Wystarczy posiadać rachunek zagraniczny i zasilić go środkami pieniężnymi.

Otwarcie i prowadzenie rachunku zagranicznego w DM BOŚ SA jest bezpłatne.

Klient powinien w ciągu 7 dni od podpisania Umowy zasilić rachunek zagraniczny środkami o wartości nie mniejszej niż 1000 PLN.

Środki zgromadzone na rachunku zagranicznym nie są oprocentowane.

Co do zasady nie ma większych różnic w inwestowaniu na rynkach zagranicznych w stosunku do tego z czym mamy do czynienia na GPW z technicznego punktu widzenia. Można wskazać, że giełdy zagraniczne są o wiele bardziej rozwinięte i charakteryzują się większą kapitalizacją oraz obrotami (a co za tym idzie mniejszymi spreadami) niż nasz rodzimy rynek. Inne oczywiście są waluty rozliczenia transakcji na giełdach zagranicznych, jednak w ofercie DM BOŚ klienci mogą zawierać transakcje w czterech dowolnych walutach PLN, USD, EUR i GBP.

Za pośrednictwem rachunku zagranicznego klient nabywa akcje, które inkorporują w sobie wszystkie prawa jakie zawiera ten rodzaj papieru wartościowego, czyli np. prawo do uczestnictwa i głosu na walnym zgromadzeniu, prawo do dywidendy, prawo do majątku spółki w przypadku jej likwidacji. Czyli mamy tutaj do czynienia z zupełnie odmienną sytuacją niż w przypadku nabywania CFD (kontaktów na różnice kursowe).

Instrumenty na rachunku zagranicznym nie mogą stanowić zabezpieczenia kredytu giełdowego.

Usługa odroczonej płatności (przyjmowania zleceń kupna z niepełnym pokryciem gotówkowym) nie jest dostępna rachunkach zagranicznych. Przyjmowane zlecenia kupna musza mieć 100% w gotówce lub w należnościach.

Za pośrednictwem rachunku zagranicznego w DM BOŚ można inwestować co do zasady we wszystkie akcje (również ADRy oraz GDRy) oraz ETFy notowane na giełdach do których DM BOŚ zapewnia dostęp. W DM BOŚ nie ma czegoś takiego jak zamknięty katalog instrumentów w które można inwestować, jest to lista otwarta.

 

Ograniczenia w inwestowaniu:

 

 • spółki "non-DTC eligible" (Depository Trust Company), czyli spółki, którymi nie można obracać w handlu elektronicznym – najczęściej takie wykluczenie spotyka spółki o bardzo niskiej jednostkowej cenie akcji (tzw. penny stocks);
 • spółki typu komandytowego (Limited Partnership) – ograniczenia ze względów podatkowych; 
 • dual listing – w przypadku notowania spółki o tym samym ISINie na kilku rynkach, w ofercie DM będzie dostępna tylko na jednym rynku (co do zasady na rynku macierzystym); 
 • waluta notowania – dostępne będą tylko instrumenty notowane w walucie bazowej na danej giełdzie, czyli w USD na rynkach amerykańskich, w EUR na Xetrze itp.

Za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w DM BOŚ można inwestować na rynkach zagranicznych w czterech walutach: PLN, USD, EUR, GBP. Transakcje kupna zawierane są w walutach notowań instrumentów, ale rozliczane są w walucie wskazanej przez klienta (posiadanej przez klienta na rachunku). Jeżeli klient wskaże walutę rozliczenia taką jak waluta notowań transakcja zostanie rozliczona bez żadnego przewalutowania. Na potrzeby transakcji rozlicznej w innej walucie niż waluta notowań będzie następowało automatyczne przewalutowanie środków z waluty blokowanej -> waluta notowań przy transakcji kupna, oraz z waluta notowań -> waluta blokowana przy transakcjach sprzedaży. W operacji przewalutowania będzie zastosowany średni kurs Reutersa (tzw. midreuters) używany przez KBC Securities (pośrednik w zawieraniu transakcji na rynkach zagranicznych) odpowiednio powiększony lub pomniejszony o połowę spreadu z chwili księgowania transakcji. Wielkość spreadu stosowanego przez brokera zagranicznego (w pojedynczej transakcji nalicza się połowę spreadu):

