Relative Strength Index

Indeks Siły Względnej to jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych oscylatorów. Należy pamiętać, że nie ma on nic wspólnego ze wskaźnikiem Siły Względnej (Relative Strength) porównującym kurs jakiegoś papieru do indeksu.

Jak klasyczny oscylator zyskuje wartości w przedziale 0 -100. Podstawowa analiza zakłada poszukiwanie dywergencji względem wykresu ceny. RSI jest również miernikiem stanów wykupienia/wyprzedania rynku. Wartości powyżej 70 pkt., są odbierane jako wykupienie rynku, poniżej 30 pkt. jako wyprzedanie rynku. Czasami wykorzystuje się poziomy 20/80.

RSI wykorzystywany jest do generowania sygnałów transakcyjnych. Przebicie od dołu poziomu 30 (20) traktowane jest jako sygnał kupna, zaś przecięcie od góry poziomu 70 (80) jako sygnał sprzedaży.

Część analityków wykorzystuje również w ocenie rynku lub jako dodatkowe potwierdzenie sygnałów dywergencje widoczne na wykresie wskaźnika w porównaniu z wykresem ceny.

Relative Strength Index formułaRelative Strength Index formułaRelative Strength Index formułaRelative Strength Index formuła

 

Relative Strength Index wykres

 

Powrót
1/1