Bollinger bands

Wstęga Bollingera jest wskaźnikiem zbudowanym w oparciu o zmienność cen. Klasyczna interpretacja mówi, że ruch cen powinien odbywać się wewnątrz ramion wstęgi, jednak ze względu na swoją konstrukcję szerokość wstęgi zmienia się w zależności od stopnia zmienności cen.

Teoretycznie mała szerokość wskazuje na niższe ryzyko inwestycyjne i często poprzedza mocniejsze wybicie. Wyjście poza któreś z ramion powinno implikować dalszy ruch, chociaż w praktyce często następuje ruch powrotny do wnętrza wstęgi.

Ponadto ramiona wstęgi mogą pełnić funkcję wsparć i oporów, co może być pomocne w ustaleniu ruchomych poziomów zleceń stop w systemach transakcyjnych.

Bollinger bands formuła

Bollinger bands formuła

Bollinger bands wykres

Powrót
Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.
1/1