Prosto z rynku

Filtruj Kalendarium

Spółka

EKOEXPORT

Ticker

EEX

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka

PLANTWEAR

Ticker

PNW

Rynek

NC

Publikacja raportów za III i IV kwartał 2023 roku.

Spółka

EDINVEST

Ticker

EDI

Rynek

GPW

Publikacja raportu za 2023 rok.

Spółka

LPP

Ticker

LPP

Rynek

GPW

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 285 zł na akcję.

Spółka

06MAGNA

Ticker

06N

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

Spółka

CFI

Ticker

CFI

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

Spółka

MEDICALG

Ticker

MDG

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

Spółka

ZREMB

Ticker

ZRE

Rynek

GPW

Publikacja raportu za 2023 rok.

Spółka

VRFACTORY

Ticker

VRF

Rynek

NC

Publikacja raportu za 2023 rok.

Spółka

GRENEVIA

Ticker

GEA

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

Spółka

VOTUM

Ticker

VOT

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

Spółka

GENOMTEC

Ticker

GMT

Rynek

GPW

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.

Spółka

AALLIANCE

Ticker

AAS

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.

Spółka

SAP

Ticker

SAP.DE

Rynek

Euronext

Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.

Spółka

Verizon

Ticker

VZ.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.

Spółka

DGA

Ticker

DGA

Rynek

GPW

Publikacja raportu za 2023 rok.

Spółka

BACT

Ticker

BAC

Rynek

NC

Publikacja raportu za 2023 rok.

Spółka

BNPPPL

Ticker

BNP

Rynek

GPW

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,41 zł na akcję.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PLANTWEAR PNW NC Publikacja raportów za III i IV kwartał 2023 roku.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
LPP LPP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 285 zł na akcję.
06MAGNA 06N GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
CFI CFI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
MEDICALG MDG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ZREMB ZRE GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
VRFACTORY VRF NC Publikacja raportu za 2023 rok.
GRENEVIA GEA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
VOTUM VOT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
GENOMTEC GMT GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
AALLIANCE AAS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
Verizon VZ.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
DGA DGA GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
BACT BAC NC Publikacja raportu za 2023 rok.
BNPPPL BNP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,41 zł na akcję.

Spółka

EUROCASH

Ticker

EUR

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

Spółka

QUERCUS

Ticker

QRS

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.

Spółka

NEWAG

Ticker

NWG

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

Spółka

MIRACULUM

Ticker

MIR

Rynek

GPW

Publikacja raportu za 2023 rok.

Spółka

RAINBOW

Ticker

RBW

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

Spółka

AITON

Ticker

AIT

Rynek

NC

Publikacja raportu za 2023 rok.

Spółka

ULTGAMES

Ticker

ULG

Rynek

GPW

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

Spółka

ORANGEPL

Ticker

OPL

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.

Spółka

SAULETECH

Ticker

SLT

Rynek

NC

NWZA ws. zmiany statutu.

Spółka

American Express

Ticker

AXP.US

Rynek

NYSE

Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.

Spółka

FMG

Ticker

FMG

Rynek

GPW

Publikacja raportu za 2023 rok.

Spółka

FORBUILD

Ticker

FRB

Rynek

NC

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
EUROCASH EUR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
QUERCUS QRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
NEWAG NWG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
MIRACULUM MIR GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
RAINBOW RBW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
AITON AIT NC Publikacja raportu za 2023 rok.
ULTGAMES ULG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ORANGEPL OPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
SAULETECH SLT NC NWZA ws. zmiany statutu.
American Express AXP.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
FMG FMG GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
FORBUILD FRB NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
1/1