Rate Of Change

Rate Of Change (wskaźnik zmiany) jest jednym z najbardziej popularnych wskaźników wykorzystywanych w analizie technicznej. ROC pokazuje, jak zmieniła się cena w wybranym okresie. 
Wskaźnik zmiany zaliczany jest do grupy tak zwanych wskaźników "impetu" (czasami wykorzystuje się określenie wskaźniki pędu lub momentum).

Jeśli wartość oscylatora znajduje się powyżej zera, to obecna cena jest wyższa od tej sprzed liczby dni, którą określiliśmy jako parametr wskaźnika. Jeśli znajduje się poniżej zera, to obecna cena jest niższa. Wzrastająca linia wskaźnika (czyli jego wartości się zwiększają) pokazuje, że różnice między obecnym poziomem ceny a tym jakiś czas temu (np. 20 dni) się zwiększają. Analogicznie spadająca linia wskaźnika obrazuje zmniejszającą się różnicę.

Interpretacja
Sposobów analizy i wykorzystania wskaźnika ROC jest kilka.

  1. Jeśli wartość wskaźnika od dołu przetnie poziom zero jest to dobry moment kupna, zaś jeśli przetnie ten poziom od góry to jest to sygnał sprzedaży

Rate of Change wykres

Sygnały kupna (zielone strzałki) i sprzedaży (czerwone)na wykresie kontraktów na WIG20

  1. Na wykresie wskaźnika można wyznaczyć tzw. obszary wykupienia i wyprzedania, czyli obszary ekstremalne, wewnątrz których zmienia on kierunek. Problem polega na tym, że wskaźnik ten nie jest ograniczony żadnymi wartościami maksymalnymi i minimalnymi (jak wiele innych) i na dynamicznym rynku tego rodzaju poziomy będzie trudno wyznaczyć. Pomijając już fakt wyjątkowego subiektywizmu w wykreślaniu tych obszarów

Rate of Change wykres

Wyznaczone arbitralnie obszary wykupienia i wyprzedania. Gdy rynek zmieni dynamikę może się okazać, że wskaźnik będzie tam pojawiał się bardzo rzadko

  1. Do linii wskaźnika dobiera się średnią (wyliczaną na podstawie jego wartości). Jeśli linia średniej zostanie przecięta od dołu, to jest to sygnał kupna, jeśli przecięcie nastąpi od góry, mamy do czynienia z sygnałem sprzedaży

Rate of Change wykres

Średnia z wartości wskaźnika, czyli jeszcze jedno przekształcenie. Pytanie brzmi - czy jest w czymś pomocne?

  1. Na wykresie wskaźnika wyszukuje się dywergencji, czyli takich sytuacji, gdy kolejne coraz niższe dołki (coraz wyższe szczyty) na wykresie ceny nie są potwierdzane przez dołki (szczyty) wskaźnika.

Rate of Change wykres

Dywergencje, czyli kolejne szczyty wskaźnika są niżej, niż szczyty ceny. Na wykresie można znaleźć dziesiątki przykładów, gdy taka sytuacja miała znaczenie prognostyczne i dziesiątki, gdy nie miała.

Powrót
1/1