 

 • USD/PLN ok. 1,5 gr
 • EUR/PLN ok. 2 gr
 • GBP/PLN ok. 2,5 gr
 • EUR/USD ok. 0,02 USD   USD/EUR ok. 0,02 EUR 
 • EUR/GBP ok. 0,02 GBP   GBP/EUR ok. 0,02 EUR 
 • USD/GBP ok. 0,05GBP    GBP/USD ok. 0,05 USD 
 •  

Odchylenia od wskazanych powyżej wartości mogą wynosić około 0,1 gr (ze względu na zmienność kursów walutowych).

Wszelkie pożytki wypłacane z posiadanych instrumentów wypłacane są w zależności w jakiej walucie został nabyty dany instrument. Jeżeli został nabyty z rozliczeniem w PLN w takim przypadku np. dywidendy zostaną wypłacone w PLN. Jeżeli instrument został nabyty w walucie obcej, pożytki z danego instrumentu zostaną wypłacone w walucie notowań instrumentu.

Środki w walutach obcych można wpłacać przelewem na rachunki w DM BOŚ:

 

 • USD - 74 1540 1157 2115 6610 4333 0057
 • EUR - 47 1540 1157 2115 6610 4333 0058
 • GBP - 60 1540 1157 2115 6610 4333 0018

kod BIC/SWIFT BOŚ Banku: EBOSPLPWXXX

 

Są to rachunki zbiorcze więc w opisie przelewu konieczne jest zawarcie numeru rachunku na który jest dokonywany przelew oraz Imię i Nazwisko właściciela rachunku.

Przy zleceniu sprzedaży nie ma możliwości wyboru waluty rozliczenia transakcji. Transakcja zostanie rozliczona w walucie, w której zostały nabyte instrumenty finansowe.

Jeśli klient nabył dany instrument wykorzystując np. walutę PLN a przy zleceniu sprzedaży chciałby rozliczyć transakcję w walucie notowań np. USD może złożyć poprzez zakładkę Dyspozycję/Inne/Wniosek o zmianę waluty rozliczenia PW taką dyspozycję. DM BOŚ dokona takiej zmiany pobierając opłatę w wysokości 149 PLN / 35 EUR/ 37 USD/ 29 GBP. DM BOŚ zastrzega sobie okres jednego dnia roboczego na dokonanie tej operacji, w czasie jej przeprowadzenia klient nie może dokonać sprzedaży danego instrumentu.

W celu wymiany walutowej na rachunku akcji zagranicznych należy zgłosić taką dyspozycję poprzez zakładkę Dyspozycje/Inne/Dyspozycja wymiany walutowej Pracownik DM BOŚ skontaktuje się z klientem celem potwierdzenia dyspozycji oraz kursu wymiany. Po zatwierdzeniu przez klienta dyspozycji wymiana zostanie wykonana na rachunku pieniężnym. Za taką dyspozycję pobierana jest opłata w wysokości 0,19% kwoty wymienianej min. 49 PLN/11 EUR/11USD/9GBP. W formularzu należy wskazać walutę i kwotę przeznaczoną do wymiany oraz walutę na którą ma być dokonana wymiana.

 

 

 dyspozycja_wymiany_walutowej

Przez Internet całodobowo we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem przerw konserwacyjnych i rozliczeniowych. Telefonicznie pod numerami tel. 801–104-104 lub 22 50-43-104 od godz. 8:00 do godz. 22:00, we wszystkie dni sesyjne.

