Kurs o opcjach

Opcje należą do grupy instrumentów finansowych, które pozwalają wykorzystywać nie tylko kierunek rynku. Liczne strategie  dają szansę inwestorom wykorzystać okresy spodziewanej niskiej lub wysokiej zmienności. Dzięki mnogości możliwych układów i strategii można w zależności od oczekiwanego ryzyka dostosować je najlepiej do naszych oczekiwań.
Zapraszamy do zapoznania się z podstawami wiedzy o opcjach. Kurs został przygotowany przez specjalistę od rynku opcji - Krzysztofa Marczaka (CTA).

1. Twój przyjaciel na ciężkie (beztrendowe) czasy

Stare "Trend is your friend" (Trend jest twoim przyjacielem) brzmi często dwuznacznie w dzisiejszych czasach. Statystyki dowodzą że już ponad 2/3 aktywności rynku to trendy horyzontalne, a tradycyjne metody inwestowania giełdowego "buy and hold" (kup i trzymaj) przechodzą poważny kryzys. Rosnąca popularność funduszy hedge oraz towarzyszące jej zawrotne sumy inwestowanym w te przedsięwzięcia, nie pozwala bezkrytycznie przyjąć, że to stare porzekadło giełdowe jest wciąż żywe. A skoro trend nie zawsze jest przyjacielem inwestora to czas najwyższy rozejrzeć się za nowym.

2. "Greeks" czyli opcyjna greka

Przez wprowadzenie dodatkowych czynników od których zależna jest cena tego instrumentu opcja uzyskuje więcej wymiarów. I dlatego podczas gdy tradycyjny trading jest dwuwymiarowy (czas/cena) dla opcji jest to model przestrzenny. Ponieważ pomiędzy czynnikami wpływającymi na cenę opcji zachodzą kolejne interakcje, dla celów analitycznych wprowadzono zmienne które je opisują. W żargonie zawodowym nazywane są "greeks" ponieważ oznaczone są literami greckiego alfabetu.

3. Spreads

Wiemy już że opcja to instrument wielowymiarowy. Daje to niezwykłe możliwości dla konstruowania strategii inwestycyjnych, ale powoduje również że fundamentalne czynniki tego instrumentu mają też powiązania wielowymiarowe. I tak cena opcji w porównaniu z "klasycznymi" instrumentami finansowymi ma o wiele więcej uzależnień, co z kolei przekłada się na problem określenia jej wartości. Rozważania teoretyczne dotyczące określenia ceny opcji mają swą długą historię, obecnie w użyciu istnieją dwa podstawowe modele wyceny, z których ostatni jest prawdziwym wynalazkiem naszych czasów.

4. Zmienność implikowana

W przestrzeni dwuwymiarowej (cena/czas) akcji lub kontraktu terminowego wyjaśnienie ruchów cenowych wydaje się być proste. Większa aktywność po stronie kupna powoduje wzrost kursu i odwrotnie - zwiększenie aktywności sprzedaży powoduje jego spadek. Cena instrumentu odzwierciedla układ sił pomiędzy bykami i niedźwiedziami i ten mechanizm jest klarowny, Co jednak dzieje się w przypadku opcji, jeśli kurs instrumentu bazowego się nie zmienia a wzrasta konflikt pomiędzy dwoma przeciwstawnymi grupami inwestorów. Oczywiście - cena jej wzrośnie, ale w jakiej skali? Porównanie z ceną historyczną niewiele tu pomoże, bo wciąż nie będziemy wiedzieć czy historyczna cena była prze- lub niedowartościowana, dlatego do opisu opcji wprowadzono jeszcze jedną ważną wielkość - zmienność implikowaną (wynikową) czyli Implied Volatility, oznaczaną często w skrócie IV.

5. Gamma kontra delta

Adresujemy ten materiał do inwestorów poszukujących własnych strategii - wyjście poza "Mantrę wykresów" - nieskończonych tabel pokazujących te same kombinacje spreadów i dodanie do nich elementów dynamicznych nie tylko wzbogaci bibliotekę strategiczną każdego inwestora ale otworzy mu również cały nowy arsenał możliwości.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1