True Strength Index

Mankamentem stosunkowo popularnego indeksu RSI jest jego duża zmienność wynikająca z reakcji na zmianę ceny instrumentu finansowego. Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest wygładzenie wskaźnika RSI za pomocą średniej ruchomej – np. 9 sesyjnej. Jeszcze innym jest utworzenie wskaźnika True Strength Index (TSI), w którym zastosowanie dwu średnich ruchomych łagodzi niekorzystną cechę dużej zmienności RSI. Koncepcja wskaźnika TSI należy do Wiliama Blau1.

Definicja TSI jest następująca:

TSIn1,n2=100*(EMAn2(EMAn1*(Ct-Ct-1))/EMAn2(EMAn1|Ct-Ct-1|))

gdzie:

  • n1 - długość pierwszej średniej ruchomej
  • n2 - długość drugiej średniej ruchomej
  • EMAn - średnia ruchoma wykładnicza (ekspotencjalna) o długości uśredniania n
  • Ct - cena zamknięcia w chwili t
  • Ct-1 - cena zamknięcia w chwili t -1

A zatem TSI jest ilorazem podwójnie wygładzonej różnicy cen zamknięcia na kolejnych sesjach i podwójnie wygładzonej wartości bezwzględniej różnicy cen zamknięcia na kolejnych sesjach.

Wskaźnik TSI porusza się w przedziale od -100 do 100 punktów. Inwestorzy sami muszą określić poziomy wykupienia i wyprzedania. Na TSI nakłada się średnią ruchomą. Przebicie od dołu średniej przez TSI jest traktowane jako sygnał kupna (szczególnie jeśli powstaje on, gdy oscylator znajduje się poniżej poziomu zero). Z kolei przebicie przez oscylator swojej
średniej od góry jest sygnałem sprzedaży (zwłaszcza, gdy wskazanie to powstało powyżej linii zero).

Istotnego znaczenia nabiera samo przełamanie przez TSI linii zero – jest to powiedzenie wcześniejszego sygnału kupna lub sprzedaży.

Analitycy bardzo często stosują następujące średniej w konstrukcji TSI:

  • n1 = 25
  • n2 = 13

Z kolei TSI uśredniany jest za pomocą średniej ruchomej wykładniczej 20 sesyjnej, co w
języku Metastocka przybiera postać:

TSI:=100*(Mov(Mov(ROC(C,1,$),25,E),13,E)/Mov(Mov(Abs(ROC(C,1,$)),25,E),13,E));
TSI;
Mov(TSI,20,E);
0

Inne źródła proponują stosowanie średniej 7 - okresowej do uśredniania TSI, a także zastosowanie poziomów -25 i 25 pkt będących odpowiednikami poziomów odpowiednio: 30 i 70 pkt dla RSI.

true strength wykrestrue strength wykrestrue strength wykres

Referencje

  1. “The True Strength Index”, Technical Analysis of Stocks and Commodities Magazine, November 1991 i “Trading With the True Strength Index”, Technical Analysis of Stocks and Commodities Magazine May 1992.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1