W zależności od złożonej przez Klienta dyspozycji odbioru korespondencji informacje takie mogą być wysłane listem poleconym lub przekazane za pośrednictwem internetowego systemu transakcyjnego.

 

W przypadku gdy Klient nie dokona wyboru, biuro będzie przekazywać wszelkie zmiany za pośrednictwem internetu w formie komunikatu powitalnego widocznego przy logowaniu.

 

Dokumenty

1/1