Prowizja na rachunkach internetowych jest niezależna od wybranego pakietu.

  • pakiety rozliczane są za bieżący miesiąc kalendarzowy
  • rozliczenie dotyczy najwyższego wybranego pakietu w miesiącu
  • do rozliczeń przyjmowana jest suma obrotów na rachunku akcyjnym, IKE i IKZE lub rachunkach derywatów i derywatów intraday, bez kontraktów walutowych
  • opłaty za pakiety zielone (związane z brakiem wymaganych obrotów) pobierane są do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego
  • pakiet można zmieniać dowolnie w ciągu miesiąca
  • dyspozycja zmiany pakietów jest bezpłatna

Informacja o posiadanym pakiecie jest dostępna po zalogowaniu w menu [Dyspozycje -> Zmiana pakietu].

Dyspozycję zmiany pakietu należy składać przez Internet. Po zalogowaniu się do rachunku, w menu [Dyspozycje -> Zmiana pakietu] prosimy wybrać odpowiednią opcję.

 

Potwierdzenie wykonania zmiany pakietu wysyłane jest na Wizjer oraz na adres e-mail.

 

Pakiet zielony będzie aktywny do odwołania przez Klienta, z zastrzeżeniem:

 

  • w przypadku braku wymaganych obrotów (zwalniających z opłat) w miesiącu zmiany na pakiet zielony i kolejnym miesiącu kalendarzowym
     

lub

 

  • w przypadku nieopłacenia pakietu w miesiącu zmiany na pakiet zielony i kolejnym miesiącu kalendarzowym, pakiet zostanie zmieniony przez DM BOŚ S.A. na pakiet żółty. Nie dotyczy promocji.

Szczegóły instalacji oraz pomoc do programów:

 

W celu skorzystania z serwisu informacyjnego w pakietach zielonych należy zalogować się do rachunku i wybrać z menu "Serwis informacyjny" lub z menu "Notowania" - Migawki, Intraday, Wykresy.

Opłata za pakiet naliczana jest za najwyższy pakiet aktywny w danym miesiącu, co wynika ze sposobu rozliczania opłat licencyjnych przez DM.

 

Aby ułatwić składanie dyspozycji zmiany pakietu, na 7 dni przed końcem każdego miesiąca, w zakładce [Dyspozycje] => [Zmiana pakietu] pojawia się opcja [zmiana pakietu od kolejnego miesiąca].

 

Umożliwia to złożenie dyspozycji zmiany pakietu pod koniec miesiąca, ale jednocześnie pozwala na korzystanie z płatnego pakietu w maksymalnie długim czasie.

 

Przykład 1: Jeżeli w lutym posiadasz dowolny pakiet ZIELONY, ale w marcu chciałbyś wrócić do bezpłatnego pakietu ŻÓŁTEGO, to dyspozycja zmiany pakietu musi zostać złożona jeszcze w lutym.

 

Ważne! Złożenie dyspozycji w marcu spowoduje naliczenie opłaty za pakiet ZIELONY za marzec, bo jest to najwyższy pakiet aktywny na rachunku w marcu.

 

Przykład 2: Jeżeli w lutym posiadasz pakiet ŻÓŁTY, ale w marcu chciałbyś korzystać z dowolnego pakietu ZIELONEGO, to dyspozycja powinna zostać złożona w marcu, lub pod koniec lutego z zaznaczeniem opcji [zmiana pakietu od kolejnego miesiąca].

 

Ważne! Złożenie dyspozycji w lutym (bez zaznaczenia opcji zmiany pakietu od kolejnego miesiąca) spowoduje naliczenie opłaty za pakiet ZIELONY za luty, bo jest to najwyższy pakiet aktywny na rachunku w lutym.

 

1/1