Prosto z rynku

Filtruj Kalendarium

Spółka

OTLOG

Ticker

OTS

Rynek

GPW

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Spółka

FedEx

Ticker

FDX.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Spółka

Adobe Systems

Ticker

ADBE.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Spółka

VOTUM

Ticker

VOT

Rynek

GPW

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.

Spółka

PEPEES

Ticker

PPS

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Spółka

PMPG

Ticker

PGM

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Spółka

IMS

Ticker

IMS

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Spółka

KREC

Ticker

KRC

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Spółka

SKYLINE

Ticker

SKL

Rynek

GPW

NWZA ws. uzupełnienia składu RN.

Spółka

TARCZYNSKI

Ticker

TAR

Rynek

GPW

NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych oraz wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy.

Spółka

MOSTALWAR

Ticker

MSW

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Spółka

KRVITAMIN

Ticker

KVT

Rynek

GPW

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 1,47 zł na akcję.

Spółka

MERCOR

Ticker

MCR

Rynek

GPW

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.

Spółka

CLNPHARMA

Ticker

CLN

Rynek

GPW

Dzień ostatniego notowania na GPW 6.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Spółka

MBANK

Ticker

MBK

Rynek

GPW

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.656 akcji zwykłych na okaziciela.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
OTLOG OTS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
FedEx FDX.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
Adobe Systems ADBE.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
VOTUM VOT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
PEPEES PPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PMPG PGM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
IMS IMS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
KREC KRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
SKYLINE SKL GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
TARCZYNSKI TAR GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych oraz wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy.
MOSTALWAR MSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
KRVITAMIN KVT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 1,47 zł na akcję.
MERCOR MCR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.
CLNPHARMA CLN GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 6.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.656 akcji zwykłych na okaziciela.

Spółka

ALTUSTFI

Ticker

ALI

Rynek

GPW

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Spółka

MCI

Ticker

MCI

Rynek

GPW

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Spółka

DBENERGY

Ticker

DBE

Rynek

NC

Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Spółka

DEBICA

Ticker

DBC

Rynek

GPW

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,72 zł na akcję.

Spółka

VOTUM

Ticker

VOT

Rynek

GPW

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.

Spółka

ODLEWNIE

Ticker

ODL

Rynek

GPW

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Spółka

ZREMB

Ticker

ZRE

Rynek

GPW

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Spółka

ELKOP

Ticker

EKP

Rynek

GPW

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Spółka

FEMTECH

Ticker

FEM

Rynek

NC

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członka RN.

Spółka

WINVEST

Ticker

WIS

Rynek

GPW

Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Spółka

KRVITAMIN

Ticker

KVT

Rynek

GPW

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 1,47 zł na akcję.

Spółka

DOOK

Ticker

DOK

Rynek

NC

Dzień pierwszego notowania na NC 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
ALTUSTFI ALI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
MCI MCI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
DBENERGY DBE NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
DEBICA DBC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,72 zł na akcję.
VOTUM VOT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
ODLEWNIE ODL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
ZREMB ZRE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
ELKOP EKP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
FEMTECH FEM NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
WINVEST WIS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
KRVITAMIN KVT GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 1,47 zł na akcję.
DOOK DOK NC Dzień pierwszego notowania na NC 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.

Spółka

DEBICA

Ticker

DBC

Rynek

GPW

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,72 zł na akcję.

Spółka

MCI

Ticker

MCI

Rynek

GPW

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.

Spółka

MDIENERGIA

Ticker

MDI

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
DEBICA DBC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,72 zł na akcję.
MCI MCI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.
MDIENERGIA MDI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
1/1