Parabolic SAR

Parabolic SAR jest wskaźnikiem pomyślanym jako generator sygnałów kupna i sprzedaży, wraz z wbudowaną linią obrony (stop).

Parabolic SAR wykres

SAR w tym przypadku oznacza skrót od Stop and Reversal (stop i odwrócenie pozycji), a Parabolic sugeruje sposób, w jaki układają się kropki na wykresie tego wskaźnika – ich kształty przypominają parabolę. W przypadku Parabolic SAR istnieją dwie szkoły jego stosowania:

Szkoła I
Zamknięcie pozycji długich w przypadku, kiedy kropka pojawiła się nad wykresem waloru oraz zamknięcie pozycji krótkich, kiedy kropka pojawiła się pod wykresem.

Szkoła II
Otwarcie pozycji długich, kiedy kropka pojawiło się pod wykresem ceny oraz otwarcie pozycji krótkich jeśli kropka pojawiła się nad wykresem. Ta szkoła inwestowania ma najwięcej zwolenników.

Wskaźnik Parabolic zdecydowanie lepiej sprawdza się w wyraźnych trendach wzrostowych i spadkowych niż w bocznych. W tych ostatnich rodzajach trendów, jego wskazania są spóźnione. Natomiast jeśli jesteśmy zwolennikami szkoły II, wtedy w przypadku wystąpienia wyraźnego trendu jesteśmy po dobrej stronie rynku.

W konstrukcji tego wskaźnika inwestor ma możliwość ustawienia 2 parametrów:

  1. Step (krok) – tempo wzrostu/spadku wskaźnika w przypadku kiedy cena tworzy nowe maksima / minima w danym ruchu. Sugerowana przez twórcę wskaźnika (W. Wildera) wartość tego parametru to 0,02. Z matematycznego punktu widzenia możemy zapisać, że:

Parabolic SAR formuła

Gdzie:

  • Pt – wartość Parabolic w chwili t
  • Pt-1 – wartość Parabolic w chwili t-1, tj. poprzednia wartość Parabolic
  • AFt – wartość tzw. czynnika przyspieszającego (Acceleration Factor) na sesji t-1. W trendzie wzrostowym jeśli cena tworzy nowe maksimum, w danym ruchu cenowym, wtedy wartość AF rośnie właśnie o Step (krok)
  • EPt-1 – wartość ekstremum trendu w chwili t-1, tj. najwyższy poziom kursu osiągnięty dotychczas od chwili rozpoczęcia danego ruchu wzrostowego. W trendzie spadkowym będzie to najniższa wartość osiągnięta przez cenę w danej fali spadkowej
  1. Maximum – maksymalna wartość jaką może osiągnąć parametr Step – z uwagi na fakt, iż wartości wskaźnika zmieniają się parabolicznie należy ograniczyć wartość współczynnika AF, tak aby nie rósł on do nieskończoności. Sugerowana przez twórcę wskaźnika wielkość to 0,2. Tak więc wartości AF rosną od 0,02 do 0,2 o ile inwestor wcześniej nie zmieni tych ustawień. W przypadku zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy i odwrotnie, wartość AF jest ponownie ustalana jako wartość początkowa (0,02) i cały proces powtarza się. W momencie przebicia przez wskaźnik bieżącej ceny, linia Parabolic jest umieszczana na wysokości ostatniego poziomu lokalnego maksimum lub minimum. Dlaczego inwestorzy lubią posługiwać się tym wskaźnikiem? Dlatego, że otrzymują jasne sygnały albo kiedy otworzyć pozycję długą / krótką albo kiedy ją zamknąć – w zależności od tego jakiej szkoły są zwolennikami.

Na poniższym rysunku przedstawione zostały trzy przebiegi wskaźnika Parabolic dla różnych wartości Step (kroku): 0,02; 0,05 i 0,2 i tej samej wartości Maksimum (0,2).

Parabolic SAR wyrkes

 

Powrót
1/1