Formularz rejestracyjny dostępny jest po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego w opcji Dyspozycje – Inne – Program Lojalnościowy UNIMOT Klub+ - Formularz przystąpienia do Programu.
Żeby formularz został skutecznie złożony, należy to zrobić do 14-tego dnia miesiąca. Twój Record Date w tym przypadku to pierwszy dzień tego samego miesiąca.

To dzień, na który przeprowadzamy weryfikację i sprawdzamy czy akcjonariusz, który wcześniej złożył formularz rejestracyjny, spełnia warunki członkostwa i do którego poziomu się kwalifikuje.
 

  1. Dla osób, które złożyły formularz do 14-ego dnia miesiąca, Record Date to 1-szy dzień tego miesiąca

  2. Dla osób, które złożyły formularz po 14-ego dniu miesiąca, Record Date to 1-szy dzień kolejnego miesiąca

Osoby z pkt. 1. po spełnieniu odpowiednich warunków, dołączają do UNIMOT Klub+ od początku następnego miesiąca.

Osoby z pkt. 2. muszą czekać dłużej – dołączają do klubu od początku drugiego miesiąca następującego po miesiącu złożenia formularza.

Transakcje akcjami na GPW w Warszawie są rozliczane w terminie 2 dni roboczych tzn. są one zapisywane na rachunku klienta w terminie dwóch dni roboczych od zawarcia transakcji (rozliczenie T+2). By posiadać akcje przez na Record Date należy je nabyć na dwa dni robocze przed Record Date.

1/1