Prosto z rynku

Filtruj Kalendarium

Spółka

WIRTUALNA

Ticker

WPL

Rynek

GPW

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

Spółka

MANYDEV

Ticker

MAN

Rynek

GPW

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz związanej z tym zmiany statutu.

Spółka

MEDICOBIO

Ticker

MDB

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 rok.

Spółka

SAP

Ticker

SAP.DE

Rynek

Euronext

Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

Spółka

Verizon

Ticker

VZ.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

Spółka

NOTORIA

Ticker

NTS

Rynek

NC

Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.

Spółka

CASPAR

Ticker

CSR

Rynek

GPW

Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.

Spółka

TEXT

Ticker

TXT

Rynek

GPW

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,59 zł na akcję.

Spółka

BIGCHEESE

Ticker

BCS

Rynek

GPW

Wypłata dywidendy 1,45 zł na akcję.

Spółka

POLIMEXMS

Ticker

PXM

Rynek

GPW

Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.

Spółka

RAFAKO

Ticker

RFK

Rynek

GPW

Wprowadzenie do obrotu na GPW 559.373 akcje zwykłe na okaziciela serii L2.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
WIRTUALNA WPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
MANYDEV MAN GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz związanej z tym zmiany statutu.
MEDICOBIO MDB NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 rok.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
Verizon VZ.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
NOTORIA NTS NC Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
CASPAR CSR GPW Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
TEXT TXT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,59 zł na akcję.
BIGCHEESE BCS GPW Wypłata dywidendy 1,45 zł na akcję.
POLIMEXMS PXM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
RAFAKO RFK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 559.373 akcje zwykłe na okaziciela serii L2.

Spółka

BOWIM

Ticker

BOW

Rynek

GPW

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
BOWIM BOW GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

Spółka

LENA

Ticker

LEN

Rynek

GPW

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

Spółka

WIRTUALNA

Ticker

WPL

Rynek

GPW

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

Spółka

PULAWY

Ticker

ZAP

Rynek

GPW

NWZA ws. wniosku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń uzgodnionych w związku z Umową Stabilizującą ze Stronami Finansującymi.

Spółka

GRUPAAZOTY

Ticker

ATT

Rynek

GPW

NWZA ws. wniosku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń uzgodnionych w związku z Umową Stabilizującą ze Stronami Finansującymi.

Spółka

POLICE

Ticker

PCE

Rynek

GPW

NWZA ws. wniosku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń uzgodnionych w związku z Umową Stabilizującą ze Stronami Finansującymi.

Spółka

BIOMASS

Ticker

BEP

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.

Spółka

Halliburton

Ticker

HAL.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

Spółka

American Express

Ticker

AXP.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

Spółka

Travelers

Ticker

TRV.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

Spółka

GAMEOPS

Ticker

GOP

Rynek

GPW

Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.

Spółka

BOGDANKA

Ticker

LWB

Rynek

GPW

Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.

Spółka

CCC

Ticker

CCC

Rynek

GPW

Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.878.535 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Spółka

GRUPAMZ

Ticker

GMZ

Rynek

NC

Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
LENA LEN GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
WIRTUALNA WPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
PULAWY ZAP GPW NWZA ws. wniosku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń uzgodnionych w związku z Umową Stabilizującą ze Stronami Finansującymi.
GRUPAAZOTY ATT GPW NWZA ws. wniosku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń uzgodnionych w związku z Umową Stabilizującą ze Stronami Finansującymi.
POLICE PCE GPW NWZA ws. wniosku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń uzgodnionych w związku z Umową Stabilizującą ze Stronami Finansującymi.
BIOMASS BEP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
Halliburton HAL.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
American Express AXP.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
Travelers TRV.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
GAMEOPS GOP GPW Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
BOGDANKA LWB GPW Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
CCC CCC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.878.535 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
GRUPAMZ GMZ NC Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

Spółka

IZOSTAL

Ticker

IZS

Rynek

GPW

Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

Spółka

KRKA

Ticker

KRK

Rynek

GPW

Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.

Spółka

REMAK

Ticker

RMK

Rynek

GPW

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

Spółka

Netflix

Ticker

NFLX.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

Spółka

Nokia

Ticker

NOKA.FI

Rynek

Euronext

Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
IZOSTAL IZS GPW Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
KRKA KRK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
REMAK RMK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
Netflix NFLX.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
Nokia NOKA.FI Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
1/1