Pliki z danymi

Dostępne w serwisie bossa.pl pliki z danymi pomogą tworzyć zaawansowane wykresy i systemy inwestycyjne.

Udostępniamy dwa rodzaje danych:

  • Intraday - dane z przebiegu sesji
  • EOD (End of day) – dane generowane po zakończeniu notowań (wyceny)

 

Pliki generowane są w dwóch formatach:

  • Metastock (format binarny i tekstowy csv)
  • Omega (format tekstowy csv)

W plikach EOD dla każdego programu generowane są pliki dzienne, z kilku dni, miesięczne, roczne oraz pliki z pełną historią.

W plikach z danymi udostępniamy dane z rynków: GPW, średnie kursy waluty w NBP, wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych, wyceny jednostek funduszy emerytalnych, rynku forex.
Dostępne dane modyfikowane są o splity oraz resplity.

Pliki z notowaniami instrumentów, które wygasły lub nie są już notowane przenoszone są do katalogów z plikami usuniętymi.

Pliki z danymi są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników

Dom Maklerki Banku Ochrony Środowiska S.A. udostępnia dane wyłącznie na własny użytek osobisty w celu niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejko... Dowiedz się więcej
1/1