Prosto z rynku

Filtruj Kalendarium

Spółka

OTLOG

Ticker

OTS

Rynek

GPW

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru orz zmiany statutu.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
OTLOG OTS GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru orz zmiany statutu.

Spółka

MEDICALG

Ticker

MDG

Rynek

GPW

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru, wprowadzenia programu motywacyjnego.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
MEDICALG MDG GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru, wprowadzenia programu motywacyjnego.

Spółka

BLOOBER

Ticker

BLO

Rynek

NC

NWZA ws. zmiany uchwały nr 13 NWZ z 6 listopada 2019 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w celu realizacji programu motywacyjnego, w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
BLOOBER BLO NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 13 NWZ z 6 listopada 2019 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w celu realizacji programu motywacyjnego, w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Spółka

WORKSERV

Ticker

WSE

Rynek

GPW

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 22 lipca 2021 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
WORKSERV WSE GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 22 lipca 2021 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Spółka

HAMBURGER

Ticker

MRH

Rynek

NC

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
HAMBURGER MRH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Spółka

AILLERON

Ticker

ALL

Rynek

GPW

NWZA ws. utworzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
AILLERON ALL GPW NWZA ws. utworzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Spółka

FEMTECH

Ticker

FEM

Rynek

NC

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członka RN.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
FEMTECH FEM NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członka RN.

Spółka

CCC

Ticker

CCC

Rynek

GPW

NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, wyłączenia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
CCC CCC GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, wyłączenia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu.

Spółka

CODEADDIC

Ticker

CDT

Rynek

NC

Przydział akcji oferowanych objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisach dodatkowych.

Spółka

UNITED

Ticker

UTD

Rynek

NC

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii R.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
CODEADDIC CDT NC Przydział akcji oferowanych objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisach dodatkowych.
UNITED UTD NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii R.

Spółka

SUMMALING

Ticker

SUL

Rynek

NC

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M i N z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
SUMMALING SUL NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M i N z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Spółka

LABOCANNA

Ticker

LCN

Rynek

NC

Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych.

Spółka

SUNDRAGON

Ticker

SDG

Rynek

NC

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
LABOCANNA LCN NC Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych.
SUNDRAGON SDG NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.

Spółka

CODEADDIC

Ticker

CDT

Rynek

NC

Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
CODEADDIC CDT NC Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Spółka

BLKCHNLAB

Ticker

BTC

Rynek

NC

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii L.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
BLKCHNLAB BTC NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii L.

Spółka

LABOCANNA

Ticker

LCN

Rynek

NC

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
LABOCANNA LCN NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Spółka

SWALLET

Ticker

SWT

Rynek

NC

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
SWALLET SWT NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Spółka

CCC

Ticker

CCC

Rynek

GPW

NWZA ws. zbycia CCC Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, emisji obligacji serii 1/2021 zamiennych na akcje serii K, pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
CCC CCC GPW NWZA ws. zbycia CCC Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, emisji obligacji serii 1/2021 zamiennych na akcje serii K, pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Spółka

CODEADDIC

Ticker

CDT

Rynek

NC

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
CODEADDIC CDT NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Spółka

WORKSERV

Ticker

WSE

Rynek

GPW

NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 7 NWZ z 27 listopada 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, wyłączenia prawa poboru oraz zatwierdzenia dokooptowanego członka RN.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
WORKSERV WSE GPW NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 7 NWZ z 27 listopada 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, wyłączenia prawa poboru oraz zatwierdzenia dokooptowanego członka RN.

Spółka

CODEADDIC

Ticker

CDT

Rynek

NC

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
CODEADDIC CDT NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.

Spółka

LABOCANNA

Ticker

LCN

Rynek

NC

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Spółka

NOVINA

Ticker

NOV

Rynek

NC

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
LABOCANNA LCN NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
NOVINA NOV NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.

Spółka

SKOTAN

Ticker

SKT

Rynek

GPW

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
SKOTAN SKT GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.

Spółka

LABOCANNA

Ticker

LCN

Rynek

NC

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
LABOCANNA LCN NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.

Spółka

DBENERGY

Ticker

DBE

Rynek

NC

NWZA ws. uchylenia uchwał nr 22/12/2020, 23/12/2020, 24/12/2020 ZWZ z 22 grudnia 2020, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z (MSSF) / (MSR), ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN i Komitetu Audytu.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
DBENERGY DBE NC NWZA ws. uchylenia uchwał nr 22/12/2020, 23/12/2020, 24/12/2020 ZWZ z 22 grudnia 2020, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z (MSSF) / (MSR), ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN i Komitetu Audytu.

Spółka

UNITED

Ticker

UTD

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii R z zachowaniem prawa poboru.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
UNITED UTD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii R z zachowaniem prawa poboru.

Spółka

BLKCHNLAB

Ticker

BTC

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
BLKCHNLAB BTC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru.

Spółka

CODEADDIC

Ticker

CDT

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
CODEADDIC CDT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.

Spółka

SUNDRAGON

Ticker

SDG

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym w 2020, dalszego istnienia spółki, podziału (splitu) wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
SUNDRAGON SDG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym w 2020, dalszego istnienia spółki, podziału (splitu) wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.
1/1