Według czasu polskiego: 
DB Frankfurt (Xetra) 9.00 – 17.30 
LSE 9.00 – 17.30 
Euronext 9.00 – 17.30 
SIX Swiss Exchange 9.00 – 17.30 
Toronto Stock Exchange 15.30 - 22.00
NYSE, NYSE MKT, NASDAQ 15.30 – 22.00

 

Według czasu lokalnego (w nawiasie strefa czasowa): 
DB Frankfurt (Xetra) 9.00 – 17.30 CEST (UTC/GMT +1 godz) 
LSE 8.00 – 16.30 BST (UTC)
NYSE, NYSE MKT, NASDAQ 9.30 a.m. – 4.00 p.m EDT/ET (UTC/GMT -5 godz)
Euronext 9.00 – 17.30 
Toronto Stock Exchange 9:30 a.m. - 4:00 p.m.

NYSE - Nowy York

3x Inv Natural Gas ETN (US22542D5308)

Linki

110

120

124, 127, 130

210

Wartość

Śr. cena

Kurs

K / S

20

20

0

0

155.20 USD

3.88

-

J. C. Penney Company, Inc. (US7051601061)

Linki

110

120

124, 127, 130

210

Wartość

Śr. cena

Kurs

K / S

0

20

0

0

197.20 USD

10.05

-

Papier (ISIN) Linki 110 120 124, 127, 130 210 Wartość Śr. cena Kurs
3x Inv Natural Gas ETN (US22542D5308) K / S 20 20 0 0 155.20 USD 3.88 -
J. C. Penney Company, Inc. (US7051601061) K / S 0 20 0 0 197.20 USD 10.05 -

 

LSE - Londyn

BP PLC (GB0007980591)

Linki

110

120

124, 127, 130

210

Wartość

Śr. cena

Kurs

K / S

0

30

0

0

139.48 GBP

4.67

-

Papier (ISIN) Linki 110 120 124, 127, 130 210 Wartość Śr. cena Kurs
BP PLC (GB0007980591) K / S 0 30 0 0 139.48 GBP 4.67 -

 

DB - Frankfurt (Xetra)

DEUTSCHE BANK AG NA O.N. (DE000514008)

Linki

110

120

124, 127, 130

210

Wartość

Śr. cena

Kurs

K / S

K / S

0

0

15

10

0

0

0

0

229.20 EUR

688.10 PLN (152.80 EUR)

15.61

69.62 915.42 EUR)

 

4.5033 (PLNEUR)

RWE AG ST O.N. (DE0007037129)

Linki

110

120

124, 127, 130

210

Wartość

Śr. cena

Kurs

K / S

0

10

0

0

126.33 USD (117.45 EUR)

13.36 (12.29 EUR)

1.0756 (USDEUR)

Papier (ISIN) Linki 110 120 124, 127, 130 210 Wartość Śr. cena Kurs
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. (DE000514008)

K / S

K / S

0

0

15

10

0

0

0

0

229.20 EUR

688.10 PLN (152.80 EUR)

15.61

69.62 915.42 EUR)

 

4.5033 (PLNEUR)

RWE AG ST O.N. (DE0007037129) K / S 0 10 0 0 126.33 USD (117.45 EUR) 13.36 (12.29 EUR) 1.0756 (USDEUR)

 

Konto 110 - to konto zwykłe. Papiery, które się na nim znajdują są do dyspozycji Klienta - można je np. wystawiać do sprzedaży. W przypadku wystawienia zlecenia sprzedaży papiery zostaną przeksięgowane na konto 120.

 

Konto 120 - to konto papierów blokowanych pod wystawione zlecenia sprzedaży. W przypadku gdy sprzedaż nie zostanie zrealizowana papiery trafią z powrotem na konto 110.

