Average True Range

Średni prawdziwy zakres zmiany jest wskaźnikiem wykorzystywanym do pomiaru zmienności cen. Niskie wartości wskaźnika obecne są w różnych okresach konsolidacji :kształtowanie się szczytów, różnego rodzaju formacje korekcyjne lub w okresach stabilizacji.

Wysokie wartości wskaźnika oznaczają duże zmiany na rynku i mają miejsce w momentach wybić, zmiany kierunku trendu lub wzrostu niepewności co do danego trendu (np. wzrost zmienności w ostatniej fazie hossy). Wskaźnik ATR jest często stosowany do ustalania poziomów obronnych (poziomy „stop”) w różnego rodzaju metodach zarządzania kapitałem

ATR = SK (MaxL (H - L; C[-1] - H; C[-1] - L); n)

Average True Range wykres

Powrót
1/1