fizyczna OTC
  3. Osoba fizyczna (zagranica)
    
  4. Osoba prawna
  5. Osoba prawna OTC
  6. Osoba prawna (zagranica)
    
 2. Wypełnić i podpisać dyspozycję (wzór podpisu musi być identyczny jak na umowie).
   
 3. Przekazać do DM BOŚ:
   
  1. Pocztą na adres:
   DM BOŚ S.A.

   ul. Marszałkowska 78/80
   00-517 WARSZAWA
   WWiOK
    
  2. Osobiście do jednego z naszych oddziałów.

Klienci Banku BOŚ mogą skorzystać z systemu bankowości internetowej bosbank24 w ramach e-Konta lub i-Boss.

 

Więcej informacji.

W przypadku otwarcia rachunku drogą korespondencyjną pierwszy przelew zasilający musi potwierdzać dane Klienta zawarte we wniosku rejestracyjnym. Jeżeli więc pierwszy przelew został wykonany przez inną osobę, był przelewem ekspresowym lub dane w banku są nieaktualne, DM księguje środki na koncie przejściowym i dokonuje wyjaśnienia sprawy z Klientem.

 

Rozwiązaniem jest wykonanie kolejnego przelewu (nawet na minimalną kwotę), który będzie pochodził z rachunku bankowego potwierdzającego dane osobowe Klienta i poinformowanie DM o tym fakcie poprzez zakładkę [Obsługa konta] -> [Kontakt].

 

1/1