 

Konto 210 - to konto stanu posiadania u Zagranicznego depozytariusza, oznaczające pełne prawa z własności tych papierów.
Papiery zakupione w dniu D+0 trafią na konto 210 w dniu D+3 lub D+2 (rynek niemiecki) dla akcji. Dopiero wtedy inwestor uzyska pełne prawa z własności tych papierów.
Papiery które zostały sprzedane i stan ich posiadania na koncie 110 wynosi 0 zostaną wyksięgowane z konta 210 w dniu D+3 lub D+2 (rynek niemiecki) dla akcji. Do tego czasu inwestor ma pełne prawa z własności tych papierów.
Tylko papiery znajdujące się na koncie 210 biorą udział w nabyciu prawa do dywidendy czy ustaleniu prawa poboru oraz mogą być przedmiotem zastawu, blokady pod depozyt i innych operacji.

 

wartość – jest to ilość papierów z kont 110 i 120 * ostatnia cena rynkowa w PLN, z zastrzeżeniem iż wartość w nawiasach okrągłych wyrażona jest w walucie zagranicznej odpowiedniej dla wybranego papieru wartościowego i jest aktualizowana raz dziennie ok. godz.: 07:00 następnego dnia roboczego. Wartości walut w PLN - aktualizowane są ok. godz.: 22:30 na podstawie kursu wybranej waluty bazowej wyrażonej w PLN z platformy bossaFX wg oferty ASK.

 

średnia cena - średnia cena kupna ważona ilością z uwzględnieniem prowizji od kupna oraz opłat dodatkowych pobieranych przez wybranego giełdy zagraniczne.

 

kurs – kurs pojedynczej jednostki walutowej wybranej zagranicznej waluty bazowej wyrażona w PLN aktualizowana raz dziennie – na koniec dnia - na podstawie notowań par walutowych z platformy bossaFX wg oferty ASK.

Zlecenie zagranica

 

Przy składaniu dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży wykorzystując niniejszy formularz dostępne są następujące opcje do wyboru: 

 

 • [Giełda] pozwala za pomocą rozwijanej listy na wybór rynku zagranicznego, na którym notowany jest zagraniczny papier wartościowy będący przedmiotem składanego zlecenia oraz dodatkowa lista wyboru umożliwiająca wybór grupy papierów wartościowych na tym rynku zagranicznym.

 

 • Przycisk [Moje papiery] jest to ikona przekierowująca do podstrony pozwalającej na zdefiniowanie przez użytkownika listy własnych zagranicznych papierów wartościowych.

 

 • Pole [Kurs blokady] – bieżący kurs pojedynczej jednostki walutowej wybranej zagranicznej waluty bazowej wyrażony w PLN, który jest aktualizowany co 30 min na podstawie notowań par walutowych pobranych z platformy bossaFX - odpowiednio modyfikowany ze względu na ryzyko kursowe. 
  Więcej informacji w sekcji: Środki blokowane pod zlecenie .
  Uwaga! Bieżący kurs waluty ma charakter jedynie pomocniczy, wszystkie transakcje rozliczane są według kursu walutowego określonego przez brokera zagranicznego.

 

 • Pole [Kurs] to kurs odniesienia dla zagranicznego papieru wartościowego wyznaczany przez giełdę po sesji lub rano przed rozpoczęciem notowań.

 

 • Pole [Waluta rozliczenia] pozwala na wybranie waluty rozliczenia przy zleceniu kupna.

 

 • Lista/Pole [Papier] umożliwia wybór papieru z listy wszystkich papierów według określonej grupy dla wybranej giełdy/rynku zagranicznego. Pole umożliwia kontekstowe wyszukiwanie nazwy papieru po Symbolu, ISINie lub Nazwie.

 

 • Lista [K/S] określa rodzaj operacji: K – kupno, S – sprzedaż.

 

 • W polu [ilość], należy wprowadzić ilość zagranicznych papierów wartościowych będących przedmiotem dyspozycji/zlecenia.

