Momentum

Podstawowy wskaźnik impetu mierzący wielkość zmiany ceny w zadanym okresie. Kierunek notowań powinien być potwierdzony analogiczną tendencją wskaźnika. Jeżeli wskaźnik osiąga nowe minimum i zaczyna rosnąć jest to wstępny sygnał kupna. Z kolei osiągnięcie nowego szczytu i następujący po nim spadek jest wstępnym sygnałem sprzedaży.

Dla potrzeb systemów transakcyjnych jako sygnał wykorzystywane jest również przebicie poziomu równowagi – od dołu to sygnał kupna, od góry sygnał sprzedaży.

W analizie wskaźnika ważne jest również rozpoznawanie dywergencji, które będą sygnalizowały możliwe wyczerpanie się trendu rynku. Dopuszcza się również podobną jak na wykresie ceny analizę linii trendu, wyznaczanie formacji. Zasady dotyczące wybić, bądź przełamywania linii na wykresie wskaźnika są podobne jak w analizie wykresu ceny. Wskaźnik impetu (momentum) jest uproszczoną wersją ROC.

Momentum formuła

Momentum wykres

 

Powrót
1/1