Formularz rejestracyjny w Domu Maklerskim BOŚ S.A. będzie dostępny w I półroczu 2021 r.

 

Aby teraz zostać Członkiem Klubu uzyskaj zaświadczenie o posiadanych akcjach, czyli dokument, pozwalający na zweryfikowanie i potwierdzenie stanu i czasu posiadania akcji UNIMOT S.A. na właściwy Record Date. Złóż wniosek po zalogowaniu się do rachunku maklerskiego. [Obsługa konta -> Kontakt]

 

Pamiętaj, że w celu przedłużania członkostwa będziesz musiał dostarczać nam taki dokument co 6 miesięcy.

 

Wypełnij i złóż formularz dostępny na stronie internetowej UNIMOT S.A. załączając zaświadczenie o posiadanych akcjach. Żeby formularz został skutecznie złożony, należy to zrobić do 14-tego dnia miesiąca. Twój Record Date w tym przypadku to pierwszy dzień tego samego miesiąca.

To dzień, na który przeprowadzamy weryfikację i sprawdzamy czy akcjonariusz, który wcześniej złożył formularz rejestracyjny, spełnia warunki członkostwa i do którego poziomu się kwalifikuje.

 

  1. Dla osób, które złożyły formularz do 14-ego dnia miesiąca, Record Date to 1-szy dzień tego miesiąca

  2. Dla osób, które złożyły formularz po 14-ego dniu miesiąca, Record Date to 1-szy dzień kolejnego miesiąca

Osoby z pkt. 1. po spełnieniu odpowiednich warunków, dołączają do UNIMOT Klub+ od początku następnego miesiąca.

Osoby z pkt. 2. muszą czekać dłużej – dołączają do klubu od początku drugiego miesiąca następującego po miesiącu złożenia formularza.

1/1