Prosto z rynku

Filtruj Kalendarium

Spółka

PROTEKTOR

Ticker

PRT

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

Spółka

LABOCANNA

Ticker

LCN

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Spółka

BBIDEV

Ticker

BBD

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego za rok obrotowy 2020.

Spółka

INC

Ticker

INC

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

Spółka

BIK

Ticker

BIK

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.

Spółka

TSGAMES

Ticker

TEN

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

Spółka

ENERGOINS

Ticker

ENI

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020r.

Spółka

APSENERGY

Ticker

APE

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 r.

Spółka

VIVID

Ticker

VVD

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.

Spółka

AITON

Ticker

AIT

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.

Spółka

QUANTUM

Ticker

QNT

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym.

Spółka

VAKOMTEK

Ticker

VKT

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2020 roku.

Spółka

KBDOM

Ticker

KBD

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku 2020.

Spółka

AIGAMES

Ticker

ALG

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

Spółka

AILLERON

Ticker

ALL

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2020 oraz wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków za lata poprzednie.

Spółka

PRAGMAFA

Ticker

PRF

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2020 roku.

Spółka

ROBINSON

Ticker

RBS

Rynek

NC

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

Spółka

GLCOSMED

Ticker

GLC

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy za 2020 rok.

Spółka

TALEX

Ticker

TLX

Rynek

GPW

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.

Spółka

EUROTAX

Ticker

ETX

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Spółka

DEBICA

Ticker

DBC

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Spółka

FERRO

Ticker

FRO

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r.

Spółka

BOS

Ticker

BOS

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.

Spółka

VIATRON

Ticker

VIA

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego (pokrycia straty) za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

Spółka

CZTOREBKA

Ticker

CZT

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Spółka

MOONLIT

Ticker

MLT

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020.

Spółka

SPYROSOFT

Ticker

SPR

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

Spółka

SFD

Ticker

SFD

Rynek

NC

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G od inwestorów.

Spółka

MANGATA

Ticker

MGT

Rynek

GPW

Wypłata dywidendy 4,50 zł na akcję.

Spółka

ASSECOSEE

Ticker

ASE

Rynek

GPW

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
PROTEKTOR PRT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
LABOCANNA LCN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BBIDEV BBD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego za rok obrotowy 2020.
INC INC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
BIK BIK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
TSGAMES TEN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
ENERGOINS ENI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020r.
APSENERGY APE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 r.
VIVID VVD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.
AITON AIT NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
QUANTUM QNT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym.
VAKOMTEK VKT NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2020 roku.
KBDOM KBD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku 2020.
AIGAMES ALG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
AILLERON ALL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2020 oraz wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków za lata poprzednie.
PRAGMAFA PRF GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2020 roku.
ROBINSON RBS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
GLCOSMED GLC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy za 2020 rok.
TALEX TLX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
EUROTAX ETX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
DEBICA DBC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
FERRO FRO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r.
BOS BOS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
VIATRON VIA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego (pokrycia straty) za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
CZTOREBKA CZT GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
MOONLIT MLT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020.
SPYROSOFT SPR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
SFD SFD NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G od inwestorów.
MANGATA MGT GPW Wypłata dywidendy 4,50 zł na akcję.
ASSECOSEE ASE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
1/1