 

 • W polu [limit], należy wprowadzić limit ceny zakupu lub sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych lub z listy poniżej wybrać inne określenie limitu PKC. Po wyborze zagranicznego papieru wartościowego obok pola limit pokazana zostanie waluta w jakiej notowany jest wybrany walor. 
  Uwaga! Limit ceny musi być określony w wybranej walucie zagranicznej, w której notowany jest zagraniczny papier wartościowy.

 

 • Przycisk [Pokaż zaawansowane] zawiera dodatkowe parametry zlecenia:
  - W polu [data do] należy wprowadzić odpowiednio datę ważności dyspozycji/zlecenia (pole [data do] jest aktywne tylko w przypadku wybrania z listy [ważne] opcji [do dnia]).Ikony kalendarza pozwalają na określenie daty ważności bez potrzeby ręcznego wprowadzania. Pole [data od] nie jest dostępne dla Rachunku zagranicznego
  - W polu [LimAkt] (limit aktywacji) należy wprowadzić odpowiednie wartości określające limit aktywacji zlecenia. Pola [WUJ] oraz [WMin] nie są dostępne dla Rachunku zagranicznego.

 

 • Za pomocą przycisku [Przelicz] można sprawdzić dodatkowe informacje dotyczące składanej dyspozycji/zlecenia. Lista z symbolami walut pozwala na przeliczenie składanej dyspozycji według waluty, w której notowany jest zagraniczny papier wartościowy lub w PLN.

 

 • Po wypełnieniu dyspozycji/zlecenia użytkownik może przesłać je bezpośrednio do systemu maklerskiego DM za pomocą przycisku [Złóż zlecenie].

W zakładce [Nowe zlecenie] należy w pierwszej kolejności w polu [Giełda] wskazać odpowiednią giełdę, na której notowany jest instrument finansowy, a następnie w pole [Papier] należy wpisać Symbol, Nazwę albo ISIN wyszukiwanego instrumentu finansowego. 

Uwaga! Wszystkie ETFy notowane na NYSE Arca przypisane są do giełdy NYSE – Nowy Jork.

 

 wyszukiwanie-instrumentow-finansowych

Jeśli interesujący nas instrument finansowy nie jest widoczny w wynikach wyszukiwania, a jest notowany na rynkach zagranicznych, należy przez zakładkę [Dyspozycje]-->[Inne]-->[Dodanie papieru] złożyć wniosek o dodanie papieru na giełdzie. We wniosku należy wskazać giełdę na której notowany jest dany instrument oraz jego nazwę (dane obligatoryjne). Dodatkowo można również wskazać ISIN instrumentu (dana fakultatywna) co ułatwi identyfikację instrumentu finansowego. Proces dodawania instrumentu finansowego co do zasady powinien trwać do kilku godzin, jednak czasem w szczególnie skomplikowanych przypadkach może się wydłużyć

Wystawiając zlecenie na rynki zagraniczne system wyliczy wartość zlecenia zgodnie z poniższymi zasadami, a w przypadku zleceń kupna zablokuje odpowiednią ilość środków na pokrycie wartości zlecenia:

 

 • dla zlecenia kupna z limitem ceny zagranicznych papierów wartościowych wartość zlecenia przeliczana jest po kursie ASK powiększonym o 2% dla zleceń z terminem ważności do końca sesji albo o 7% dla zleceń z terminem ważności dłuższym niż na jedną sesję, w celu zabezpieczenia rozliczenia transakcji z tytułu zmiany kursu walut,

 

 • dla zlecenia sprzedaży z limitem ceny zagranicznych papierów wartościowych wartość zlecenia przeliczana jest po kursie ASK pomniejszonym o 2% dla zleceń z terminem ważności do końca sesji albo o 7% dla zleceń z terminem ważności dłuższym niż na jedną sesję, w celu zabezpieczenia rozliczenia transakcji z tytułu zmiany kursu walut, 

 

 • dla zlecenia kupna bez limity ceny (PKC) do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego doliczane jest 20%, a wartość zlecenia przeliczana jest po kursie ASK powiększonym o 2%. 

