Widły cenowe

Jest to stosunkowo stara metoda inwestowania - z lat 60-tych XX w. Przedstawiłem ją inwestorom m.in. w 2007 r., chociaż pierwsze prace na temat tej techniki opublikowałem w 2000 r. - oryginale rysunki w załączniku.  Jest to ciekawa technika inwestowania. Problem z jej zastosowaniem polega właśnie na stosunkowo słabej podbudowie statystycznej. W metodzie wideł nie mają zastosowania ani średnie ruchome, ani odchylenia standardowe (wstęga Bollingera, kanały Raffa czy też kanał odchylenia standardowego). Metoda wideł jedynie nawiązuje do tzw. powrotu do ceny średniej (interpretowanej w tej metodzie inaczej niż średnia ruchoma, czy linia trendu dopasowana metodą najmniejszych kwadratów), ale nie jest tak silnie podbudowana teoretycznie jak kanały Raffa.

Krzysztof Borowski – komentarz z 2011 roku

Komentarz autora z 2011 roku

Zauważmy, że linia średnia, jest rzeczywiście średnią, ale między dwoma skrajnymi stanami, które osiągnęła cena. Jeśli jeden ze stanów jest wyjątkowo wysoko (nisko) położony i został on utworzony jako wyspa, wtedy zastosowanie techniki wideł staje się mało skuteczne. Ta stosunkowo słaba podbudowa matematyczna doprowadziła do powstania modyfikacji tej techniki, a każde modyfikacje są odbierane przez rynek jako proteza (tak jak fala X w teorii fal Elliottta). Przedłużanie odcinków w metodzie wideł jest krytykowane przez wielu analityków, podobnie jak przedłużanie zasięgu wybicia z kanału. A propos kanału - stosowanie techniki kanału ma wiele wspólnego z techniką wideł cenowych. Technikę liczenia minimalnego zasięgu wybicia z kanału można wyprowadzić z techniki wideł, ale raczej nie odwrotnie. Jednak kanał jest lepiej uzasadniony statystycznie - górna i dolna linia musza być przynajmniej dwa razy potwierdzone. W technice wideł - zamiast potwierdzeń mamy stany skrajne.

Borowski K. "Zastosowanie metody wideł cenowych w analizie technicznej", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 84, Warszawa 2007,  str. 29 - 38.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1