Prosto z rynku

Filtruj Kalendarium

Spółka

IZOBLOK

Ticker

IZB

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2022/2023.

Spółka

BETOMAX

Ticker

BTX

Rynek

NC

Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.

Spółka

DEKPOL

Ticker

DEK

Rynek

GPW

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka

BIOPLANET

Ticker

BIP

Rynek

NC

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka

TERMOREX

Ticker

TRR

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

Spółka

BENEFIT

Ticker

BFT

Rynek

GPW

NWZA ws. połączenia ze spółką Yesindeed sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.

Spółka

SUNEX

Ticker

SNX

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka

INTERBUD

Ticker

ITB

Rynek

GPW

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka

TEXT

Ticker

TXT

Rynek

GPW

Początek notowań spółki LIVECHAT (LVC) pod nazwą TEXT (TXT) w związku ze zmianą firmy.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
IZOBLOK IZB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2022/2023.
BETOMAX BTX NC Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
DEKPOL DEK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
BIOPLANET BIP NC Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
TERMOREX TRR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
BENEFIT BFT GPW NWZA ws. połączenia ze spółką Yesindeed sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
SUNEX SNX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
INTERBUD ITB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
TEXT TXT GPW Początek notowań spółki LIVECHAT (LVC) pod nazwą TEXT (TXT) w związku ze zmianą firmy.

Spółka

ORZBIALY

Ticker

OBL

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka

CREEPYJAR

Ticker

CRJ

Rynek

GPW

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka

BOWIM

Ticker

BOW

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka

RANKPROGR

Ticker

RNK

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka

LPP

Ticker

LPP

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.

Spółka

RAFAKO

Ticker

RFK

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka

PCFGROUP

Ticker

PCF

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka

MFO

Ticker

MFO

Rynek

GPW

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka

ECHO

Ticker

ECH

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka

PMPG

Ticker

PGM

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka

CCENERGY

Ticker

CCE

Rynek

GPW

Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka

INSTALKRK

Ticker

INK

Rynek

GPW

Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.

Spółka

VOTUM

Ticker

VOT

Rynek

GPW

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.

Spółka

DEBICA

Ticker

DBC

Rynek

GPW

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,95 zł na akcję.

Spółka

ANALIZY

Ticker

AOL

Rynek

NC

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.

Spółka

TESGAS

Ticker

TSG

Rynek

GPW

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

Spółka

BETACOM

Ticker

BCM

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.

Spółka

KREDYTIN

Ticker

KRI

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.

Spółka

PEP

Ticker

PEP

Rynek

GPW

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Pierwszy dzień notowania praw poboru.

Spółka

CDA

Ticker

CDA

Rynek

NC

Dzień pierwszego notowania na NC 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CREEPYJAR CRJ GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
BOWIM BOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
LPP LPP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
RAFAKO RFK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PCFGROUP PCF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PMPG PGM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
INSTALKRK INK GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
VOTUM VOT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
DEBICA DBC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,95 zł na akcję.
ANALIZY AOL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
TESGAS TSG GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
BETACOM BCM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
KREDYTIN KRI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
PEP PEP GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Pierwszy dzień notowania praw poboru.
CDA CDA NC Dzień pierwszego notowania na NC 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Spółka

XTPL

Ticker

XTP

Rynek

GPW

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
XTPL XTP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
1/1