Average True Range

Średni prawdziwy zakres zmiany jest wskaźnikiem wykorzystywanym do pomiaru zmienności cen. Niskie wartości wskaźnika obecne są w różnych okresach konsolidacji :kształtowanie się szczytów, różnego rodzaju formacje korekcyjne lub w okresach stabilizacji.

Wysokie wartości wskaźnika oznaczają duże zmiany na rynku i mają miejsce w momentach wybić, zmiany kierunku trendu lub wzrostu niepewności co do danego trendu (np. wzrost zmienności w ostatniej fazie hossy). Wskaźnik ATR jest często stosowany do ustalania poziomów obronnych (poziomy „stop”) w różnego rodzaju metodach zarządzania kapitałem

ATR = SK (MaxL (H - L; C[-1] - H; C[-1] - L); n)

Average True Range wykres

Powrót
Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.
1/1