Prosto z rynku

Filtruj Kalendarium

Spółka

OTLOG

Ticker

OTS

Rynek

GPW

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru orz zmiany statutu.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
OTLOG OTS GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru orz zmiany statutu.

Spółka

AMBRA

Ticker

AMB

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020/2021.

Spółka

CIECH

Ticker

CIE

Rynek

GPW

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Spółka

MEDICALG

Ticker

MDG

Rynek

GPW

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru, wprowadzenia programu motywacyjnego.

Spółka

OXYGEN

Ticker

OXY

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
AMBRA AMB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020/2021.
CIECH CIE GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
MEDICALG MDG GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru, wprowadzenia programu motywacyjnego.
OXYGEN OXY NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Spółka

GRODNO

Ticker

GRN

Rynek

GPW

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Spółka

DENTAMDC

Ticker

DAM

Rynek

NC

NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii O, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
GRODNO GRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DENTAMDC DAM NC NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii O, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P.

Spółka

BRAS

Ticker

BSA

Rynek

NC

NWZA ws. zmiany w statucie oraz zmian w składzie RN.

Spółka

BAHOLDING

Ticker

BAH

Rynek

GPW

NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie zastawem należących do spółki udziałów i akcji w spółkach zależnych.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
BRAS BSA NC NWZA ws. zmiany w statucie oraz zmian w składzie RN.
BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie zastawem należących do spółki udziałów i akcji w spółkach zależnych.

Spółka

EUROTAX

Ticker

ETX

Rynek

NC

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.

Spółka

BLOOBER

Ticker

BLO

Rynek

NC

NWZA ws. zmiany uchwały nr 13 NWZ z 6 listopada 2019 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w celu realizacji programu motywacyjnego, w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
EUROTAX ETX NC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
BLOOBER BLO NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 13 NWZ z 6 listopada 2019 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w celu realizacji programu motywacyjnego, w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Spółka

LARQ

Ticker

LRQ

Rynek

GPW

NWZA ws. uchylenia i przyjęcia polityki wynagrodzeń, wprowadzenia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru i in.

Spółka

EUROHOLD

Ticker

EHG

Rynek

GPW

NWZA

Spółka

VIGOSYS

Ticker

VGO

Rynek

GPW

NWZA ws. utworzenia Programu Motywacyjnego, utworzenia kapitału rezerwowego, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek z członkami zarządu, zmiany Polityki Wynagrodzeń, zatwierdzenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu RN i in.

Spółka

CELTIC

Ticker

CPD

Rynek

GPW

NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmian wynagrodzenia członków RN oraz zmiany w składzie RN.

Spółka

APATOR

Ticker

APT

Rynek

GPW

NWZA ws. połączenia Apator S.A. z siedzibą w Toruniu jako spółką przejmującą ze spółką zależną Apator Elkomtech S.A. z siedzibą w Łodzi jako spółką przejmowaną.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
LARQ LRQ GPW NWZA ws. uchylenia i przyjęcia polityki wynagrodzeń, wprowadzenia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru i in.
EUROHOLD EHG GPW NWZA
VIGOSYS VGO GPW NWZA ws. utworzenia Programu Motywacyjnego, utworzenia kapitału rezerwowego, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek z członkami zarządu, zmiany Polityki Wynagrodzeń, zatwierdzenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu RN i in.
CELTIC CPD GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmian wynagrodzenia członków RN oraz zmiany w składzie RN.
APATOR APT GPW NWZA ws. połączenia Apator S.A. z siedzibą w Toruniu jako spółką przejmującą ze spółką zależną Apator Elkomtech S.A. z siedzibą w Łodzi jako spółką przejmowaną.

Spółka

ZPUE

Ticker

PUE

Rynek

GPW

NWZA ws. połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna oraz zmiany statutu.

Spółka

APANET

Ticker

APA

Rynek

NC

NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu i członkom RN, zmian w składzie RN i in.

Spółka

LSISOFT

Ticker

LSI

Rynek

GPW

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
ZPUE PUE GPW NWZA ws. połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna oraz zmiany statutu.
APANET APA NC NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu i członkom RN, zmian w składzie RN i in.
LSISOFT LSI GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Spółka

OPONEO.PL

Ticker

OPN

Rynek

GPW

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.

Spółka

ESOTIQ

Ticker

EAH

Rynek

GPW

NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 19 stycznia 2018 roku.

Spółka

LOTOS

Ticker

LTS

Rynek

GPW

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i in.

Spółka

PLASMA

Ticker

PSM

Rynek

NC

NWZA ws. zmiany statutu oraz uzupełnienia składu RN.

Spółka

AUGA

Ticker

AUG

Rynek

GPW

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.

Spółka

CITYSERV

Ticker

CTS

Rynek

GPW

NWZA

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
OPONEO.PL OPN GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.
ESOTIQ EAH GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 19 stycznia 2018 roku.
LOTOS LTS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i in.
PLASMA PSM NC NWZA ws. zmiany statutu oraz uzupełnienia składu RN.
AUGA AUG GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
CITYSERV CTS GPW NWZA

Spółka

MEDCAMP

Ticker

MDP

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
MEDCAMP MDP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

Spółka

PZU

Ticker

PZU

Rynek

GPW

NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN.

Spółka

PKOBP

Ticker

PKO

Rynek

GPW

NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN.

Spółka

JRHOLDING

Ticker

JRH

Rynek

NC

NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i Regulaminu RN, przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN i Komitetu Audytu, dematerializacji akcji spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW, sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR.

Spółka

TXM

Ticker

TXM

Rynek

GPW

NWZA ws. zmiany statutu.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
PZU PZU GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN.
PKOBP PKO GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN.
JRHOLDING JRH NC NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i Regulaminu RN, przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN i Komitetu Audytu, dematerializacji akcji spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW, sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR.
TXM TXM GPW NWZA ws. zmiany statutu.
1/1