 

Bieżący kurs wymiany walutowej przeliczany jest w PLN na podstawie notowań par walutowych pobieranych co 30 minut z platformy bossaFX.

 

NYSE

Waluta, w której zawierana jest transakcja

Termin rozliczenia transakcji

USD

T+2

NYSE MKT (d. Amex)

Waluta, w której zawierana jest transakcja

Termin rozliczenia transakcji

USD

T+2

NASDAQ

Waluta, w której zawierana jest transakcja

Termin rozliczenia transakcji

USD

T+2

LONDON STOCK EXCHANGE

Waluta, w której zawierana jest transakcja

Termin rozliczenia transakcji

GBP (GBX)

T+2

DEUTSCHE BÖRSE – FRANKFURT (Xetra)

Waluta, w której zawierana jest transakcja

Termin rozliczenia transakcji

EUR

T+2

Euronext Amsterdam

Waluta, w której zawierana jest transakcja

Termin rozliczenia transakcji

EUR

T+2

Euronext Brussels

Waluta, w której zawierana jest transakcja

Termin rozliczenia transakcji

EUR

T+2

Euronext Paris

Waluta, w której zawierana jest transakcja

Termin rozliczenia transakcji

EUR

T+2

Toronto Stock Exchange

Waluta, w której zawierana jest transakcja

Termin rozliczenia transakcji

CAD

T+2

SIX Swiss Exchange

Waluta, w której zawierana jest transakcja

Termin rozliczenia transakcji

CHF

T+2

Rynek zagraniczny Waluta, w której zawierana jest transakcja Termin rozliczenia transakcji
NYSE USD T+2
NYSE MKT (d. Amex) USD T+2
NASDAQ USD T+2
LONDON STOCK EXCHANGE GBP (GBX) T+2
DEUTSCHE BÖRSE – FRANKFURT (Xetra) EUR T+2
Euronext Amsterdam EUR T+2
Euronext Brussels EUR T+2
Euronext Paris EUR T+2
Toronto Stock Exchange CAD T+2
SIX Swiss Exchange CHF T+2

Uwaga! Ze względu na dwudniowy termin rozliczeniowy (T+2), w przypadku posiadania na rachunku tylko należności ze sprzedaży akcji na rynkach z terminem rozliczenia T+3, złożenie zleceń kupna będzie możliwe dopiero następnego dnia, kiedy należności z T+3 przejdą na T+2.

Tak. Posiadając na rachunku pieniężnym daną walutę np. EUR można zawierać transakcje na wszystkich rynkach zagranicznych i instrumentach zagranicznych dostępnych w DM BOŚ. Podobnie dla walut USD i GBP.

Od kursu walutowego użytego do wyliczenia wartości zlecenia (kurs ASK z platformy bossaFX powiększy o odpowiednią wartość procentową), należy odróżnić kurs walutowy przyjęty do rozliczenia transakcji. Ten ostatni jest to faktyczny kurs po jakim została rozliczona transakcja zastosowany przez brokera zagranicznego. Kurs zawarty jest w nocie transakcyjnej przekazanej od brokera zagranicznego(widoczny jest w szczegółach zlecenia). W operacji przewalutowania będzie zastosowany średni kurs Reutersa (tzw. midreuters) używany przez brokera zagranicznego (pośrednik w zawieraniu transakcji na rynkach zagranicznych) odpowiednio powiększony lub pomniejszony o połowę spreadu z chwili księgowania transakcji. Wielkość spreadu stosowanego przez brokera zagranicznego (w pojedynczej transakcji nalicza się połowę spreadu):

 

 • USD/PLN ok. 1,5 gr
 • EUR/PLN ok. 2 gr
 • GBP/PLN ok. 2,5 gr

 

Odchylenia od wskazanych powyżej wartości mogą wynosić około 0,1 gr (ze względu na zmienność kursów walutowych)

 

 

kurs-walutowy-rozliczenie

1/1